Zmniejszenie masy pojazdu

Zmniejszanie masy pojazdu w branży motoryzacyjnej i transportowej

Przystępność cenowa oraz szeroka skala produkcji materiałów kompozytowych stanowią kluczowe wyzwania w branży motoryzacyjnej. Wymaga to nowego podejścia do projektowania, analizy oraz produkcji produktów z kompozytów. Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom na potrzeby zaawansowanego rozwoju części kompozytowych firma Siemens Digital Industries Software umożliwia lepsze zrozumienie wpływu wyborów projektowych na koszty oraz harmonogram, umożliwiając projektowanie, symulację, testowanie oraz weryfikację produktów kompozytowych w aplikacjach CAD i PLM.

Przystępność cenowa oraz szeroka skala produkcji materiałów kompozytowych stanowią kluczowe wyzwania w branży motoryzacyjnej. Wymaga to nowego podejścia do projektowania, analizy oraz produkcji produktów z kompozytów. Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom na potrzeby zaawansowanego rozwoju części kompozytowych firma Siemens Digital Industries Software umożliwia lepsze zrozumienie wpływu wyborów projektowych na koszty oraz harmonogram, umożliwiając projektowanie, symulację, testowanie oraz weryfikację produktów kompozytowych w aplikacjach CAD i PLM.

Zmniejszanie masy pojazdu w branży motoryzacyjnej i transportowej

Learn More

Branża motoryzacyjna wykorzystuje kompozyty do produkcji lżejszych, bezpieczniejszych i bardziej oszczędnych pojazdów. Ich wykorzystanie ograniczało się dawniej do pojazdów wyczynowych. Dziś jednak firmy motoryzacyjne coraz bardziej polegają na kompozytach w masowo produkowanych pojazdach, aby osiągać cele dotyczące oszczędności paliwa.

Przystępność cenowa oraz wysoki wolumen produkcji materiałów kompozytowych stanowią kluczowe wyzwania w branży i wymagają nowego podejścia do projektowania, analizy i produkcji produktów kompozytowych. Pomyślne wprowadzenie produktu kompozytowego na rynek wymaga efektywnej komunikacji wewnątrz multidyscyplinarnych zespołów podczas całego cyklu życia. Firma Siemens Digital Industries Software wspiera cały proces projektowania, inżynierii oraz produkcji kompozytów.

Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom na potrzeby zaawansowanego rozwoju części kompozytowych pomożemy Ci lepiej zrozumieć wpływ wyborów projektowych na koszty oraz harmonogram. Wykorzystując symultaniczny proces inżynieryjny, możesz projektować, symulować, testować oraz weryfikować produkty kompozytowe w aplikacjach CAD i PLM.

Zmniejszanie masy pojazdu w branży motoryzacyjnej i transportowej

Możliwości rozwiązania

Bill of Materials Management

Zapewnij wspólne źródło informacji na temat list BOM dla całej organizacji, aby zarządzać wariantami i konfiguracjami produktów motoryzacyjnych.

Composite Design & Analysis

Wspieraj procesy inżynierii kompozytów w branży motoryzacyjnej od etapu koncepcji, definicji laminatów i tworzenia warstw poprzez symulację, dokumentację i wytwarzanie z użyciem systemów CAD.

Composite Design and Manufacturing

Automatycznie generuj dane takie jak rozwinięcia do wykorzystania w obrabiarkach, systemach rzutowania laserowego, maszynach do rozmieszania włókien i układania taśmy.

Composites

Twórz symulacje laminowanych materiałów kompozytowych, aby mieć pewność, że spełniają one wymagania dotyczące trwałości, wytrzymałości i kwestii NVH za pomocą projektu kompozytów, solwerów i postprocessorów.

Fastening & Joint Design

Twórz, sprawdzaj i komunikuj wymagania dotyczące złożenia pojazdu, struktur łączących złożone mieszane materiały, wymagających harmonogramów i celów kosztowych.

Manufacture Composites

Prowadź walidację wymagań dotyczących struktury poprzez stworzenie dokumentacji niezbędnej do nestingu, skrawania, projekcji laserowej, układania taśm, rozmieszczania włókien i inspekcji.

Mechanical Design Management

Wykorzystaj opcje zarządzania danymi produkcyjnymi, aby zwiększyć produktywność inżynierów, znajdować części i złożenia i zautomatyzować procesy zmian, walidacji i zatwierdzania.

Product Modeling

Przyśpiesz rozwój kompozytów wykorzystywanych we wnętrzu pojazdu, układzie napędowym i nadwoziu dzięki wspierającemu współpracę rozwiązaniu obsługującemu różne systemy CAD.