Tworzenie warstwy graficznej opakowań kosmetyków, środków higieny osobistej i środków czystości

Tworzenie warstwy graficznej opakowań kosmetyków, środków higieny osobistej i środków czystości

Warstwa graficzna jest głównym nośnikiem informacji o wartościach marki oraz kluczowych informacji zachęcających klienta do dokonania zakupu. Musi być właściwie dobrana i zgodna z przepisami, a także przedstawiać zapewnienia producenta i korzyści płynące z użytkowania produktu. Warstwa graficzna stworzona na bazie platformy PLM zwiększy zwinność i podniesie jakość, zmniejszy ryzyko wycofania produktu z rynku, a także poprawi zdolność projektanta do skupienia się na kreatywnych aspektach, które stanowią siłę napędową zakupów i zwiększają lojalność klientów.

Warstwa graficzna jest głównym nośnikiem informacji o wartościach marki oraz kluczowych informacji zachęcających klienta do dokonania zakupu. Musi być właściwie dobrana i zgodna z przepisami, a także przedstawiać zapewnienia producenta i korzyści płynące z użytkowania produktu. Warstwa graficzna stworzona na bazie platformy PLM zwiększy zwinność i podniesie jakość, zmniejszy ryzyko wycofania produktu z rynku, a także poprawi zdolność projektanta do skupienia się na kreatywnych aspektach, które stanowią siłę napędową zakupów i zwiększają lojalność klientów.

Nasze rozwiązania obsługują proces tworzenia warstwy graficznej od koncepcji po gotowy do produkcji projekt.

Learn More

Wycofania produktu spowodowane pozornie łatwymi do uniknięcia błędami w treści opakowania i warstwie graficznej zdarzają się zbyt często, zazwyczaj dlatego, że wymiana informacji między zespołem ds. rozwoju produktu i zespołem ds. tworzenia warstwy graficznej nie jest w stanie nadążyć za częstymi zmianami w projekcie.

Firmy zdają sobie obecnie sprawę, że rozwiązania w zakresie zarządzania rozwojem produktu należy także poszerzyć o rozwój i zatwierdzanie warstwy graficznej. Informacje muszą być dostępne w jednym źródle, a zmiany przenoszone do odpowiednich plików warstwy graficznej z zachowaniem zasad skuteczności. Odpowiedni przepływ informacji i kontrola zmian pozwolą na równoczesne zatwierdzanie, co w efekcie znacznie przyspieszy zatwierdzanie warstwy graficznej. Będzie to trwało kilka dni zamiast miesięcy.

Nasze rozwiązania obsługują proces tworzenia warstwy graficznej: od koncepcji po gotowy do produkcji projekt, wspierając wewnętrzną i zewnętrzną współpracę oraz umożliwiając efektywne zarządzanie zmianami, które pozwala rozróżniać między dużymi i małymi modyfikacjami. Informacje są zarządzane, zatwierdzane i dostępne do ponownego wykorzystania na wyciągnięcie ręki, co gwarantuje bezbłędny rezultat już za pierwszym razem, minimalizuje ryzyko wycofania warstwy graficznej i umożliwia dostarczenie nowego pliku w ciągu kilku dni oraz wprowadzenie zmian w ciągu kilku minut.

Nasze rozwiązania obsługują proces tworzenia warstwy graficznej od koncepcji po gotowy do produkcji projekt.

Webinar na żądanie | 60 min.

The Artwork of Industry 4.0 – Unlocking the Potential of Digitalization for Consumer Products Companies

The Artwork of Industry 4.0 -- Unlocking the Potential of Digitalization for Consumer Products Companies

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Artwork Design and Proofing

Kontroluj zasoby cyfrowe pod kątem hierarchii, która opisuje związek między produktem, opakowaniem i warstwą graficzną. Wykorzystuj ponownie zasoby bez konieczności replikacji. Przygotuj się na analizę masowych zmian w obszarach wykorzystujących zasoby.

BOM Visualization & DMU

Pozwól zainteresowanym użytkownikom z całego przedsiębiorstwa korzystać z precyzyjnej, uzgodnionej reprezentacji listy BOM 3D bez konieczności zwracania się z pytaniami do projektanta lub posiadania specjalistycznej wiedzy na temat systemu CAD.

Business Intelligence & Reporting Tools

Zapewnij zainteresowanym użytkownikom przejrzystość procesu tworzenia warstwy graficznej dzięki raportom i pulpitom, które łączą się bezpośrednio z biblioteką zasobów cyfrowych, gwarantując bezproblemową wizualizację.

Change Management

Przejmij kontrolę nad procesami zmian i podejmuj decyzje na podstawie istotności proponowanych modyfikacji. Traktuj zmianę jako równoważną wobec innych wniosków rozwojowych.

Digital Workflow Management

Zabezpiecz procedury tworzenia warstwy graficznej za pomocą silnika przepływu informacji, który wspiera zarządzanie zainteresowanymi użytkownikami, weryfikację i sprawdzanie poszczególnych etapów oraz zapewnia pełną ścieżkę audytu.

PLM Usability

Zachęcaj ludzi do udziału na wszystkich poziomach swojej działalności dzięki pozytywnym doświadczeniom użytkowników naszego systemu PLM, realizując tym samym większą wartość z inwestycji.

Product Requirements Engineering

Rejestruj i twórz wymagania i zarządzaj nimi dla każdego z posiadanych zasobów cyfrowych.