Projektowanie warstwy graficznej w branży odzieży, obuwia i dodatków

Firmy obuwnicze i odzieżowe konkurują w świecie „szybkiej mody” i są zmuszone wprowadzać nowe produkty na rynek w ciągu kilku dni. Zwinność w zakresie tworzenia warstwy graficznej jest koniecznością. Uzyskuje się ją dzięki ponownemu wykorzystywaniu zasobów. Warstwa graficzna stworzona z wykorzystaniem metod zarządzania cyklem życia produktu daje pewność co do dokładności danych i ponownego wykorzystania zasobów oraz możliwość szybkiego tworzenia konfiguracji, a nawet spersonalizowanych etykiet czy monogramów w locie.

Warstwa graficzna na rynku odzieży, obuwia i dodatków jest równie istotna z punktu widzenia projektowania produktu, jak opakowanie czy etykieta. Zwinność jej tworzenia ma kluczowe znaczenie na ostatnim etapie dostarczania spersonalizowanych projektów w ciągu kilku dni.

Firmy obuwnicze i odzieżowe konkurują w świecie „szybkiej mody” i są zmuszone wprowadzać nowe produkty na rynek w ciągu kilku dni. Zwinność w zakresie tworzenia warstwy graficznej jest koniecznością. Uzyskuje się ją dzięki ponownemu wykorzystywaniu zasobów. Warstwa graficzna stworzona z wykorzystaniem metod zarządzania cyklem życia produktu daje pewność co do dokładności danych i ponownego wykorzystania zasobów oraz możliwość szybkiego tworzenia konfiguracji, a nawet spersonalizowanych etykiet czy monogramów w locie.

Warstwa graficzna na rynku odzieży, obuwia i dodatków jest równie istotna z punktu widzenia projektowania produktu, jak opakowanie czy etykieta. Zwinność jej tworzenia ma kluczowe znaczenie na ostatnim etapie dostarczania spersonalizowanych projektów w ciągu kilku dni.

Learn More

Rozpoznawalność i ochrona marki są istotne dla każdej firmy produkującej dobra konsumpcyjne, ale w branży odzieżowej, obuwniczej i dodatków mają one zasadnicze znaczenie. W niektórych przypadkach wizerunek marki znajduje się na produkcie, etykiecie produktu i opakowaniu. Dostosowywanie produktów do potrzeb użytkownika i personalizacja to nowe czynniki stymulujące rozwój rynku, którymi należy zarządzać w celu ułatwienia interakcji między działami kreatywnymi a działami ds. rozwoju produktu.

Ogólnie rzecz biorąc, wymiana informacji między działami nie nadąża za częstotliwością zmian wprowadzanych w produktach, szczególnie w podlegającym szybkim zmianom przemyśle odzieżowym i obuwniczym.

Nasze rozwiązanie w pełni wykorzystuje platformy zarządzania informacjami. Są one udostępniane z jednego źródła, a zmiany przechodzą natychmiast na obszary, których dotyczą, co sprawia, że zapewnienie jakości danych i efektywnego ponownego wykorzystania zasobów staje się bardzo łatwe. Rozwiązanie obsługuje również równoczesne przepływy informacji, które dbają o powiązania i pracę wykonywaną w wewnętrznych silosach organizacyjnych, a także bezproblemową współpracę z dostawcami.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Artwork Design and Proofing

Kontroluj zasoby cyfrowe pod kątem hierarchii, która opisuje związek między produktem, opakowaniem i warstwą graficzną. Wykorzystuj ponownie zasoby bez konieczności replikacji. Przygotuj się na analizę masowych zmian w obszarach wykorzystujących zasoby.

BOM Visualization & DMU

Pozwól zainteresowanym użytkownikom z całego przedsiębiorstwa korzystać z precyzyjnej, uzgodnionej reprezentacji listy BOM 3D bez konieczności zwracania się z pytaniami do projektanta lub posiadania specjalistycznej wiedzy na temat systemu CAD.

Business Intelligence & Reporting Tools

Zapewnij zainteresowanym użytkownikom przejrzystość procesu tworzenia warstwy graficznej dzięki raportom i pulpitom, które łączą się bezpośrednio z biblioteką zasobów cyfrowych, gwarantując bezproblemową wizualizację.

Change Management

Przejmij kontrolę nad procesami zmian i podejmuj decyzje na podstawie istotności proponowanych modyfikacji. Traktuj zmianę jako równoważną wobec innych wniosków rozwojowych.

Digital Workflow Management

Zabezpiecz procedury tworzenia warstwy graficznej za pomocą silnika przepływu informacji, który wspiera zarządzanie zainteresowanymi użytkownikami, weryfikację i sprawdzanie poszczególnych etapów oraz zapewnia pełną ścieżkę audytu.

PLM Usability

Zachęcaj ludzi do udziału na wszystkich poziomach swojej działalności dzięki pozytywnym doświadczeniom użytkowników naszego systemu PLM, realizując tym samym większą wartość z inwestycji.

Product Requirements Engineering

Rejestruj i twórz wymagania i zarządzaj nimi dla każdego z posiadanych zasobów cyfrowych.