Kosmetyki, środki higieny osobistej i środki czystości

Cyfryzacja zapewniająca zadowolenie konsumentów i efektywność innowacji

Konsumenci domagają się innowacji, które cieszą ich zmysły i działają za każdym razem. Projekt produktu musi równoważyć estetykę, komunikację i funkcjonalność, aby zapewnić lojalność wobec marki. Firmy tworzące kosmetyki, produkty do pielęgnacji ciała i środki czystości potrzebują cyfrowego przedsiębiorstwa, które będzie w stanie sprostać wymaganiom konsumentów, regulatorów i udziałowców.

Kosmetyki, środki higieny osobistej i środki czystości

Cyfryzacja zapewniająca zadowolenie konsumentów i efektywność innowacji

Konsumenci domagają się innowacji, które cieszą ich zmysły i działają za każdym razem. Projekt produktu musi równoważyć estetykę, komunikację i funkcjonalność, aby zapewnić lojalność wobec marki. Firmy tworzące kosmetyki, produkty do pielęgnacji ciała i środki czystości potrzebują cyfrowego przedsiębiorstwa, które będzie w stanie sprostać wymaganiom konsumentów, regulatorów i udziałowców.

Sustainability software to optimize energy management

Woman with blue lipstick looking through a torn piece of paper.

Driving sustainability in cosmetic brands. The beauty and cosmetics industry is becoming more regulated, which has an impact on both product formulation and the supply chain. As brands adopt new methods of producing sustainable products, they will face new challenges. Product designers must maximize material use, take advantage of modern manufacturing capabilities, and deliver the environmentally friendly products that customers expect. Watch this webinar to learn more…

Przeglądaj i poznaj rozwiązania dla tego segmentu przemysłu.

Zarządzanie danymi produktu w branży pakowanych towarów konsumpcyjnych

Dziś, tak jak nigdy wcześniej, branża pakowanych towarów konsumpcyjnych opiera się na konkurencji pod względem kosztów, dlatego producenci muszą zwiększać wydajność wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Kluczowe jest tutaj zarządzanie procesami i danymi w całym cyklu życia. Nasze rozwiązanie umożliwia centralizację danych technicznych oraz zapewnia ich aktualizowanie i dostępność. Usprawnia to sposób zarządzania zmianą, realizacji procesów roboczych, poprawy jakości oraz komunikacji z zewnętrznymi dostawcami i klientami.

IoT i analiza cyklu życia

Zaawansowana analiza obejmująca cały cykl życia produktu jest kluczowa, by zapewnić producentom wgląd w procesy produkcji w czasie rzeczywistym i zarządzać nimi. Nasze rozwiązania łączą dane pochodzące z Internetu Rzeczy (IoT) z wynikami analiz przeprowadzanych podczas cyklu życia produktu, zapewniając producentom towarów konsumenckich elastyczność procesów produkcyjnych, która pozwala tworzyć niestandardowe produkty, zarządzać energią oraz zadbać o zrównoważony rozwój i zapewnić identyfikowalność.

Zarządzanie wymaganiami

Udany produkt konsumencki to wynik szczegółowej analizy trendów rynkowych i oczekiwań klientów. Projektanci muszą wziąć pod uwagę czynniki takie jak przepisy rynkowe, koszty, wyniki podobnych produktów oraz wymogi dotyczące wydajnych i ekonomicznych procesów produkcji. Zarządzanie wszystkimi tymi wymogami stało się nie lada wyzwaniem. Nasze rozwiązanie do zarządzania wymaganiami integruje potrzeby konsumentów i klientów w całym cyklu życia produktu na bezpiecznej i globalnej platformie. Umożliwia ono efektywne przechwytywanie wymagań, zarządzanie nimi i przekazywanie ich wszystkim osobom zaangażowanym w proces rozwoju.

Zarządzanie kosztami produktu

Osiągniecie docelowych kosztów ma szczególnie duże znaczenie w branży towarów konsumpcyjnych z uwagi na zaciekłą konkurencję i niskie marże. Nasze zintegrowane rozwiązanie do zarządzania kosztami produktu umożliwia klientom ustalenie optymalnej ceny produktu na wczesnym etapie jego rozwoju, co może zadecydować o jego sukcesie lub porażce.

Projektowanie produktu — kosmetyki, środki higieny osobistej i środki czystości

Obecnie projektowanie produktu w branży kosmetyków, środków higieny osobistej i środków czystości wymaga połączenia estetyki z kompleksową funkcjonalnością, aby zachwycić konsumentów i skłonić ich do wydania pieniędzy właśnie na Twój produkt. Nasze rozwiązanie pozwala na integrację projektowania mechanicznego i elektrycznego z projektowaniem oprogramowania, dzięki czemu możesz bezproblemowo zaprojektować gotowy produkt — kompletnego cyfrowego bliźniaka. Skorzystaj z naszego rozwiązania, aby móc szybciej i efektywniej projektować bardziej innowacyjne produkty.

