Apparel, Footwear & Accessories

Consumers want unique new designs immediately delivered to their door. Companies must be able to have the flexibility to deliver customized products for an individual at the cost of scale while delivering billions of units to the mass market. Companies leading the digitalization are using CAD, AI, machine learning, and blockchain to deliver new intimate consumer experiences. The possibilities for new business models are endless with digitalization in footwear, apparel & accessories.

Apparel, Footwear & Accessories

Consumers want unique new designs immediately delivered to their door. Companies must be able to have the flexibility to deliver customized products for an individual at the cost of scale while delivering billions of units to the mass market. Companies leading the digitalization are using CAD, AI, machine learning, and blockchain to deliver new intimate consumer experiences. The possibilities for new business models are endless with digitalization in footwear, apparel & accessories.

Browse and explore solutions in this industry segment.

Zarządzanie kosztami produktu

Osiągniecie docelowych kosztów ma szczególnie duże znaczenie w branży towarów konsumpcyjnych z uwagi na zaciekłą konkurencję i niskie marże. Nasze zintegrowane rozwiązanie do zarządzania kosztami produktu umożliwia klientom ustalenie optymalnej ceny produktu na wczesnym etapie jego rozwoju, co może zadecydować o jego sukcesie lub porażce.

Projektowanie produktu w branży odzieży, obuwia i dodatków

Tempo zmian zachodzących w modzie i branży obuwia sportowego nie ma sobie równych. Powoli zapominamy o rytmie wyznaczanym przez pory roku, gdyż marki co tydzień promują nowe trendy. Konsumenci oczekują personalizacji, większość produkcji odbywa się w Azji, a poziom złożoności w zarządzaniu liniami produkcyjnymi, wprowadzaniem produktów na rynek i łańcuchem dostaw gwałtownie rośnie. Nasze zintegrowane rozwiązanie do projektowania i produkcji pomaga klientom osiągnąć zwinność i szybkość, które zapewniają sukces w szybko zmieniającym się świecie mody.

Artwork Development for Apparel, Footwear & Accessories

Firmy obuwnicze i odzieżowe konkurują w świecie „szybkiej mody” i są zmuszone wprowadzać nowe produkty na rynek w ciągu kilku dni. Zwinność w zakresie tworzenia warstwy graficznej jest koniecznością. Uzyskuje się ją dzięki ponownemu wykorzystywaniu zasobów. Warstwa graficzna stworzona z wykorzystaniem metod zarządzania cyklem życia produktu daje pewność co do dokładności danych i ponownego wykorzystania zasobów oraz możliwość szybkiego tworzenia konfiguracji, a nawet spersonalizowanych etykiet czy monogramów w locie. Warstwa graficzna na rynku odzieży, obuwia i dodatków jest równie istotna z punktu widzenia projektowania produktu, jak opakowanie czy etykieta. Zwinność jej tworzenia ma kluczowe znaczenie na ostatnim etapie dostarczania spersonalizowanych projektów w ciągu kilku dni.

Współpraca w ramach łańcucha dostaw

W miarę jak dostawcy mają coraz większy udział w tworzeniu Twoich produktów, uniwersalne podejście do ich integracji nie zdaje już egzaminu. Potrzebna jest możliwość cyfrowej interakcji z dostawcami, nawet tymi działającymi w innych regionach geograficznych i poza Twoim środowiskiem PLM.

Nasze narzędzia i rozwiązania oferują kompleksowe podejście do zarządzania współpracą z dostawcami. Wspierają wiele przypadków, w tym wymianę danych projektowych, bezpośrednie pozyskiwanie materiałów i zarządzanie programami dostawców.

Tooling Design & Engineering

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Line Design & Optimization

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Zarządzanie cyklem życia programu

Inicjatywy dotyczące nowych produktów są głównymi czynnikami napędowymi dla przedsiębiorstw dostarczających towary konsumpcyjne. Generuje to zapotrzebowanie na elastyczne narzędzia wykorzystujące najlepsze praktyki do zarządzania programami i projektami. Nasze zintegrowane rozwiązanie do zarządzania cyklem życia programu łączy konwencjonalne funkcje z możliwościami zarządzania cyklem życia produktu i produkcji. Zapewnia pełną przejrzystość, dostarcza szczegółowych danych zainteresowanym osobom, umożliwiając im podejmowanie właściwych decyzji, oraz ułatwia ponowne wykorzystywanie własności intelektualnej. Takie połączenie pozwala na intuicyjne uczestnictwo, z łatwą kontrolą i nadzorem, oraz osiągnięcie nowego poziomu zarządzania przedsiębiorstwem.

