Zarządzanie danymi produktu

W branży odzieżowej produkcja jest często realizowana przez dostawców zlokalizowanych daleko od miejsca, w którym projektuje się wyroby. Podejście do zarządzania procesami i danymi w cyklu życia jest kluczowe dla skutecznego funkcjonowania tej praktyki.

Nasze rozwiązanie umożliwia centralizację danych technicznych oraz zapewnia ich aktualizowanie i dostępność. Usprawnia ono metody zarządzania zmianą, realizacji procesów roboczych, poprawy jakości oraz komunikacji z zewnętrznymi dostawcami i klientami, jak również definiowanie i realizowanie procesu produkcji.

W branży odzieżowej produkcja jest często realizowana przez dostawców zlokalizowanych daleko od miejsca, w którym projektuje się wyroby. Podejście do zarządzania procesami i danymi w cyklu życia jest kluczowe dla skutecznego funkcjonowania tej praktyki.

Nasze rozwiązanie umożliwia centralizację danych technicznych oraz zapewnia ich aktualizowanie i dostępność. Usprawnia ono metody zarządzania zmianą, realizacji procesów roboczych, poprawy jakości oraz komunikacji z zewnętrznymi dostawcami i klientami, jak również definiowanie i realizowanie procesu produkcji.

Learn More

W branży, w której mamy do czynienia z wieloma premierami nowych kolekcji w roku, a produkcja może być prowadzona przez dostawców oddalonych o 20 000 kilometrów od miejsca, w którym produkt został zaprojektowany, połączenie wytwarzania nowych produktów i zarządzanie nim jest bardzo trudne.

Niezależnie od tego, czy produkujesz odzież czy obuwie sportowe, skuteczne zarządzanie cyklem życia informacji o produkcie związanych z wytwarzaniem jest niezbędne do zachowania konkurencyjności. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie zmianą, realizację procesów roboczych, poprawę jakości czy też kontakty z zewnętrznymi dostawcami i zakładami produkcyjnymi, wszystko zaczyna się od jakości i dostępności bieżących informacji technicznych w całym cyklu życia produktu,

Nasze rozwiązanie generuje wartość, pozwalając na lepsze wykorzystanie danych technicznych w zintegrowanym, łatwo dostępnym, a jednocześnie bezpiecznym środowisku. Pozwala ono stworzyć jedno źródło wiarygodnych informacji, dzięki czemu pracownicy spędzają mniej czasu na ich poszukiwaniu, a więcej na podejmowaniu bardziej świadomych i szybszych decyzji w całym przedsiębiorstwie.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Adaptable PLM Foundation

Umożliwiaj pracownikom wiedzy podejmowanie lepszych i bardziej wartościowych decyzji poprzez zintegrowanie będących w ich posiadaniu informacji o kluczowym znaczeniu oraz zapewnienie ich dostępności i możliwości działania w dowolnym miejscu, o każdej porze i na dowolnym urządzeniu.

Bill of Materials Management

Scentralizuj wszystkie informacje o produkcie, projekcie i zakładzie w formie skonsolidowanej listy BOM, która stanowi jedno źródło informacji o szczegółach technicznych dotyczących produktów, projektów i zasobów.

Change Management & Workflow

Pozwól pracownikom wiedzy na znaczne zwiększenie wydajności w utrzymywaniu aktualności i dokładności informacji dotyczących projektu i faktycznego wykonania. Upewnij się, że wszystkie zainteresowane strony dokładnie rozumieją, co się zmienia i jakie ma to dla nich znaczenie.

Materials Data & Lifecycle Management

Zarządzaj materiałami i substancjami kontrolowanymi w każdym produkcie lub zakładzie, by spełnić złożone wymogi regulacyjne i wspierać programy doskonałości operacyjnej.

Model Based Systems Engineering

Zastosuj oparte na inżynierii systemów podejście do projektów poprzez zarządzanie rezultatami ze wszystkich dziedzin projektowych i ich konsolidację. Połącz wysiłki, by zapewnić doskonałość operacyjną.

Product Configuration

Skonsoliduj informacje o produktach i zasobach, aby kontrolować wspólne konfiguracje, uwzględniając jednocześnie subtelne różnice między podobnymi produktami, projektami i zakładami oraz zarządzając nimi.

Product Requirements Engineering

Rejestruj i kontroluj wymogi zamówienia oraz zarządzaj nimi, a także zapewnij ich dostosowanie względem rezultatów, by zagwarantować powodzenie projektu przy jednoczesnym zachowaniu pełnej identyfikowalności.

Search & Analytics

Zdobądź dostęp do wiedzy i danych produkcyjnych dzięki zastosowaniu zaawansowanych funkcji wyszukiwania w Internecie oraz analizy informacji o produktach, projektach i zakładach. Rozwiązuj problemy, twórz innowacje i zmaksymalizuj wartość swoich danych.

Visualization, Digital Mockup & Virtual Reality

Szybko wyszukuj i wizualizuj wszystkie skonsolidowane informacje o konstrukcji, projekcie i zasobach metodą graficzną lub opartą na danych, tak by pracownicy mogli szybciej podejmować lepsze decyzje oparte na wiedzy.