Cyfrowy model, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona

Świat fizyczny można zaprojektować i wirtualnie symulować jeszcze zanim powstanie rzeczywisty produkt dzięki digitalnym procesom i wykorzystaniu cyfrowego bliźniaka. Pozwalają na to funkcje wizualizacji 3D oraz tworzenia cyfrowych modeli. Rzeczywistość wirtualna (VR) to komputerowa symulacja świata rzeczywistego; zaprasza ona użytkownika do podróży po świecie symulowanej rzeczywistości. Rzeczywistość rozszerzona (AR) nakłada grafikę generowaną komputerowo na elementy świata rzeczywistego, cyfrowo ulepszając to, co widzimy.

Świat fizyczny można zaprojektować i wirtualnie symulować jeszcze zanim powstanie rzeczywisty produkt dzięki digitalnym procesom i wykorzystaniu cyfrowego bliźniaka. Pozwalają na to funkcje wizualizacji 3D oraz tworzenia cyfrowych modeli. Rzeczywistość wirtualna (VR) to komputerowa symulacja świata rzeczywistego; zaprasza ona użytkownika do podróży po świecie symulowanej rzeczywistości. Rzeczywistość rozszerzona (AR) nakłada grafikę generowaną komputerowo na elementy świata rzeczywistego, cyfrowo ulepszając to, co widzimy.

Learn More

Inteligentna produkcja z użyciem DMU, VR i AR w erze Przemysłu 4.0

Dzięki cyfrowym modelom (DMU) zespoły projektowe mogą korzystać z zaawansowanych funkcji wizualizacji CAD 3D, szeroko zakrojonej analizy złożeń, a także efektywnie współpracować, by ograniczyć lub w niektórych przypadkach całkowicie wyeliminować potrzebę tworzenia kosztownych fizycznych prototypów. Główne cechy inteligentnej fabryki to obsługujące rzeczywistość wirtualną i rozszerzoną urządzenia, aplikacje i technologie, które pozwalają zachować konkurencyjność. Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona pozwala przyspieszyć cykl życia produktu w fazie koncepcji, projektu, inżynierii, planowania, montażu, marketingu i sprzedaży.

Wiele przypadków użycia rzeczywistości wirtualnej (VR) ma na celu wstępną definicję i inspekcję, natomiast rzeczywistość rozszerzona (AR) znajduje zastosowanie głównie w dziedzinie montażu, produkcji i obsługi. Instrukcje pracy obsługujące rzeczywistość rozszerzoną to gwarancja lepszego ich zrozumienia oraz poprawy jakości i wydajności pracy na hali produkcyjnej.

Technologie DMU, VR i AR to niezbędne elementy digitalizacji w branży motoryzacyjnej i produkcyjnej.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

2D/3D View & Markup

Dzięki wizualizacji 2D/3D i możliwości nanoszenia notatek możesz nawigować po skomplikowanych modelach, wykorzystując hierarchiczne struktury produktu, a także efektywnie współdzielić dane w całym cyklu życia produktu.

Adaptable PLM Foundation

Możliwość prowadzenia szeroko zakrojonej współpracy z poziomu przeglądarki internetowej i z dowolnego urządzenia, przy użyciu narzędzi do projektowania i aplikacji biurowych codziennego użytku z elastycznymi opcjami wdrożenia (lokalnie, w chmurze oraz w postaci wstępnie skonfigurowanej).

Bill of Materials Management

Zapewniając użytkownikom z całej organizacji dostęp do elastycznego i skalowalnego wspólnego źródła informacji na temat list BOM, możesz przewyższać rynkowe oczekiwania dotyczące innowacji i zróżnicowania oferty produktów.

Digital Mockup

Wykorzystaj narzędzia do tworzenia cyfrowych modeli w czasie rzeczywistym, by wykrywać i rozwiązywać problemy projektowe już na wczesnym etapie cyklu życia produktu i współpracuj z innymi działami firmy poprzez cyfrowy wątek.

Supplier Visualization JT2Go

Dzięki wizualizacji 2D/3D i możliwości nanoszenia notatek możesz nawigować po skomplikowanych modelach, wykorzystując hierarchiczne struktury produktu, a także efektywnie współdzielić dane w całym cyklu życia produktu.

Virtual Reality

Dzięki systemom rzeczywistości wirtualnej (VR) możesz obejrzeć cyfrowego bliźniaka w wirtualnym środowisku i skali 1:1 — ułatwi to podejmowanie decyzji projektowych i skróci czas wprowadzenia produktu na rynek.