Digital Mockup, Virtual & Augmented Reality

Weryfikacja funkcjonalności produktu i jego opakowania przed wprowadzeniem go na rynek wiązała się dawniej z długim i kosztownym procesem polegającym na stworzeniu jednego lub kilku modeli fizycznych. Staje się to coraz mniej wykonalne na rynku konsumenckim, który oczekuje personalizacji, innowacyjności i szybkości. Nasze rozwiązania w zakresie cyfrowych modeli i oceny projektów umożliwiają zespołom w całym łańcuchu dostaw tworzenie złożeń, wizualizację i analizę modeli oraz wczesne wykrywanie problemów, jeszcze przed rozpoczęciem produkcji.

Product Data Management

In the fashion industry, manufacturing is often done by suppliers, located far from where the products are designed. A lifecycle approach to process and data management is critical for making this practice function effectively.

Our solution centralizes technical information and keeps it up-to-date and accessible. It creates efficiency gains that will improve how you manage change, execute work processes, drive quality, and connect to external suppliers and manufacturing process definitions and execution.

Displaying of solutions.

Zarządzanie danymi produktu w branży pakowanych towarów konsumpcyjnych

Dziś, tak jak nigdy wcześniej, branża pakowanych towarów konsumpcyjnych opiera się na konkurencji pod względem kosztów, dlatego producenci muszą zwiększać wydajność wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Kluczowe jest tutaj zarządzanie procesami i danymi w całym cyklu życia. Nasze rozwiązanie umożliwia centralizację danych technicznych oraz zapewnia ich aktualizowanie i dostępność. Usprawnia to sposób zarządzania zmianą, realizacji procesów roboczych, poprawy jakości oraz komunikacji z zewnętrznymi dostawcami i klientami.

IoT i analiza cyklu życia

Zaawansowana analiza obejmująca cały cykl życia produktu jest kluczowa, by zapewnić producentom wgląd w procesy produkcji w czasie rzeczywistym i zarządzać nimi.
Nasze rozwiązania łączą dane pochodzące z Internetu Rzeczy (IoT) z wynikami analiz przeprowadzanych podczas cyklu życia produktu, zapewniając producentom towarów konsumenckich elastyczność procesów produkcyjnych, która pozwala tworzyć niestandardowe produkty, zarządzać energią oraz zadbać o zrównoważony rozwój i zapewnić identyfikowalność.

Zarządzanie wymaganiami

Udany produkt konsumencki to wynik szczegółowej analizy trendów rynkowych i oczekiwań klientów. Projektanci muszą wziąć pod uwagę czynniki takie jak przepisy rynkowe, koszty, wyniki podobnych produktów oraz wymogi dotyczące wydajnych i ekonomicznych procesów produkcji. Zarządzanie wszystkimi tymi wymogami stało się nie lada wyzwaniem. 
Nasze rozwiązanie do zarządzania wymaganiami integruje potrzeby konsumentów i klientów w całym cyklu życia produktu na bezpiecznej i globalnej platformie. Umożliwia ono efektywne przechwytywanie wymagań, zarządzanie nimi i przekazywanie ich wszystkim osobom zaangażowanym w proces rozwoju.

Zarządzanie kosztami produktu

Osiągniecie docelowych kosztów ma szczególnie duże znaczenie w branży towarów konsumpcyjnych z uwagi na zaciekłą konkurencję i niskie marże. Nasze zintegrowane rozwiązanie do zarządzania kosztami produktu umożliwia klientom ustalenie optymalnej ceny produktu na wczesnym etapie jego rozwoju, co może zadecydować o jego sukcesie lub porażce.

