Zarządzanie weryfikacją pojazdów — Ciężarówki

Zarządzanie weryfikacją pojazdów

Rozwiązanie do zarządzania weryfikacją pozwala skrócić czas certyfikacji, oferując jedno zintegrowane środowisko. Daje to gwarancję, że wszystkie zdarzenia związane z weryfikacją produktu — od modelowania symulacji i analizy po testy fizyczne — opierają się na wymaganiach oraz są planowane i realizowane we właściwej kolejności. Nasze rozwiązania zapewniają pełną identyfikowalność, łącząc poszczególne testy i analizy z potrzebnymi zasobami.

Rozwiązanie do zarządzania weryfikacją pozwala skrócić czas certyfikacji, oferując jedno zintegrowane środowisko. Daje to gwarancję, że wszystkie zdarzenia związane z weryfikacją produktu — od modelowania symulacji i analizy po testy fizyczne — opierają się na wymaganiach oraz są planowane i realizowane we właściwej kolejności. Nasze rozwiązania zapewniają pełną identyfikowalność, łącząc poszczególne testy i analizy z potrzebnymi zasobami.

Zarządzanie weryfikacją pojazdów

Learn More

Branża motoryzacyjna i transportowa przechodzi duże zmiany, by spełnić obowiązujące i nowe wymagania rządowe/środowiskowe. Producenci OEM i ich dostawcy tworzą nową generację półautonomicznych, autonomicznych i elektrycznych pojazdów, które są bardziej złożone niż kiedykolwiek wcześniej. Aby produkt mógł zostać wprowadzony na rynek, organizacje rządowe i branżowe wymagają od producentów udokumentowania i potwierdzenia, że wymagania dotyczące produktu zostały spełnione na każdym etapie projektowania i rozwoju.

Nasze rozwiązanie oferuje unikatowy zestaw narzędzi i procesów pozwalających znacznie zmienić sposób planowania, przeprowadzenia i dokumentowania weryfikacji produktu, a także zarządzania nią. Takie rozwiązania pozwalają osiągnąć doskonałość w zakresie realizacji programu na każdym jego etapie. Umożliwiają zarządzanie wymaganiami, a także planowanie i dokumentowanie czynności weryfikacyjnych, w tym analiz i testów CAE. W ten sposób można śledzić proces weryfikacji i potwierdzić zgodność produktu z wymaganiami.

Dzięki możliwości ponownego wykorzystania i standaryzacji procedur i wyników weryfikacji rozwiązanie do zarządzania weryfikacją pomaga zmniejszyć koszty, poprawić jakość produktu oraz realizować programy na czas i w zadanym budżecie. Zapewnia odpowiednią widoczność i identyfikowalność dokumentacji, by zachować zgodność ze stale zmieniającymi się przepisami.

Zarządzanie weryfikacją pojazdów

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Integrated BOM Management

Wykorzystaj elastyczną strategię zarządzania listami BOM umożliwiającymi stworzenie centralnej, precyzyjnej definicji produktu dostępnej dla wszystkich użytkowników, stanowiącej kompletne źródło bieżących informacji w cyfrowym wątku.

Manufacturing Process Planning

Efektywnie twórz i analizuj plany produkcji i dane, zarządzaj nimi i przekazuj je w organizacji oraz całym przedsiębiorstwie.

Product Requirements Engineering

Nasze rozwiązanie przydziela wymagania do podstawowych funkcji, cech architektury produktu i generuje raporty, dokumentację oraz pulpity, by zarządzać całym procesem. Twórz, przeglądaj i edytuj wymagania, używając pakietu Office.

Project Management

Połącz dane w cyfrowym wątku (dotyczące na przykład części, dokumentacji, wymogów i innych) z zadaniami projektowymi i dostarczanymi dokumentami, by planować i realizować projekty oraz zarządzać nimi w jednym miejscu — bez względu na poziom ich skomplikowania.

Simulation & Test Management

Efektywnie zarządzaj systemem CAE i symulacjami systemu oraz udostępniaj je osobom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji, by umożliwić im lepsze zrozumienie działania produktu i szybsze opracowywanie śmiałych innowacji.

Testing

Usprawnij procedury testowania oraz zwiększ produktywność i innowacyjność

Verification & Validation

Zamknij obieg wymagań, rejestrując i powiązując wyniki weryfikacji i walidacji z wymaganiami w cyfrowym przepływie informacji, i przeprowadzaj szczegółowe testy na cyfrowym bliźniaku.