Wytrzymałość i trwałość

Wytrzymałość i trwałość

Dostarczaj lżejsze, bardziej wytrzymałe i trwałe konstrukcje, uwzględniając różnice geograficzne i zmniejszoną masę pojazdu.

Nasze rozwiązania w zakresie inżynierii trwałości pomagają w zbieraniu i analizowaniu danych dotyczących obciążenia na drodze w celu ustalenia realistycznych celów i wirtualnego sprawdzenia poprawności działania pod kątem wytrzymałości i trwałości. Nasze rozwiązania zapewniają kompleksowe podejście do skracania czasu wprowadzania produktu na rynek, drobiazgowo równoważąc masę, wytrzymałość i trwałość pojazdu, tak by uniknąć konieczności ogłaszania akcji serwisowych i jednocześnie spełnić oczekiwania klientów.

Dostarczaj lżejsze, bardziej wytrzymałe i trwałe konstrukcje, uwzględniając różnice geograficzne i zmniejszoną masę pojazdu.

Nasze rozwiązania w zakresie inżynierii trwałości pomagają w zbieraniu i analizowaniu danych dotyczących obciążenia na drodze w celu ustalenia realistycznych celów i wirtualnego sprawdzenia poprawności działania pod kątem wytrzymałości i trwałości. Nasze rozwiązania zapewniają kompleksowe podejście do skracania czasu wprowadzania produktu na rynek, drobiazgowo równoważąc masę, wytrzymałość i trwałość pojazdu, tak by uniknąć konieczności ogłaszania akcji serwisowych i jednocześnie spełnić oczekiwania klientów.

Seria webinarów na żądanie

Rozwiązania w zakresie inżynierii wytrzymałości i trwałości

Odkryj najlepsze rozwiązania do symulacji, testów i projektowania, aby opracowywać lżejsze, bardziej wytrzymałe i trwałe konstrukcje na wszystkich etapach procesu projektowania: od zbierania danych dotyczących obciążeń na drodze i analiz, eksplorowania danych, przewidywania obciążeń, analiz naprężeń i zmęczenia materiału po zbilansowanie masy, wytrzymałości i trwałości.

Wytrzymałość i trwałość

Learn More

Klienci oczekują wszystkiego: oszczędnych pod względem zużycia paliwa, komfortowych i niezawodnych samochodów (również po przejechaniu 300 km), a także projektu reprezentującego wizerunek, z którym chętnie się będą identyfikować. Te oczekiwania niosą za sobą szereg nowych wyzwań i wywierają presję na zespoły zajmujące się rozwojem produktu. Aby wyznaczać realistyczne cele dotyczące trwałości, producenci muszą uwzględnić różnice geograficzne. W celu zmniejszenia masy podwozia i nadwozia inżynierowie wprowadzają lub łączą nowe, lekkie materiały oraz koncentrują się na optymalizacji geometrii. Testowanie fizycznych prototypów jest kosztowne i czasochłonne. Dlatego innowatorzy opracowujący nowe rozwiązania dotyczące zwiększenia trwałości optymalizują testy na torach doświadczalnych i drogach publicznych oraz w coraz większym stopniu skłaniają się ku wirtualnym prototypom w celu sprawdzenia poprawności działania pod kątem wytrzymałości i trwałości.

Rozwiązania firmy Siemens PLM Software pomagają wprowadzać innowacje w zakresie projektowania pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem ich trwałości na wszystkich etapach rozwoju. Na wczesnym etapie procesu rozwoju produktu nasze rozwiązanie do analizy danych o obciążeniach drogowych obejmuje urządzenia do zbierania danych o obciążeniach, oprogramowanie do analizy tych informacji oraz usługi inżynierskie w zakresie eksploracji danych, dzięki czemu ułatwia naszym klientom dostarczanie produktów na wszystkie rodzaje dróg na świecie. Na etapie projektowania wirtualnego nasze rozwiązanie integruje prognozowanie obciążeń, analizę naprężeń i zmęczenia materiału, natomiast rozwiązanie do równoważenia wielu atrybutów obejmuje funkcje testowania i symulacji 3D, oprogramowanie do badania projektów oraz usługi w zakresie bilansowania masy pojazdu, jego wytrzymałości i trwałości.

Wytrzymałość i trwałość
Wyróżniona historia sukcesu klienta

Nissan Technical Centre Europe

nissan-technical-centre-europe

Implementing end-to-end Simcenter solutions for test-based durability engineering

Nissan uses Simcenter SCADAS and Simcenter Testlab to implement state-of-the-art durability engineering processes

Czytaj dalej

Webinar na żądanie | 25 min.

End-of-line testing automotive: How to perform NVH-based quality inspection

End-of-line testing – automotive production line

Automated vibro-acoustic measurements as the gateway to objective product fault detection

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Data Mining

Uwzględniaj różnice geograficzne i dostosowuj wymagania dotyczące produktu do specyfiki lokalnych dróg, nawyków kierowców i obciążenia pojazdów. Nasze usługi w zakresie badania danych obciążeń pomagają zdefiniować realistyczne i skorelowane z potrzebami klientów cele w zakresie trwałości pojazdów.

Load Data Analysis

Uzyskaj dokładną wiedzę na temat wpływu obciążeń. Nasze oprogramowanie i usługi do analizy danych obciążeń wykorzystują sprawdzone narzędzia analityczne, aby dostarczać cennych informacji umożliwiających przyspieszenie testowania i skorelowanie go z symulacją.

Multidisciplinary Exploration

Zmniejszaj masę konstrukcji podwozia i nadwozia dzięki połączeniu różnych lekkich materiałów i optymalizacji geometrii. Równoważ sprzeczne ze sobą cele, takie jak masa pojazdu oraz jego wytrzymałość i trwałość.

Road Load Data Acquisition

Uzyskaj rzeczywiste dane dotyczące obciążeń pojazdów na torach doświadczalnych i drogach publicznych. Integruj oprzyrządowanie oraz narzędzia do gromadzenia, analizowania i raportowania danych, aby szybciej dostarczać wysokiej jakości informacje.

Road Load Data Prediction

Przewiduj obciążenia w wirtualnym świecie na długo przed udostępnieniem prototypu. Nasze oprogramowanie do analizy dynamiki obiektów wielobryłowych integruje wierne, trójwymiarowe modele pojazdów z danymi testowymi lub modelem drogi, kierowcy i opon, zapewniając wcześniejszy dostęp do informacji na temat rzeczywistych obciążeń pojazdu.

Strength & Fatigue Analysis

Prowadź wirtualną optymalizację komponentów dzięki prognozowaniu wpływu zmian materiału, geometrii i spawania. Nasze oprogramowanie do analizy wytrzymałości i zmęczenia integruje analizę wstępną/końcową, konstrukcji (MES) i zmęczenia, co pozwala opracowywać trwałe projekty przy wykorzystaniu mniejszej liczby prototypów.