Compliance & Sustainability Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Zarządzanie danymi inżynieryjnymi

Za sprawą personalizacji i wbudowanych technologii obuwie sportowe staje się coraz bardziej skomplikowane.  Obuwie i odzież sportowa są teraz połączone, a wbudowane w nie czujniki mierzą wyniki sportowca. Producenci muszą projektować i weryfikować produkty pod kątem wydajności i bezpieczeństwa, a specyfikacje są przekazywane do dostawców oddalonych o ponad 16 000 kilometrów. Nasze rozwiązanie do zarządzania danymi inżynieryjnymi umożliwia obsługę wszystkich danych multidyscyplinarnych projektów w całym cyklu inżynieryjnym, w tym we współpracy ze wszystkimi partnerami w łańcuchu dostaw.

Zarządzanie danymi inżynieryjnymi

Oferowane przez firmę Siemens PLM Software multidyscyplinarne podejście do zarządzania cyklem życia produktu zapewnia większą wydajność i skalowalność. Dzięki inteligentnemu zarządzaniu, współdzieleniu i synchronizacji holistycznych danych inżynieryjnych w kontekście różnych domen i funkcji, przedsiębiorstwa z branży spożywczej mogą wdrożyć wysoce wydajne strategiczne podejście do projektowania zakładów produkcyjnych, procesów produkcji oraz zarządzania liniami produkcyjnymi i maszynami.

Product Design for Beauty, Personal & Home Care

Obecnie projektowanie produktu w branży kosmetyków, środków higieny osobistej i środków czystości wymaga połączenia estetyki z kompleksową funkcjonalnością, aby zachwycić konsumentów i skłonić ich do wydania pieniędzy właśnie na Twój produkt. Nasze rozwiązanie pozwala na integrację projektowania mechanicznego i elektrycznego z projektowaniem oprogramowania, dzięki czemu możesz bezproblemowo zaprojektować gotowy produkt — kompletnego cyfrowego bliźniaka. Skorzystaj z naszego rozwiązania, aby móc szybciej i efektywniej projektować bardziej innowacyjne produkty.

Product Design for Home & Office Goods

Twórz lepsze, bardziej innowacyjne produkty o wyższej jakości i niższych kosztach dzięki kompleksowym narzędziom do projektowania produktów 3D. Projekty artykułów gospodarstwa domowego i biurowych stają się coraz bardziej złożone, ale ich obsługa musi być intuicyjna. Oferowany przez nas pakiet zintegrowanych, intuicyjnych, najlepszych w swojej klasie funkcji modelowania pozwala zespołom projektowym tworzyć odpowiednie produkty na czas i bez konieczności poprawek.

Projektowanie produktu w branży odzieży, obuwia i dodatków

Tempo zmian zachodzących w modzie i branży obuwia sportowego nie ma sobie równych. Powoli zapominamy o rytmie wyznaczanym przez pory roku, gdyż marki co tydzień promują nowe trendy. Konsumenci oczekują personalizacji, większość produkcji odbywa się w Azji, a poziom złożoności w zarządzaniu liniami produkcyjnymi, wprowadzaniem produktów na rynek i łańcuchem dostaw gwałtownie rośnie. Nasze zintegrowane rozwiązanie do projektowania i produkcji pomaga klientom osiągnąć zwinność i szybkość, które zapewniają sukces w szybko zmieniającym się świecie mody.

Formulated Product Design

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Projektowanie opakowań w branży dóbr szybko zbywalnych

Obecnie projektanci opakowań dóbr szybko zbywalnych muszą radzić sobie z nowymi wyzwaniami, takimi jak podawanie informacji na temat wpływu na środowisko naturalne, dostosowanie do szybszych cykli życia produktu czy przestrzeganie nowych wytycznych dotyczących naprężeń mechanicznych w przypadku sprzedaży online i dostaw bezpośrednio do klienta. Oferujemy w pełni zintegrowany zestaw narzędzi, które umożliwiają szybkie projektowanie opakowań — od fazy koncepcyjnej po szczegółową — i pełną asocjatywność między produktem a maszynami produkcyjnymi, a także zaawansowane funkcje projektowania i symulacji.

