Opracowywanie dokumentacji technicznej w branży motoryzacyjnej i transportowej

Zintegrowane rozwiązania w zakresie zarządzania dokumentami i tworzenia dokumentacji technicznej zarządzane w ramach platformy PLM.

Procesy rozwoju i rewizji dokumentacji technicznej na potrzeby globalnych programów produkcji pojazdów stają się coraz bardziej złożone. Rozwiązania do tworzenia dokumentów technicznych w środowisku PLM zapewniają znaczną oszczędność czasu i wysiłku przeznaczanych na aktualizowanie dokumentów. W sytuacji, gdy większość firm motoryzacyjnych dokonuje inwestycji z myślą o wyposażeniu swoich produktów w funkcje łączności, zwiększeniu oszczędności zużycia paliwa i spełnieniu wymogów bezpieczeństwa, zapewnienie zgodności między dokumentacją i zmianami wprowadzanymi w produktach jest niezwykle istotne. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanego interfejsu Microsoft Office® w ustrukturyzowanym środowisku dokumentacji technicznej, które umożliwia tworzenie plików XML i ilustracji graficznych, twórcy dokumentów mogą je łatwo dostosować do konkretnego rynku, języka lub produktu.

Procesy rozwoju i rewizji dokumentacji technicznej na potrzeby globalnych programów produkcji pojazdów stają się coraz bardziej złożone. Rozwiązania do tworzenia dokumentów technicznych w środowisku PLM zapewniają znaczną oszczędność czasu i wysiłku przeznaczanych na aktualizowanie dokumentów. W sytuacji, gdy większość firm motoryzacyjnych dokonuje inwestycji z myślą o wyposażeniu swoich produktów w funkcje łączności, zwiększeniu oszczędności zużycia paliwa i spełnieniu wymogów bezpieczeństwa, zapewnienie zgodności między dokumentacją i zmianami wprowadzanymi w produktach jest niezwykle istotne. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanego interfejsu Microsoft Office® w ustrukturyzowanym środowisku dokumentacji technicznej, które umożliwia tworzenie plików XML i ilustracji graficznych, twórcy dokumentów mogą je łatwo dostosować do konkretnego rynku, języka lub produktu.

Opracowywanie dokumentacji technicznej w branży motoryzacyjnej i transportowej

Learn More

Ze względu na wykorzystywanie takich samych części w milionach pojazdów branża motoryzacyjna w celu obniżenia kosztów w coraz większym stopniu polega na platformach globalnych. Obecnie branża intensywnie inwestuje w niedrogie technologie poprawiające łączność, wydajność paliwową i rozwiązania związane z bezpieczeństwem. Globalne platformy zapewniają ekonomię skali, która pozwala rozłożyć koszty rozwoju produktu i produkcji związane z wprowadzeniem nowych technologii na rynek.

Jedną z trudności związanych z globalnymi platformami jest znalezienie rozwiązania, które umożliwiłoby tworzenie różnorodnych dokumentów technicznych, takich jak opisy produktów, procedury obsługi, konserwacji i naprawy, katalogi części, dokumenty marketingowe i inne dokumenty techniczne, które zawierają informacje gromadzące rozproszone dane inżynieryjne i produkcyjne. Wyzwaniem dla twórców dokumentacji technicznej jest konieczność rozpoczęcia pracy na wcześniejszym etapie procesu rozwoju produktu, bezpośrednia współpraca z inżynierami oraz uzyskanie błyskawicznego dostępu do złożonych i szybko zmieniających się danych źródłowych produktu.

Firma Siemens Digital Industries Software oferuje zintegrowane rozwiązania do zarządzania dokumentami i tworzenia dokumentacji technicznej, łączące w jednym systemie możliwości najlepszej na świecie globalnej platformy PLM z zaawansowanymi i łatwymi w użyciu narzędziami do tworzenia dokumentów.

Opracowywanie dokumentacji technicznej w branży motoryzacyjnej i transportowej

Możliwości rozwiązania