Zarządzanie energią w pojeździe

Mimo że producenci OEM i dostawcy projektujący pojazdy na pierwszym miejscu stawiają ekologię, kierowcy wciąż oczekują przyjemności z jazdy. Działania mające na celu optymalizację zużycia energii nie powinny mieć wpływu na główne aspekty działania, takie jak poziom hałasu, właściwości jezdne czy komfort prowadzenia. Możliwość analizy wpływu wybranej architektury systemu na ogólny bilans zużycia energii i najważniejsze kwestie dotyczące osiągów już na początkowym etapie projektu pozwala wcześniej podejmować decyzje i zachować zgodność z harmonogramem wprowadzenia produktu na rynek.

Siemens Digital Industries Software oferuje unikalne połączenie systemu, narzędzi symulacji 3D i analizy mechaniki płynów (CFD) oraz usług inżynieryjnych, dzięki czemu możesz odpowiednio zbalansować produkt, zanim jeszcze powstanie jego fizyczny prototyp. Następnie możesz w środowisku cyfrowym przeanalizować właściwości fizyczne i układy sterowania wszelkiego rodzaju podzespołów pojazdu, by maksymalnie zoptymalizować i zbalansować jego efektywność energetyczną.

Mimo że producenci OEM i dostawcy projektujący pojazdy na pierwszym miejscu stawiają ekologię, kierowcy wciąż oczekują przyjemności z jazdy. Działania mające na celu optymalizację zużycia energii nie powinny mieć wpływu na główne aspekty działania, takie jak poziom hałasu, właściwości jezdne czy komfort prowadzenia. Możliwość analizy wpływu wybranej architektury systemu na ogólny bilans zużycia energii i najważniejsze kwestie dotyczące osiągów już na początkowym etapie projektu pozwala wcześniej podejmować decyzje i zachować zgodność z harmonogramem wprowadzenia produktu na rynek.

Siemens Digital Industries Software oferuje unikalne połączenie systemu, narzędzi symulacji 3D i analizy mechaniki płynów (CFD) oraz usług inżynieryjnych, dzięki czemu możesz odpowiednio zbalansować produkt, zanim jeszcze powstanie jego fizyczny prototyp. Następnie możesz w środowisku cyfrowym przeanalizować właściwości fizyczne i układy sterowania wszelkiego rodzaju podzespołów pojazdu, by maksymalnie zoptymalizować i zbalansować jego efektywność energetyczną.

Film

Usprawnij zarządzanie energią w pojeździe dzięki rozwiązaniom Simcenter

Obejrzyj wideo

Learn More

Większe ograniczenia projektowe, rosnąca złożoność systemów i bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące energooszczędności sprawiają, że zarządzanie zużyciem energii przez pojazd stanowi coraz większe wyzwanie, ale wciąż jest ważną domeną inżynierii. Te wysoce złożone, powiązane ze sobą problemy trzeba rozwiązywać podczas całego cyklu projektowania, jeśli pojazd ma spełnić wymagania klientów i rygorystyczne standardy dyktowane przepisami. Osiągnięcie tego celu przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów wymaga nowego podejścia opartego na symulacji. Stosując taką metodę rozwoju, możesz wirtualnie testować różne architektury i konfiguracje, by znaleźć najlepszy kompromis między różnymi aspektami wydajności — oceniając właściwości fizyczne i systemy sterowania różnych podsystemów, zanim jeszcze powstanie ich fizyczny prototyp.

Siemens PLM Software oferuje unikalne połączenie symulacji systemów, narzędzi do symulacji 3D i CAE i analizy mechaniki płynów (CFD), a także zaawansowanych usług inżynieryjnych, umożliwiając przeprowadzanie analiz porównawczych i definiowanie wartości docelowych na potrzeby zarządzania energią, a także skalowanie architektury, określanie strategii zachowania zgodności z przepisami i testowanie projektu.

Wyróżniona historia sukcesu klienta

Renault (GREEN)

Renault korzysta z oprogramowania Simcenter Amesim, aby usprawnić rozwój silników hybrydowych i elektrycznych

Rozwiązanie od Siemens Digital Industries Software pozwala firmie Renault stworzyć platformę współpracy do oceny syntezy energetycznej dowolnej konfiguracji hybrydowej

Czytaj dalej

Webinar na żądanie | 25 min.

End-of-line testing automotive: How to perform NVH-based quality inspection

End-of-line testing – automotive production line

Automated vibro-acoustic measurements as the gateway to objective product fault detection

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

3D Thermal Analysis

Wykorzystaj symulację 3D, by zrozumieć charakterystykę termiczną pojazdu i dostosuj strategię zarządzania ciepłem tak, by zoptymalizować wydajność.

Electrified Vehicle Simulation

Zapanuj nad złożonością inżynieryjną pojazdów elektrycznych i przeprowadzaj symulacje wszystkich najważniejszych podsystemów, by ocenić ogólne osiągi pojazdu — od opracowywania architektury po integrację, w tym szczegółowe projektowanie.

Engineering and Consulting Services

Przyspiesz proces rozwoju produktu i rozwiąż najtrudniejsze problemy, korzystając z dopasowanej do Twoich potrzeb pomocy świadczonej przez naszych inżynierów i konsultantów.

Fluid Dynamics Simulation

Przeprowadź symulację niemal każdego problemu inżynieryjnego związanego z przepływem cieczy, gazów (lub ich połączenia), wraz z towarzyszącą im fizyką.

HVAC & Vehicle Cabin Comfort Simulation

Zoptymalizuj projekt układu klimatyzacji, oceń wydajność chłodzenia i ogrzewania kabiny, sprawdź wpływ warunków zewnętrznych i wybranej technologii i oceń komfort termiczny z punktu widzenia użytkowników pojazdu.

Integrated Systems Simulation

Oceniaj różne architektury pojazdu i układu napędowego na dowolnym etapie projektu i w różnych warunkach pracy, by zoptymalizować zużycie paliwa, właściwości jezdne, niezawodność, komfort i ograniczyć uciążliwość korzystania.

Thermal Management Systems Simulation

Zadbaj o odpowiednie chłodzenie silnika, optymalizując wydajność chłodnic, pomp i termostatów. Zoptymalizuj cykle rozgrzewania silnika, strategie sterowania i integrację z systemem HVAC.

Vehicle Energy Management Test Center

Skorzystaj z dostępnych w centrum zarządzania energią zaawansowanych rozwiązań do testowania wszystkich elementów pojazdu i szczegółowej symulacji fizyki, by zoptymalizować zużycie paliwa.