Packaging Design

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Artwork Development for Apparel, Footwear & Accessories

Firmy obuwnicze i odzieżowe konkurują w świecie „szybkiej mody” i są zmuszone wprowadzać nowe produkty na rynek w ciągu kilku dni. Zwinność w zakresie tworzenia warstwy graficznej jest koniecznością. Uzyskuje się ją dzięki ponownemu wykorzystywaniu zasobów. Warstwa graficzna stworzona z wykorzystaniem metod zarządzania cyklem życia produktu daje pewność co do dokładności danych i ponownego wykorzystania zasobów oraz możliwość szybkiego tworzenia konfiguracji, a nawet spersonalizowanych etykiet czy monogramów w locie. Warstwa graficzna na rynku odzieży, obuwia i dodatków jest równie istotna z punktu widzenia projektowania produktu, jak opakowanie czy etykieta. Zwinność jej tworzenia ma kluczowe znaczenie na ostatnim etapie dostarczania spersonalizowanych projektów w ciągu kilku dni.

Współpraca w ramach łańcucha dostaw

W miarę jak dostawcy mają coraz większy udział w tworzeniu Twoich produktów, uniwersalne podejście do ich integracji nie zdaje już egzaminu. Potrzebna jest możliwość cyfrowej interakcji z dostawcami, nawet tymi działającymi w innych regionach geograficznych i poza Twoim środowiskiem PLM.

Nasze narzędzia i rozwiązania oferują kompleksowe podejście do zarządzania współpracą z dostawcami. Wspierają wiele przypadków, w tym wymianę danych projektowych, bezpośrednie pozyskiwanie materiałów i zarządzanie programami dostawców.

Planowanie procesu produkcji

Zmieniające się potrzeby rynkowe wymuszają na producentach towarów konsumenckich zwiększenie wydajności produkcji. Przedsiębiorstwa muszą zoptymalizować wykorzystanie zakładów i szybko dostosować się do coraz mniejszych serii produkcyjnych. Sytuację dodatkowo komplikuje konieczność spełniania wysokich standardów jakości i zachowania zgodności z rosnącą liczbą przepisów. Nasze rozwiązania oferują szeroki wybór narzędzi, które upraszczają planowanie procesów, automatyzują zadania, które nie przynoszą dodatkowej wartości, a także pozwalają wybrać najlepszy plan produkcji dla danego produktu.

Planowanie produkcji

Zmieniające się potrzeby rynkowe wymuszają na producentach towarów pakowanych zwiększenie wydajności produkcji. Przedsiębiorstwa muszą zoptymalizować wykorzystanie zakładów i szybko dostosować się do coraz mniejszych serii produkcyjnych. Sytuację dodatkowo komplikuje konieczność spełniania wysokich standardów jakości i zachowania zgodności z rosnącą liczbą przepisów. Nasze rozwiązania oferują szeroki wybór narzędzi, które upraszczają planowanie procesów, automatyzują zadania, które nie przynoszą dodatkowej wartości, a także pozwalają wybrać najlepszy plan produkcji dla danego produktu.

Zarządzanie danymi produkcyjnymi

Gdy opracowujesz nowy produkt spożywczy lub krem pielęgnacyjny, stajesz przed wyzwaniami rynku, który w coraz większym stopniu oczekuje nowych, spersonalizowanych i przystępnych cenowo produktów. Wyzwania te wymagają dokonania oceny procesu produkcji już na wczesnym etapie rozwoju.

Nasze rozwiązanie do zarządzania procesami produkcji i danymi umożliwia budowanie, zatwierdzanie i optymalizację planów produkcyjnych równolegle z projektem produktu z wykorzystaniem funkcji ułatwiających współpracę.

Tooling & Part Manufacturing

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Tooling & Part Manufacturing

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Tooling Design & Engineering

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Factory Layout, Line Design & Optimization for Beauty, Personal Care, & Home Care

The Consumer Package Goods industry is experiencing reduced margins along with the need to rapidly introduce new products. Designing the factory layout to produce a variety of products is essential to efficiency. Our completely integrated factory layout, line design & optimization solution enables you to maximize productivity, increase profitability and determine the best way to realize your products.

Factory Layout, Line Design & Optimization for Home & Office Goods

Consumer products industry, such as furniture, sporting goods, shoes, clothes, and objects for home and office, is experiencing reduced margins along with the need to rapidly introduce new products. Designing the factory layout to produce a variety of products  is essential to efficiency. Our completely integrated factory layout, line design optimization solution enables you to maximize productivity, increase profitability and determine the best way to realize your products.