Współpraca w ramach łańcucha dostaw

W miarę jak dostawcy mają coraz większy udział w tworzeniu Twoich produktów, uniwersalne podejście do ich integracji nie zdaje już egzaminu. Potrzebna jest możliwość cyfrowej interakcji z dostawcami, nawet tymi działającymi w innych regionach geograficznych i poza Twoim środowiskiem PLM.

Nasze narzędzia i rozwiązania oferują kompleksowe podejście do zarządzania współpracą z dostawcami. Wspierają wiele przypadków, w tym wymianę danych projektowych, bezpośrednie pozyskiwanie materiałów i zarządzanie programami dostawców.

Planowanie produkcji

Zmieniające się potrzeby rynkowe wymuszają na producentach towarów pakowanych zwiększenie wydajności produkcji. Przedsiębiorstwa muszą zoptymalizować wykorzystanie zakładów i szybko dostosować się do coraz mniejszych serii produkcyjnych. Sytuację dodatkowo komplikuje konieczność spełniania wysokich standardów jakości i zachowania zgodności z rosnącą liczbą przepisów. Nasze rozwiązania oferują szeroki wybór narzędzi, które upraszczają planowanie procesów, automatyzują zadania, które nie przynoszą dodatkowej wartości, a także pozwalają wybrać najlepszy plan produkcji dla danego produktu.

Rysunki koncepcyjne zakładu, projektowanie linii produkcyjnych oraz optymalizacja dla branży kosmetycznej, branży higieny osobistej i środków czystości

Branża dóbr konsumpcyjnych cierpi z powodu spadku marż oraz konieczności szybkiego wprowadzania nowych produktów. Projektowanie rysunków koncepcyjnych zakładu w taki sposób, aby produkowała różnorodne produkty, ma zasadnicze znaczenie dla wydajności. Nasz w pełni zintegrowany układ zakładu, rozwiązanie optymalizujące projekt linii produkcyjnej, pozwala zmaksymalizować wydajność, zwiększyć rentowność i określić najlepszy sposób realizacji produktów.

Inżynieria automatyzacji i uruchamianie

Enter the short summary here - no longer than 75 words. Jest to wersja podsumowania, która pojawi się, gdy to rozwiązanie będzie używane w formacie promocyjnym.

Production Planning & Scheduling for Consumer Products

Advanced planning and scheduling in real-time are essential in the Consumer Products industry, where consumer's preferences change rapidly and margins are always under pressure. Our planning and scheduling solution, allows you to create an efficient and responsive factory that delivers quality products and market success.

Zintegrowane zarządzanie programem i cyklem życia produktów konsumenckich

Inicjatywy dotyczące nowych produktów są głównymi czynnikami napędowymi dla przedsiębiorstw dostarczających towary konsumpcyjne. Generuje to zapotrzebowanie na elastyczne narzędzia wykorzystujące najlepsze praktyki do zarządzania programami i projektami. Nasze zintegrowane rozwiązanie do zarządzania cyklem życia programu łączy konwencjonalne funkcje z możliwościami zarządzania cyklem życia produktu i produkcji. Zapewnia pełną przejrzystość, dostarcza szczegółowych danych zainteresowanym osobom, umożliwiając im podejmowanie właściwych decyzji, oraz ułatwia ponowne wykorzystywanie własności intelektualnej. Takie połączenie pozwala na intuicyjne uczestnictwo, z łatwą kontrolą i nadzorem, oraz osiągnięcie nowego poziomu zarządzania przedsiębiorstwem.

Zarządzanie laboratorium

Obserwujemy radykalny wzrost zainteresowania konsumentów jakością produktów, włączając w to wpływ na zdrowie, wymagania dotyczącymi wysokiej jakości składników, procesy produkcji oraz zrównoważonego rozwoju. Wywołuje to reakcję organizacji rządowych i pozarządowych w postaci nowych regulacji prawnych. Digitalizacja procesów laboratoryjnych jest w stanie zapewnić weryfikację i jakość produktu oraz produkcji, a także umożliwi przedsiębiorstwom przyspieszenie wprowadzania nowych produktów na rynek w sposób trafiający w gusta wymagających konsumentów z pokolenia milenialsów.

Zarządzanie zgodnością z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska

Nasze rozwiązania z dziedziny zarządzania zgodnością z regulacjami prawnymi dotyczącymi środowiska i zrównoważonym rozwojem produktów są efektywną i szybką odpowiedzią na globalną misję ochrony naszej planety i jej mieszkańców. Opierają się na koncepcji centralnego źródła informacji, umożliwiającego monitorowanie składu materiałowego produktów i identyfikowanie bardziej ekologicznych alternatyw. Dzięki nim możesz ograniczyć wykorzystanie niebezpiecznych substancji, obniżyć ryzyko niezgodności z regulacjami prawnymi oraz spełnić żądania klientów w zakresie transparentności, jednocześnie rozwijając swoje przedsiębiorstwo za sprawą innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska produktów.

