Zarządzanie kosztami produktu dla producentów OEM samochodów ciężarowych

Zarządzanie kosztami produktu dla producentów OEM samochodów ciężarowych

Cykliczny popyt i duże wahania na rynku pojazdów ciężarowych zmuszają producentów OEM do tworzenia nowych produktów i wprowadzania ich do sprzedaży w ekonomiczny sposób. Zintegrowane rozwiązanie łączy możliwości platformy PLM z zaawansowanymi narzędziami do zarządzania kosztami produktu, ułatwia producentom pojazdów ciężarowych skuteczną prognozę i analizę docelowych kosztów, cen zakupu na podstawie najlepiej wyważonych kosztów oraz cen sprzedaży zapewniających rentowność.

Cykliczny popyt i duże wahania na rynku pojazdów ciężarowych zmuszają producentów OEM do tworzenia nowych produktów i wprowadzania ich do sprzedaży w ekonomiczny sposób. Zintegrowane rozwiązanie łączy możliwości platformy PLM z zaawansowanymi narzędziami do zarządzania kosztami produktu, ułatwia producentom pojazdów ciężarowych skuteczną prognozę i analizę docelowych kosztów, cen zakupu na podstawie najlepiej wyważonych kosztów oraz cen sprzedaży zapewniających rentowność.

Zarządzanie kosztami produktu dla producentów OEM samochodów ciężarowych

Learn More

Producenci pojazdów ciężarowych muszą radzić sobie z rynkowymi wahaniami i cyklicznie zmieniającym się popytem. Właściciele flot zmniejszają ich rozmiary i starają się zoptymalizować ładunki, by zachować konkurencyjność. Zmusza to producentów ciężarówek do obniżania kosztów produktów przy jednoczesnym projektowaniu pojazdów, które sprostają zmieniającym się wymaganiom rynku. Aby skutecznie konkurować i wprowadzać produkty na rynek, producenci OEM potrzebują ustandaryzowanych metod określania kosztów, by tworzyć wiarygodne kosztorysy już we wczesnej fazie cyklu życia produktu.

Zintegrowane rozwiązanie firmy Siemens łączy w jednym systemie możliwości wiodącej na świecie platformy PLM z zaawansowanymi narzędziami do zarządzania kosztami produktu. Dzięki temu rozwiązaniu producenci pojazdów ciężarowych mogą wdrażać ustandaryzowane metody szacowania kosztów i analizować wiarygodne kosztorysy produktów. Znajomość czynników decydujących o cenach i wpływie zmian inżynieryjnych na kosztorysy jest decydująca dla osiągnięcia docelowych kosztów produktów.

Dzięki integracji z platformą PLM inżynierowie zajmujący się kosztami mogą wykonywać swoją pracę, odnosząc się do cyklu życia produktu. Nasze rozwiązanie pozwala producentom pojazdów ciężarowych wiarygodnie oszacować koszty docelowe, ceny zakupu na podstawie najlepiej wyważonych kosztów i ceny sprzedaży gwarantujące rentowność.

Zarządzanie kosztami produktu dla producentów OEM samochodów ciężarowych

Możliwości rozwiązania

Bill of Materials Management

Zapewniając użytkownikom z całej organizacji dostęp do elastycznego i skalowalnego wspólnego źródła informacji na temat list BOM, możesz przewyższać rynkowe oczekiwania dotyczące innowacji i zróżnicowania oferty produktów.

Design-to-Cost

Nasze rozwiązanie umożliwia przedstawianie całej struktury kosztów w kontekście produktów. Inżynierowie ds. kosztów mogą w każdej chwili sprawdzić wpływ zmian związanych z rozwojem produktu na cenę, aby identyfikować czynniki oddziałujące na koszty na wcześniejszym etapie procesu.

Profitability Calculation

Dzięki kalkulacji rentowności kadra zarządzająca może zabezpieczyć inwestycje produktowe poprzez przewidywanie przyszłych jednostkowych kosztów i cen w całym cyklu życia produktu i przejrzyście przedstawić koszty w ujęciu rocznym, zyski i przepływy pieniężne.

Purchase Price Analysis

Funkcja sporządzania wiarygodnych kosztorysów części od dostawców w odniesieniu do różnych artykułów (symulacje obliczeń) ułatwia prowadzenie negocjacji dotyczących struktury kosztów i kształtowania przyszłych cen docelowych lub cen zakupu na podstawie rzetelnych danych.

Target Costing

Możesz określać koszty produktów na wczesnych etapach szacowania kosztów wstępnych i docelowych w ramach całej struktury cenowej produktów i ich wariantów na podstawie list materiałowych i procesowych.

Tool Quotation Costing

Rozwiązanie do parametrycznych obliczeń kosztów narzędzi umożliwia osiągnięcie optymalnej równowagi między dokładnością i dążeniem do wykonywania obliczeń dotyczących kosztów w określonych ramach czasowych z precyzyjnymi obliczeniami dotyczącymi narzędzi i przejrzystym rozbiciem kosztów w perspektywie krótkoterminowej.