Factory Layout, Line Design & Optimization

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Line Design & Optimization

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Automation Engineering & Commissioning

Consumer products are produced by systems that are increasingly sophisticated and complex, and consequently, difficult to develop and modify. Automation Engineering and Virtual Commissioning allow manufacturers to start-up and fine-tune production processes on virtual models, saving time and cost, reducing the risk of production downtime and potential work-related accidents.

Automation Engineering & Commissioning

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Automation Engineering & Commissioning

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Automation Engineering & Commissioning

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Production Planning & Scheduling

Advanced planning and scheduling in real-time are essential in the Consumer Products industry, where consumer's preferences change rapidly and margins are always under pressure. Our planning and scheduling solution, allows you to create an efficient and responsive factory that delivers quality products and market success.

Closed Loop Quality

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Manufacturing Execution Management

As the Consumer Goods industry responds to new market demands, the adoption of an efficient Manufacturing Execution System (MES) that is vertically and horizontally integrated into the company structure is crucial. Our system is a sophisticated, highly scalable MES that delivers multiple capabilities and allows you to balance production efficiency with quality and visibility. It will enable you to optimize production, ultimately resulting in higher manufacturing responsiveness.

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja dostarczana wraz z produktami musi być poprawna i zgodna z regulacjami prawnymi. Musi również być dostosowana do specyfiki regionów geograficznych lub grup klientów. Nasz pakiet rozwiązań umożliwia aktualizowanie dokumentacji technicznej z uwzględnieniem zmian w produkcie oraz pozwala na bezpośrednie wykorzystanie źródłowych danych inżynieryjnych. Nasze zintegrowane rozwiązania do zarządzania dokumentami i tworzenia dokumentacji zapewniają synchronizację procesów opracowywania dokumentów i zarządzania nimi z danymi produktu w środowisku PLM.

Food Safety

Świadomi konsumenci zmieniają sposób myślenia o żywności, którą spożywają. Wysokiej jakości składniki to nie wszystko. Klienci oczekują także zapewnienia, że cały proces produkcji jest bezpieczny i zgodny z przepisami prawa. Niespełnienie tych wymagań może prowadzić do utraty wiarygodności i wartości marki. Nasze rozwiązania zapewniają całościowy widok informacji o produkcie i produkcji, w tym informacji na temat pełnego łańcucha dostaw, a w szczególności pozwalają zarządzać zgodnością z regulacjami prawnymi i obsługiwać złożone procedury zmian.

Package Design for Food & Beverage

Opakowania są najlepszym nośnikiem przekazu marketingowego marki, ale muszą również spełniać swoją funkcję w codziennym użytkowaniu. Projektanci mierzą się z kwestiami zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, krótszymi cyklami życia produktów wynikającymi z promocji w mediach społecznościowych oraz nowymi poziomami obciążeń mechanicznych w miarę rozwoju handlu elektronicznego. Nasz pakiet funkcji do projektowania i wizualizacji opakowań umożliwia tworzenie opakowań odpowiadających preferencjom klientów, które odznaczają się wytrzymałością i umożliwiają wydajną i skuteczną globalną produkcję.

Package Design

Opakowania są najlepszym nośnikiem przekazu marketingowego marki, ale muszą również spełniać swoją funkcję w codziennym użytkowaniu. Projektanci mierzą się z kwestiami zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, krótszymi cyklami życia produktów wynikającymi z promocji w mediach społecznościowych oraz nowymi poziomami obciążeń mechanicznych w miarę rozwoju handlu elektronicznego. Nasz pakiet funkcji do projektowania i wizualizacji opakowań umożliwia tworzenie opakowań odpowiadających preferencjom klientów, które odznaczają się wytrzymałością i umożliwiają wydajną i skuteczną globalną produkcję.