Publikacje techniczne

Dokumentacja dostarczana wraz z produktami musi być poprawna i zgodna z regulacjami prawnymi. Musi również być dostosowana do specyfiki regionów geograficznych lub grup klientów. Nasz pakiet rozwiązań umożliwia aktualizowanie dokumentacji technicznej z uwzględnieniem zmian w produktach oraz pozwala na bezpośrednie wykorzystanie źródłowych danych inżynieryjnych. Nasze zintegrowane rozwiązania do zarządzania dokumentami i tworzenia dokumentacji zapewniają synchronizację procesów opracowywania dokumentów i zarządzania nimi z danymi produktu w środowisku PLM.

Projektowanie opakowań

Opakowania są najlepszym nośnikiem przekazu marketingowego marki, ale muszą również spełniać swoją funkcję w codziennym użytkowaniu. Projektanci mierzą się z kwestiami zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, krótszymi cyklami życia produktów wynikającymi z promocji w mediach społecznościowych oraz nowymi poziomami obciążeń mechanicznych w miarę rozwoju handlu elektronicznego. Nasz pakiet funkcji do projektowania i wizualizacji opakowań umożliwia tworzenie opakowań odpowiadających preferencjom klientów, które odznaczają się wytrzymałością i umożliwiają wydajną i skuteczną globalną produkcję.

Projektowanie produktów recepturowych — kosmetyki, środki higieny osobistej i środki czystości

Klienci oczekują innowacyjnych i zdrowych produktów, które są przyjazne dla środowiska, a przy tym przystępne cenowo. Powoduje to powstanie ogromnej presji na rozwój formuły kosmetyków i projektowanie środków czystości. Skrócenie czasu wprowadzenia produktów na rynek oraz zwiększenie elastyczności i wydajności procesów wymaga zastosowania zaawansowanych funkcji opracowywania receptur, prowadzenia symulacji oraz zarządzania, w tym zarządzania szczegółowymi charakterystykami materiałów, efektywnymi metodami selekcji oraz parametryzacją testów kontroli jakości. Nasze rozwiązania do opracowywania receptur kosmetyków w połączeniu z pełną integracją badań i rozwoju oraz wytwarzania przyczyniają się do usprawnienia i optymalizacji procesów związanych z badaniami i rozwojem, zapewniając niezrównaną przewagę konkurencyjną.

Tworzenie warstwy graficznej opakowań kosmetyków, środków higieny osobistej i środków czystości

Warstwa graficzna jest głównym nośnikiem informacji o wartościach marki oraz kluczowych informacji zachęcających klienta do dokonania zakupu. Musi być właściwie dobrana i zgodna z przepisami, a także przedstawiać zapewnienia producenta i korzyści płynące z użytkowania produktu. Warstwa graficzna stworzona na bazie platformy PLM zwiększy zwinność i podniesie jakość, zmniejszy ryzyko wycofania produktu z rynku, a także poprawi zdolność projektanta do skupienia się na kreatywnych aspektach, które stanowią siłę napędową zakupów i zwiększają lojalność klientów.

Cyfrowy model, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona

Weryfikacja funkcjonalności produktu i jego opakowania przed wprowadzeniem go na rynek wiązała się dawniej z długim i kosztownym procesem polegającym na stworzeniu jednego lub kilku modeli fizycznych. Staje się to coraz mniej wykonalne na rynku konsumenckim, który oczekuje personalizacji, innowacyjności i szybkości. Nasze rozwiązania w zakresie cyfrowych modeli i oceny projektów umożliwiają zespołom w całym łańcuchu dostaw tworzenie złożeń, wizualizację i analizę modeli oraz wczesne wykrywanie problemów, jeszcze przed rozpoczęciem produkcji.

Cyfrowy model, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona

Enter the short summary here - no longer than 75 words. Jest to wersja podsumowania, która pojawi się, gdy to rozwiązanie będzie używane w formacie promocyjnym.

Zintegrowane procesy produkcji

Zintegrowane procesy produkcji zapewniają bezproblemowy przepływ danych, który zaczyna się od integracji wertykalnej, łączy działy biznesowe i produkcyjne, a następnie przekazuje odpowiednie informacje do wszystkich zaangażowanych zespołów.

Displaying of solutions.

Zarządzanie danymi produktu w branży pakowanych towarów konsumpcyjnych

Dziś, tak jak nigdy wcześniej, branża pakowanych towarów konsumpcyjnych opiera się na konkurencji pod względem kosztów, dlatego producenci muszą zwiększać wydajność wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Kluczowe jest tutaj zarządzanie procesami i danymi w całym cyklu życia. Nasze rozwiązanie umożliwia centralizację danych technicznych oraz zapewnia ich aktualizowanie i dostępność. Usprawnia to sposób zarządzania zmianą, realizacji procesów roboczych, poprawy jakości oraz komunikacji z zewnętrznymi dostawcami i klientami.

