Inteligentna produkcja

 Samochód na linii montażowej, budowany przez ramiona robotyczne

Producenci pojazdów mierzą się z nieustannymi zmianami, które wpływają na całą branżę. Chodzi o globalizację, wyśrubowane wymagania ekologiczne i prawne oraz rosnące zainteresowanie klientów nowymi, innowacyjnymi projektami i funkcjami, co oznacza coraz większą presję. Do tego dochodzi jeszcze konieczność nieustannego spełniania celów produkcyjnych i utrzymania rentowności. W przypadku tradycyjnego podejścia, które opiera się na projektowaniu, testach i niszczeniu oraz silosach informacyjnych producenci mają trudności z dostarczaniem pojazdów nowej generacji. Brak wglądu w wydajność produkcji w czasie rzeczywistym oraz brak identyfikacji błędów może doprowadzić do awarii i spowolnienia produkcji, co negatywnie wpłynie na konkurencyjność firmy. Aby konkurować we współczesnej, zmieniającej się branży motoryzacyjnej, trzeba przyjąć inteligentne podejście do produkcji i wdrożyć różne rozwiązania w niepołączonych obszarach organizacji.

Producenci pojazdów mierzą się z nieustannymi zmianami, które wpływają na całą branżę. Chodzi o globalizację, wyśrubowane wymagania ekologiczne i prawne oraz rosnące zainteresowanie klientów nowymi, innowacyjnymi projektami i funkcjami, co oznacza coraz większą presję. Do tego dochodzi jeszcze konieczność nieustannego spełniania celów produkcyjnych i utrzymania rentowności. W przypadku tradycyjnego podejścia, które opiera się na projektowaniu, testach i niszczeniu oraz silosach informacyjnych producenci mają trudności z dostarczaniem pojazdów nowej generacji. Brak wglądu w wydajność produkcji w czasie rzeczywistym oraz brak identyfikacji błędów może doprowadzić do awarii i spowolnienia produkcji, co negatywnie wpłynie na konkurencyjność firmy. Aby konkurować we współczesnej, zmieniającej się branży motoryzacyjnej, trzeba przyjąć inteligentne podejście do produkcji i wdrożyć różne rozwiązania w niepołączonych obszarach organizacji.

 Samochód na linii montażowej, budowany przez ramiona robotyczne

Learn More

Bezproblemowe przejście na inteligentną produkcję: bez przestojów

Większość producentów pojazdów oraz dostawców ma świadomość, że wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0 jest konieczne, by konkurować we współczesnej, szybko zmieniającej się branży motoryzacyjnej, jednak wdrażanie wielu różnych koncepcji w niepołączonych oddziałach organizacji wydaje się być ryzykowne. Na szczęście jedno rozwiązanie do inteligentnej produkcji można bez problemu integrować etapami i skalować według potrzeb. Można je skutecznie wkomponować w proces wytwarzania i zarządzania cyklem życia, tworząc ramy informacji zwrotnych w zamkniętej pętli dla działu produkcji, dzięki którym nieustannie rośnie jakość i wydajność, a czas potrzebny na wejście na rynek jest coraz krótszy. Taki szkielet danych pozwala wykrywać i rozwiązywać problemy w czasie rzeczywistym z pomocą urządzeń AI, które zapewniają funkcje cyfrowego bliźniaka i optymalizują prowadzone operacje przy jak najmniejszych przestojach i zakłóceniach.

Inteligentna produkcja pozwala osiągnąć sukces dzięki oprogramowaniu do automatyzacji i symulacji wytwarzania

Rozwiązania od firmy Siemens tworzą środowisko inteligentnej produkcji, wykorzystując wizualizację, analizę danych oraz możliwości cyfrowego przekazywania informacji w ramach ekosystemu wytwarzania. Nawiązując współpracę partnerską z Siemensem, możesz szybciej zmodernizować starszy sprzęt, podejmować lepsze decyzje w oparciu o informacje otrzymywane w czasie rzeczywistym i doświadczyć oszczędności wynikających z wirtualnego uruchomienia. Kompleksowy cyfrowy bliźniak i struktura danych, która obejmuje całą organizację.

 Samochód na linii montażowej, budowany przez ramiona robotyczne

Webinar na żądanie | 50 min.

The value of smart manufacturing in automotive

Future factory creating future cars using smart manufacturing and autonomous machines for autonomous manufacturing.

Embrace digitalization and state-of-the-art hardware to survive the present and win the future

Obejrzyj webinar