Tworzenie produktów recepturowych

Klienci domagają się innowacyjnych produktów sprzyjających zdrowiu, przyjaznych dla środowiska, a przy tym przystępnych cenowo. Skutkuje to ogromną presją na działy zajmujące się rozwojem produktów. Skrócenie czasu wprowadzenia produktów na rynek oraz zwiększenie elastyczności i efektywności procesów wymaga zastosowania zaawansowanych funkcji opracowywania receptur, prowadzenia symulacji oraz zarządzania, w tym zarządzania szczegółowymi charakterystykami materiałów, efektywnymi metodami selekcji oraz parametryzacją testów kontroli jakości. Nasze rozwiązania cyfrowego opracowywania receptur w połączeniu z pełną integracją badań i rozwoju oraz wytwarzania przyczyniają się do usprawnienia i optymalizacji procesów związanych z badaniami i rozwojem, zapewniając niezrównaną przewagę konkurencyjną.

Projektowanie produktów recepturowych

Klienci oczekują innowacyjnych i zdrowych produktów, które są przyjazne dla środowiska, a przy tym przystępne cenowo. Skutkuje to ogromną presją wywieraną na działy zajmujące się rozwojem produktów. Skrócenie czasu wprowadzenia produktów na rynek oraz zwiększenie elastyczności i wydajności procesów wymaga zastosowania zaawansowanych funkcji opracowywania receptur, prowadzenia symulacji oraz zarządzania, w tym zarządzania szczegółowymi charakterystykami materiałów, efektywnymi metodami selekcji oraz parametryzacją testów kontroli jakości. Nasze rozwiązania do cyfrowego opracowywania receptur w połączeniu z pełną integracją badań i rozwoju oraz wytwarzania przyczyniają się do usprawnienia i optymalizacji procesów związanych z badaniami i rozwojem, zapewniając niezrównaną przewagę konkurencyjną.

Artwork Development for Beauty, Personal & Home Care

Warstwa graficzna jest głównym nośnikiem informacji o wartościach marki oraz kluczowych informacji zachęcających klienta do dokonania zakupu. Musi być właściwie dobrana i zgodna z przepisami, a także przedstawiać zapewnienia producenta i korzyści płynące z użytkowania produktu. Warstwa graficzna stworzona na bazie platformy PLM zwiększy zwinność i podniesie jakość, zmniejszy ryzyko wycofania produktu z rynku, a także poprawi zdolność projektanta do skupienia się na kreatywnych aspektach, które stanowią siłę napędową zakupów i zwiększają lojalność klientów.

Digital Mockup, Virtual & Augmented Reality

Weryfikacja funkcjonalności produktu i jego opakowania przed wprowadzeniem go na rynek wiązała się dawniej z długim i kosztownym procesem polegającym na stworzeniu jednego lub kilku modeli fizycznych. Staje się to coraz mniej wykonalne na rynku konsumenckim, który oczekuje personalizacji, innowacyjności i szybkości. Nasze rozwiązania w zakresie cyfrowych modeli i oceny projektów umożliwiają zespołom w całym łańcuchu dostaw tworzenie złożeń, wizualizację i analizę modeli oraz wczesne wykrywanie problemów, jeszcze przed rozpoczęciem produkcji.

Digital Mockup, Virtual & Augmented Reality

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Digital Mockup, Virtual & Augmented Reality

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Digital Mockup, Virtual & Augmented Reality

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Product Data Management

With today’s Consumer Goods industry more cost-competitive than ever, manufacturers must increase efficiency wherever possible. A lifecycle approach to process and data management is critical for this. Our solution centralizes technical information and keeps it up-to-date and accessible. This creates efficiency gains that will improve how you manage change, execute work processes, drive quality, and connect to external suppliers and customers.

Product Data Management

In the fashion industry, manufacturing is often done by suppliers, located far from where the products are designed. A lifecycle approach to process and data management is critical for making this practice function effectively.

Our solution centralizes technical information and keeps it up-to-date and accessible. It creates efficiency gains that will improve how you manage change, execute work processes, drive quality, and connect to external suppliers and manufacturing process definitions and execution.

Zintegrowane procesy produkcji

Zintegrowane procesy produkcji zapewniają bezproblemowy przepływ danych, który zaczyna się od integracji wertykalnej, łączy działy biznesowe i produkcyjne, a następnie przekazuje odpowiednie informacje do wszystkich zaangażowanych zespołów.

Displaying of solutions.