IoT i analiza cyklu życia

Zaawansowana analiza obejmująca cały cykl życia produktu jest kluczowa, by zapewnić producentom wgląd w procesy produkcji w czasie rzeczywistym i zarządzać nimi. Nasze rozwiązania łączą dane pochodzące z Internetu Rzeczy (IoT) z wynikami analiz przeprowadzanych podczas cyklu życia produktu, zapewniając producentom towarów konsumenckich elastyczność procesów produkcyjnych, która pozwala tworzyć niestandardowe produkty, zarządzać energią oraz zadbać o zrównoważony rozwój i zapewnić identyfikowalność.

Zarządzanie wymaganiami

Udany produkt konsumencki to wynik szczegółowej analizy trendów rynkowych i oczekiwań klientów. Projektanci muszą wziąć pod uwagę czynniki takie jak przepisy rynkowe, koszty, wyniki podobnych produktów oraz wymogi dotyczące wydajnych i ekonomicznych procesów produkcji. Zarządzanie wszystkimi tymi wymogami stało się nie lada wyzwaniem. Nasze rozwiązanie do zarządzania wymaganiami integruje potrzeby konsumentów i klientów w całym cyklu życia produktu na bezpiecznej i globalnej platformie. Umożliwia ono efektywne przechwytywanie wymagań, zarządzanie nimi i przekazywanie ich wszystkim osobom zaangażowanym w proces rozwoju.

Zarządzanie kosztami produktu

Osiągniecie docelowych kosztów ma szczególnie duże znaczenie w branży towarów konsumpcyjnych z uwagi na zaciekłą konkurencję i niskie marże. Nasze zintegrowane rozwiązanie do zarządzania kosztami produktu umożliwia klientom ustalenie optymalnej ceny produktu na wczesnym etapie jego rozwoju, co może zadecydować o jego sukcesie lub porażce.

Zarządzanie zgodnością z regulacjami prawnymi i zrównoważonym rozwojem

Enter the short summary here - no longer than 75 words. Jest to wersja podsumowania, która pojawi się, gdy to rozwiązanie będzie używane w formacie promocyjnym.

Zarządzanie danymi inżynieryjnymi

Za sprawą personalizacji i wbudowanych technologii obuwie sportowe staje się coraz bardziej skomplikowane.  Obuwie i odzież sportowa są teraz połączone, a wbudowane w nie czujniki mierzą wyniki sportowca. Producenci muszą projektować i weryfikować produkty pod kątem wydajności i bezpieczeństwa, a specyfikacje są przekazywane do dostawców oddalonych o ponad 16 000 kilometrów. Nasze rozwiązanie do zarządzania danymi inżynieryjnymi umożliwia obsługę wszystkich danych multidyscyplinarnych projektów w całym cyklu inżynieryjnym, w tym we współpracy ze wszystkimi partnerami w łańcuchu dostaw.

Zarządzanie danymi inżynieryjnymi

Oferowane przez firmę Siemens PLM Software multidyscyplinarne podejście do zarządzania cyklem życia produktu zapewnia większą wydajność i skalowalność. Dzięki inteligentnemu zarządzaniu, współdzieleniu i synchronizacji holistycznych danych inżynieryjnych w kontekście różnych domen i funkcji, przedsiębiorstwa z branży spożywczej mogą wdrożyć wysoce wydajne strategiczne podejście do projektowania zakładów produkcyjnych, procesów produkcji oraz zarządzania liniami produkcyjnymi i maszynami.

Projektowanie produktu — kosmetyki, środki higieny osobistej i środki czystości

Obecnie projektowanie produktu w branży kosmetyków, środków higieny osobistej i środków czystości wymaga połączenia estetyki z kompleksową funkcjonalnością, aby zachwycić konsumentów i skłonić ich do wydania pieniędzy właśnie na Twój produkt. Nasze rozwiązanie pozwala na integrację projektowania mechanicznego i elektrycznego z projektowaniem oprogramowania, dzięki czemu możesz bezproblemowo zaprojektować gotowy produkt — kompletnego cyfrowego bliźniaka. Skorzystaj z naszego rozwiązania, aby móc szybciej i efektywniej projektować bardziej innowacyjne produkty.

Projektowanie produktów dla branży artykułów gospodarstwa domowego i biurowych

Twórz lepsze, bardziej innowacyjne produkty o wyższej jakości i niższych kosztach dzięki kompleksowym narzędziom do projektowania produktów 3D. Projekty artykułów gospodarstwa domowego i biurowych stają się coraz bardziej złożone, ale ich obsługa musi być intuicyjna. Oferowany przez nas pakiet zintegrowanych, intuicyjnych, najlepszych w swojej klasie funkcji modelowania pozwala zespołom projektowym tworzyć odpowiednie produkty na czas i bez konieczności poprawek.

