Współpraca w ramach łańcucha dostaw

Większość producentów OEM z branży motoryzacyjnej konkuruje obecnie na rynku nie tylko w charakterze niezależnych korporacji. Konkurują oni również jako uczestnicy zintegrowanego łańcucha dostaw. Z tego powodu kluczowe znaczenie ma synchronizacja procesów i wspólna praca producenta OEM i dostawcy nad danymi. Firma Siemens Digital Industries Software oferuje łatwą w użyciu, bezpieczną platformę do interakcji z dostawcami, nawet tymi spoza środowiska PLM. Nasze rozwiązania wspierają wiele przypadków użycia, w tym wymianę danych projektowych, bezpośrednie pozyskiwanie materiałów i zarządzanie programami dostawców.

Większość producentów OEM z branży motoryzacyjnej konkuruje obecnie na rynku nie tylko w charakterze niezależnych korporacji. Konkurują oni również jako uczestnicy zintegrowanego łańcucha dostaw. Z tego powodu kluczowe znaczenie ma synchronizacja procesów i wspólna praca producenta OEM i dostawcy nad danymi. Firma Siemens Digital Industries Software oferuje łatwą w użyciu, bezpieczną platformę do interakcji z dostawcami, nawet tymi spoza środowiska PLM. Nasze rozwiązania wspierają wiele przypadków użycia, w tym wymianę danych projektowych, bezpośrednie pozyskiwanie materiałów i zarządzanie programami dostawców.

Learn More

Producenci OEM obrali podejście strategicznego partnerstwa z dostawcami, które uwzględnia łączne koszty cyklu życia w kontekście wielu wersji produktu i ma na celu zwiększenie korzyści dla obu stron w dłuższej perspektywie. Produkty są wspólnie projektowane i wytwarzane w ramach wysoce zintegrowanego łańcucha dostaw. Ta ewolucja diametralnie zmieniła oblicze branży motoryzacyjnej. W miarę jak systemy wykorzystywane w motoryzacji i transporcie stają się coraz bardziej zaawansowane i rozbudowane, produkty trzeba projektować przy udziale dostawców w kontekście globalnym i w czasie rzeczywistym.

Producenci OEM i dostawcy są poddawani presji, by skrócić czas wprowadzenia produktów na rynek, zwiększyć marże i poprawić jakość w obliczu rosnącej złożoności produktów i procesów w zakładach produkcyjnych na całym świecie. Dostawcy potrzebują dostępu do danych w czasie rzeczywistym i muszą korzystać z kilku rozwiązań PLM, by zarządzać obiegiem informacji zwrotnych. Muszą brać pod uwagę wszystkie aspekty działalności firmy, w tym zaopatrzenie, inżynierię, zgodność, jakość i wytwarzanie, by zwiększyć produktywność i ograniczyć ryzyko wycofania produktu z rynku oraz niezgodności z regulacjami.

Dzięki naszym rozwiązaniom producenci OEM i dostawcy mogą ściśle współpracować i realizować obieg informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, by powiązać pracowników, procesy i dane w skali globalnej.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Automate Supplier Declaration

Skutecznie przetwarzaj deklaracje dostawców i zbieraj dane na ich temat, by uzyskać ogólny obraz Twoich produktów i szybko sprawdzić, z czego się one składają, co pozwoli Ci spełnić wymogi dotyczące ochrony środowiska.

Bill of Materials Management

Zapewniając użytkownikom z całej organizacji dostęp do elastycznego i skalowalnego wspólnego źródła informacji na temat list BOM, możesz przewyższać rynkowe oczekiwania dotyczące innowacji i zróżnicowania oferty produktów.

Design Data Exchange

Współdziel zarządzane pakiety danych, używając wydajnych, bezpiecznych i skalowalnych funkcji integracji dostawców.  Osiągnij identyfikowalność, realizuj audyty i kontrolę wersji pakietów wymiany danych projektowych, by zapewnić przejrzystość procesów z poziomu bezpiecznego portalu internetowego.

Direct Materials Sourcing

Poznaj czynniki wpływające na koszty już na początku cyklu życia produktu i zrozum efekt zmian na łańcuch dostaw jeszcze przed ich wprowadzeniem. Dostępne są funkcje wczesnego składania ofert, wielokrotnego przetwarzania, automatycznego śledzenia i komunikacji, szczegółowego rozkładu kosztów oraz analizy ofert.

Supplier Collaboration

Skutecznie współpracuj nad procesami i danymi dotyczącymi zarządzania cyklem życia produktu (PLM) z dostawcami niekorzystającymi z Teamcenter poprzez rzeczywistą integrację procesów, w tym wymianę danych projektowych, bezpośrednie pozyskiwanie materiałów i zarządzanie programami dostawców.

Supplier Integration with PLM

Zarządzaj dostępem do danych i uprawnieniami, usprawnij współpracę między wieloma zakładami, by udostępniać i synchronizować dane dostawców, wykorzystaj funkcje wizualizacji, by brać udział w przeglądach projektu — bez konieczności przebywania w jednej lokalizacji lub standaryzacji narzędzi CAD.

Supplier Program Management

Planuj i realizuj projekty dla dostawców w kontekście całego programu. Zapewnia to wgląd w rezultaty dostawców i ich identyfikowalność, co skraca czas cyklu oraz wprowadzania produktów na rynek.

Vendor Management

Interesariusze przedsiębiorstwa (w zakresie projektowania, inżynierii, zgodności i zaopatrzenia) mają dostęp do dostawców, ich danych i części w ramach jednego, bezpiecznego środowiska PLM, gdzie dane są uporządkowane według kategorii na liście BOM produktu.