Projektowanie produktu w branży odzieży, obuwia i dodatków

Tempo zmian zachodzących w modzie i branży obuwia sportowego nie ma sobie równych. Powoli zapominamy o rytmie wyznaczanym przez pory roku, gdyż marki co tydzień promują nowe trendy. Konsumenci oczekują personalizacji, większość produkcji odbywa się w Azji, a poziom złożoności w zarządzaniu liniami produkcyjnymi, wprowadzaniem produktów na rynek i łańcuchem dostaw gwałtownie rośnie. Nasze zintegrowane rozwiązanie do projektowania i produkcji pomaga klientom osiągnąć zwinność i szybkość, które zapewniają sukces w szybko zmieniającym się świecie mody.

Projektowanie produktów recepturowych

Enter the short summary here - no longer than 75 words. Jest to wersja podsumowania, która pojawi się, gdy to rozwiązanie będzie używane w formacie promocyjnym.

Projektowanie opakowań w branży dóbr szybko zbywalnych

Obecnie projektanci opakowań dóbr szybko zbywalnych muszą radzić sobie z nowymi wyzwaniami, takimi jak podawanie informacji na temat wpływu na środowisko naturalne, dostosowanie do szybszych cykli życia produktu czy przestrzeganie nowych wytycznych dotyczących naprężeń mechanicznych w przypadku sprzedaży online i dostaw bezpośrednio do klienta. Oferujemy w pełni zintegrowany zestaw narzędzi, które umożliwiają szybkie projektowanie opakowań — od fazy koncepcyjnej po szczegółową — i pełną asocjatywność między produktem a maszynami produkcyjnymi, a także zaawansowane funkcje projektowania i symulacji.

Projektowanie opakowań

Enter the short summary here - no longer than 75 words. Jest to wersja podsumowania, która pojawi się, gdy to rozwiązanie będzie używane w formacie promocyjnym.

Projektowanie warstwy graficznej w branży odzieży, obuwia i dodatków

Firmy obuwnicze i odzieżowe konkurują w świecie „szybkiej mody” i są zmuszone wprowadzać nowe produkty na rynek w ciągu kilku dni. Zwinność w zakresie tworzenia warstwy graficznej jest koniecznością. Uzyskuje się ją dzięki ponownemu wykorzystywaniu zasobów. Warstwa graficzna stworzona z wykorzystaniem metod zarządzania cyklem życia produktu daje pewność co do dokładności danych i ponownego wykorzystania zasobów oraz możliwość szybkiego tworzenia konfiguracji, a nawet spersonalizowanych etykiet czy monogramów w locie. Warstwa graficzna na rynku odzieży, obuwia i dodatków jest równie istotna z punktu widzenia projektowania produktu, jak opakowanie czy etykieta. Zwinność jej tworzenia ma kluczowe znaczenie na ostatnim etapie dostarczania spersonalizowanych projektów w ciągu kilku dni.

Współpraca w ramach łańcucha dostaw

W miarę jak dostawcy mają coraz większy udział w tworzeniu Twoich produktów, uniwersalne podejście do ich integracji nie zdaje już egzaminu. Potrzebna jest możliwość cyfrowej interakcji z dostawcami, nawet tymi działającymi w innych regionach geograficznych i poza Twoim środowiskiem PLM.

Nasze narzędzia i rozwiązania oferują kompleksowe podejście do zarządzania współpracą z dostawcami. Wspierają wiele przypadków, w tym wymianę danych projektowych, bezpośrednie pozyskiwanie materiałów i zarządzanie programami dostawców.

Planowanie procesu produkcji

Zmieniające się potrzeby rynkowe wymuszają na producentach towarów konsumenckich zwiększenie wydajności produkcji. Przedsiębiorstwa muszą zoptymalizować wykorzystanie zakładów i szybko dostosować się do coraz mniejszych serii produkcyjnych. Sytuację dodatkowo komplikuje konieczność spełniania wysokich standardów jakości i zachowania zgodności z rosnącą liczbą przepisów. Nasze rozwiązania oferują szeroki wybór narzędzi, które upraszczają planowanie procesów, automatyzują zadania, które nie przynoszą dodatkowej wartości, a także pozwalają wybrać najlepszy plan produkcji dla danego produktu.

Planowanie produkcji

Zmieniające się potrzeby rynkowe wymuszają na producentach towarów pakowanych zwiększenie wydajności produkcji. Przedsiębiorstwa muszą zoptymalizować wykorzystanie zakładów i szybko dostosować się do coraz mniejszych serii produkcyjnych. Sytuację dodatkowo komplikuje konieczność spełniania wysokich standardów jakości i zachowania zgodności z rosnącą liczbą przepisów. Nasze rozwiązania oferują szeroki wybór narzędzi, które upraszczają planowanie procesów, automatyzują zadania, które nie przynoszą dodatkowej wartości, a także pozwalają wybrać najlepszy plan produkcji dla danego produktu.

Zarządzanie danymi produkcyjnymi

Gdy opracowujesz nowy produkt spożywczy lub krem pielęgnacyjny, stajesz przed wyzwaniami rynku, który w coraz większym stopniu oczekuje nowych, spersonalizowanych i przystępnych cenowo produktów. Wyzwania te wymagają dokonania oceny procesu produkcji już na wczesnym etapie rozwoju.

Nasze rozwiązanie do zarządzania procesami produkcji i danymi umożliwia budowanie, zatwierdzanie i optymalizację planów produkcyjnych równolegle z projektem produktu z wykorzystaniem funkcji ułatwiających współpracę.

Produkcja narzędzi i części

Enter the short summary here - no longer than 75 words. Jest to wersja podsumowania, która pojawi się, gdy to rozwiązanie będzie używane w formacie promocyjnym.

Produkcja narzędzi i części

Enter the short summary here - no longer than 75 words. Jest to wersja podsumowania, która pojawi się, gdy to rozwiązanie będzie używane w formacie promocyjnym.

Tooling Design & Engineering

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Rysunki koncepcyjne zakładu, projektowanie linii produkcyjnych oraz optymalizacja dla branży kosmetycznej, branży higieny osobistej i środków czystości

Branża dóbr konsumpcyjnych cierpi z powodu spadku marż oraz konieczności szybkiego wprowadzania nowych produktów. Projektowanie rysunków koncepcyjnych zakładu w taki sposób, aby produkowała różnorodne produkty, ma zasadnicze znaczenie dla wydajności. Nasz w pełni zintegrowany układ zakładu, rozwiązanie optymalizujące projekt linii produkcyjnej, pozwala zmaksymalizować wydajność, zwiększyć rentowność i określić najlepszy sposób realizacji produktów.

Rysunki koncepcyjne zakładu, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja pod kątem produktów dla domu i biura

Branża produktów konsumenckich, takich jak meble, sprzęt sportowy, obuwie, odzież, przedmioty dla domu i biura, cierpi z powodu zmniejszonych marż wraz z koniecznością szybkiego wprowadzania nowych produktów. Projektowanie rysunków koncepcyjnych zakładu w taki sposób, aby produkowała różnorodne produkty, ma zasadnicze znaczenie dla wydajności. Nasz w pełni zintegrowany układ fabryki, rozwiązanie optymalizujące projekt linii produkcyjnej, pozwala zmaksymalizować wydajność, zwiększyć rentowność i określić najlepszy sposób realizacji produktów.

Rysunki koncepcyjne zakładu, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja

Enter the short summary here - no longer than 75 words. Jest to wersja podsumowania, która pojawi się, gdy to rozwiązanie będzie używane w formacie promocyjnym.

Line Design & Optimization

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Inżynieria automatyzacji i uruchamianie

Produkty konsumenckie są wytwarzane przez systemy, które są coraz bardziej wyrafinowane i złożone, a co za tym idzie, coraz trudniej je opracować i modyfikować. Inżynieria automatyzacji i wirtualne sterowanie pozwalają producentom uruchamiać i dostrajać procesy produkcyjne na wirtualnych modelach, co pozwala oszczędzać czas i koszty i zmniejszać ryzyko przestojów w produkcji oraz potencjalnych wypadków przy pracy.

Inżynieria automatyzacji i uruchamianie

Enter the short summary here - no longer than 75 words. Jest to wersja podsumowania, która pojawi się, gdy to rozwiązanie będzie używane w formacie promocyjnym.

Inżynieria automatyzacji i uruchamianie

Enter the short summary here - no longer than 75 words. Jest to wersja podsumowania, która pojawi się, gdy to rozwiązanie będzie używane w formacie promocyjnym.

Inżynieria automatyzacji i uruchamianie

Enter the short summary here - no longer than 75 words. Jest to wersja podsumowania, która pojawi się, gdy to rozwiązanie będzie używane w formacie promocyjnym.

Production Planning & Scheduling for Consumer Products

Advanced planning and scheduling in real-time are essential in the Consumer Products industry, where consumer's preferences change rapidly and margins are always under pressure. Our planning and scheduling solution, allows you to create an efficient and responsive factory that delivers quality products and market success.

Jakość w zamkniętej pętli

Producenci produktów dla domu i biura, jak również artykułów sportowych i zabawek, muszą stawić czoła presji nowych trendów, takich jak zwiększona złożoność produktów, tendencja do personalizacji oraz Internet Rzeczy (IoT). Nasze zintegrowane rozwiązanie w zakresie zarządzania jakością jest wyjątkowo skuteczne w całym łańcuchu wartości, ponieważ umożliwia poprawę jakości i obniżenie kosztów poprzez optymalizację wszystkich etapów produkcji oraz rozpoznawanie i podejmowanie działań w odpowiednim czasie w celu zapobiegania potencjalnym problemom z materiałami lub procesami.

Zarządzanie realizacją produkcji

Ponieważ przemysł dóbr konsumpcyjnych reaguje na nowe wymagania rynku, kluczowe znaczenie ma wprowadzenie wydajnego systemu realizacji produkcji, który jest pionowo i poziomo zintegrowany ze strukturą firmy. Nasz system jest zaawansowanym, wysoce skalowalnym systemem realizacji produkcji, który oferuje wiele możliwości i pozwala na zrównoważenie wydajności produkcji z jakością i widocznością. Umożliwi to optymalizację produkcji, co ostatecznie przełoży się na większą jej reaktywność.

Publikacje techniczne

Dokumentacja dostarczana wraz z produktami musi być poprawna i zgodna z regulacjami prawnymi. Musi również być dostosowana do specyfiki regionów geograficznych lub grup klientów. Nasz pakiet rozwiązań umożliwia aktualizowanie dokumentacji technicznej z uwzględnieniem zmian w produktach oraz pozwala na bezpośrednie wykorzystanie źródłowych danych inżynieryjnych. Nasze zintegrowane rozwiązania do zarządzania dokumentami i tworzenia dokumentacji zapewniają synchronizację procesów opracowywania dokumentów i zarządzania nimi z danymi produktu w środowisku PLM.

Bezpieczeństwo żywności

Świadomi konsumenci zmieniają sposób myślenia o żywności, którą spożywają. Wysokiej jakości składniki to nie wszystko. Klienci oczekują także zapewnienia, że cały proces produkcji jest bezpieczny i zgodny z przepisami prawa. Niespełnienie tych wymagań może prowadzić do utraty wiarygodności i wartości marki. Nasze rozwiązania zapewniają całościowy widok informacji o produkcie i produkcji, w tym informacji na temat pełnego łańcucha dostaw, a w szczególności pozwalają zarządzać zgodnością z regulacjami prawnymi i obsługiwać złożone procedury zmian.

Projektowanie opakowań produktów spożywczych

Opakowania są najlepszym nośnikiem przekazu marketingowego marki, ale muszą również spełniać swoją funkcję w codziennym użytkowaniu. Projektanci mierzą się z kwestiami zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, krótszymi cyklami życia produktów wynikającymi z promocji w mediach społecznościowych oraz nowymi poziomami obciążeń mechanicznych w miarę rozwoju handlu elektronicznego. Nasz pakiet funkcji do projektowania i wizualizacji opakowań umożliwia tworzenie opakowań odpowiadających preferencjom klientów, które odznaczają się wytrzymałością i umożliwiają wydajną i skuteczną globalną produkcję.

Projektowanie opakowań

Opakowania są najlepszym nośnikiem przekazu marketingowego marki, ale muszą również spełniać swoją funkcję w codziennym użytkowaniu. Projektanci mierzą się z kwestiami zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, krótszymi cyklami życia produktów wynikającymi z promocji w mediach społecznościowych oraz nowymi poziomami obciążeń mechanicznych w miarę rozwoju handlu elektronicznego. Nasz pakiet funkcji do projektowania i wizualizacji opakowań umożliwia tworzenie opakowań odpowiadających preferencjom klientów, które odznaczają się wytrzymałością i umożliwiają wydajną i skuteczną globalną produkcję.

Tworzenie produktów recepturowych dla producentów żywności i napojów

Klienci oczekują innowacyjnych i zdrowych produktów, które są przyjazne dla środowiska, a przy tym przystępne cenowo. Skutkuje to ogromną presją wywieraną na działy zajmujące się projektowanie produktów żywnościowych. Skrócenie czasu wprowadzenia produktów na rynek oraz zwiększenie elastyczności i wydajności procesów wymaga zastosowania zaawansowanych funkcji opracowywania receptur, prowadzenia symulacji oraz zarządzania, w tym zarządzania szczegółowymi charakterystykami materiałów, efektywnymi metodami selekcji oraz parametryzacją testów kontroli jakości. Nasze oprogramowanie do zarządzania żywnością i napojami w połączeniu z pełną integracją badań i rozwoju oraz wytwarzania przyczynia się do usprawnienia i optymalizacji procesów związanych z badaniami i rozwojem, zapewniając niezrównaną przewagę konkurencyjną.

Projektowanie produktów recepturowych — kosmetyki, środki higieny osobistej i środki czystości

Klienci oczekują innowacyjnych i zdrowych produktów, które są przyjazne dla środowiska, a przy tym przystępne cenowo. Powoduje to powstanie ogromnej presji na rozwój formuły kosmetyków i projektowanie środków czystości. Skrócenie czasu wprowadzenia produktów na rynek oraz zwiększenie elastyczności i wydajności procesów wymaga zastosowania zaawansowanych funkcji opracowywania receptur, prowadzenia symulacji oraz zarządzania, w tym zarządzania szczegółowymi charakterystykami materiałów, efektywnymi metodami selekcji oraz parametryzacją testów kontroli jakości. Nasze rozwiązania do opracowywania receptur kosmetyków w połączeniu z pełną integracją badań i rozwoju oraz wytwarzania przyczyniają się do usprawnienia i optymalizacji procesów związanych z badaniami i rozwojem, zapewniając niezrównaną przewagę konkurencyjną.

Tworzenie warstwy graficznej opakowań kosmetyków, środków higieny osobistej i środków czystości

Warstwa graficzna jest głównym nośnikiem informacji o wartościach marki oraz kluczowych informacji zachęcających klienta do dokonania zakupu. Musi być właściwie dobrana i zgodna z przepisami, a także przedstawiać zapewnienia producenta i korzyści płynące z użytkowania produktu. Warstwa graficzna stworzona na bazie platformy PLM zwiększy zwinność i podniesie jakość, zmniejszy ryzyko wycofania produktu z rynku, a także poprawi zdolność projektanta do skupienia się na kreatywnych aspektach, które stanowią siłę napędową zakupów i zwiększają lojalność klientów.

Cyfrowy model, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona

Weryfikacja funkcjonalności produktu i jego opakowania przed wprowadzeniem go na rynek wiązała się dawniej z długim i kosztownym procesem polegającym na stworzeniu jednego lub kilku modeli fizycznych. Staje się to coraz mniej wykonalne na rynku konsumenckim, który oczekuje personalizacji, innowacyjności i szybkości. Nasze rozwiązania w zakresie cyfrowych modeli i oceny projektów umożliwiają zespołom w całym łańcuchu dostaw tworzenie złożeń, wizualizację i analizę modeli oraz wczesne wykrywanie problemów, jeszcze przed rozpoczęciem produkcji.

Cyfrowy model, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona

Enter the short summary here - no longer than 75 words. Jest to wersja podsumowania, która pojawi się, gdy to rozwiązanie będzie używane w formacie promocyjnym.

Cyfrowy model, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona

Enter the short summary here - no longer than 75 words. Jest to wersja podsumowania, która pojawi się, gdy to rozwiązanie będzie używane w formacie promocyjnym.

Digital Mockup, Virtual & Augmented Reality

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Product Data Management for Consumer Products

With today’s Consumer Goods industry more cost-competitive than ever, manufacturers must increase efficiency wherever possible. A lifecycle approach to process and data management is critical for this. Our solution centralizes technical information and keeps it up-to-date and accessible. This creates efficiency gains that will improve how you manage change, execute work processes, drive quality, and connect to external suppliers and customers.

Zarządzanie danymi produktu

W branży odzieżowej produkcja jest często realizowana przez dostawców zlokalizowanych daleko od miejsca, w którym projektuje się wyroby. Podejście do zarządzania procesami i danymi w cyklu życia jest kluczowe dla skutecznego funkcjonowania tej praktyki.

Nasze rozwiązanie umożliwia centralizację danych technicznych oraz zapewnia ich aktualizowanie i dostępność. Usprawnia ono metody zarządzania zmianą, realizacji procesów roboczych, poprawy jakości oraz komunikacji z zewnętrznymi dostawcami i klientami, jak również definiowanie i realizowanie procesu produkcji.

Zintegrowane procesy produkcji

Zintegrowane procesy produkcji zapewniają bezproblemowy przepływ danych, który zaczyna się od integracji wertykalnej, łączy działy biznesowe i produkcyjne, a następnie przekazuje odpowiednie informacje do wszystkich zaangażowanych zespołów.

Performance Engineering for Sporting Goods & Toys

Take the lead, deliver unparallel performance and advance the future of sporting goods and toys using our holistic simulation and test offering

Smart product and process design for consumer goods

Delivering exceptional customer experiences requires consumer product manufacturers to develop new behaviorally responsive products that meet sustainability standards while improving the consumers' lives. Implementing a plan based on a digital thread validation strategy can help manufacturers overcome some of their most significant challenges. Smart product design and process design leverage simulation and concurrent production to ensure manufacturability at the required speed, quality, and cost as an integrated total product solution.

Process design & validation for consumer goods

Process design and validation are unified solutions that enable consumer goods manufacturers to define and virtually validate production processes to anticipate any potential issues.

Performance engineering for consumer goods

The consumer goods market, including home appliance and tools industries, is at the dawn of delivering product upgrades that cater to the future of connected smart homes while meeting performance and regulatory requirements.  Companies specializing in household appliances rely on our advanced simulation and testing solutions to develop innovative, cost-effective carbon-abated products. Performance engineering combines test, simulation, and mechatronic system validation solutions, bringing the digital twin concept - best-in-class modeling, best-in-class testing, or the combination thereof–which is a crucial enabler to designing right the first time.

Product design & validation for consumer goods

Product design and validation introduce innovative digital thread technologies into the design process enabling seamless product design, package and artwork creation, analysis, and virtual validation.

Displaying of solutions.