Symulacja działania robotów i wirtualne uruchomienie

Spawanie pojazdu na linii produkcyjnej przy pomocy robotów

Roboty przemysłowe są używane w produkcji motoryzacyjnej już od 1961 roku i w jakimś stopniu korzystają z nich wszyscy wiodący producenci. Jednak w ostatnich latach postępy technologiczne dotyczące elektryfikacji, inteligentnych czujników, sztucznej inteligencji (AI) i Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) spowodowały nową falę rozwoju robotów. Ze względu na rosnącą złożoność producenci z branży motoryzacyjnej mierzą się z wyższym ryzykiem błędów dotyczących programowania i instalacji podczas uruchomienia, co prowadzi do licznych przestojów i kosztownych opóźnień. Producenci, którzy są w stanie skonstruować, zaprogramować i uruchomić roboty w sposób skuteczny i wydajny, zyskają przewagę nad konkurentami. Rozwiązanie do symulacji działania robotów i wirtualnego uruchomienia pozwala producentom OEM z branży motoryzacyjnej projektować, konstruować i optymalizować linie produkcyjne w świecie wirtualnym przed ich fizyczną instalacją. To cyfrowe środowisko oferuje wiele zalet: szybsze wejście na rynek, polepszenie jakości i bezpieczeństwa, obniżenie kosztów napraw gwarancyjnych, zwiększenie przepustowości i lepszą elastyczność produkcji.

Roboty przemysłowe są używane w produkcji motoryzacyjnej już od 1961 roku i w jakimś stopniu korzystają z nich wszyscy wiodący producenci. Jednak w ostatnich latach postępy technologiczne dotyczące elektryfikacji, inteligentnych czujników, sztucznej inteligencji (AI) i Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) spowodowały nową falę rozwoju robotów. Ze względu na rosnącą złożoność producenci z branży motoryzacyjnej mierzą się z wyższym ryzykiem błędów dotyczących programowania i instalacji podczas uruchomienia, co prowadzi do licznych przestojów i kosztownych opóźnień. Producenci, którzy są w stanie skonstruować, zaprogramować i uruchomić roboty w sposób skuteczny i wydajny, zyskają przewagę nad konkurentami. Rozwiązanie do symulacji działania robotów i wirtualnego uruchomienia pozwala producentom OEM z branży motoryzacyjnej projektować, konstruować i optymalizować linie produkcyjne w świecie wirtualnym przed ich fizyczną instalacją. To cyfrowe środowisko oferuje wiele zalet: szybsze wejście na rynek, polepszenie jakości i bezpieczeństwa, obniżenie kosztów napraw gwarancyjnych, zwiększenie przepustowości i lepszą elastyczność produkcji.

Duże, żółte ramię robota w trakcie pracy

Learn More

Inteligentna produkcja i zaawansowane roboty

We współczesnej branży motoryzacyjnej przełomowe trendy, takie jak elektryfikacja i automatyzacja, a również ścisłe regulacje ekologiczne zmusiły inżynierów do wzmożonej pracy, dodając nowy poziom złożoności. Procesy produkcji w branży motoryzacyjnej wykorzystywały roboty i automatyzację już od dziesięcioleci, jednak tradycyjne roboty już teraz pozostają w tyle ze względu na ograniczone miejsce, niewystarczające funkcje, metody programowania i procesy uruchomienia. W przyszłości producenci i osoby zajmujące się rozwojem linii montażowych będą musiały skupić się na elastyczności i autonomii, aby tworzyć spersonalizowane produkty dla klientów, jednocześnie spełniając obecne założenia biznesowe. Dawniej uruchomienie sprzętu do automatyzacji było ostatnim etapem łańcucha wartości, już po zakończonym projektowaniu produktu, rozwoju narzędzi i inżynierii sterowania. Przy rosnącym poziomie złożoności takie rozgraniczone podejście jest zbyt czasochłonne i kosztowne i oznacza duże ryzyko dla produkcji. Rozwiązanie, które obejmuje symulację robotów i wirtualne uruchomienie pozwala planistom i producentom na modernizację i uruchomienie robotów w sposób szybki i niezawodny, co daje im znaczącą przewagę nad konkurencją.

Wirtualne uruchomienie i zaawansowana robotyka

W ostatnich latach postępy w technologii robotów przyspieszyły, aby dotrzymać kroku szybko zmieniającej się branży motoryzacyjnej. Postęp, na który składają się ulepszenia sprzętów, takich jak czujniki wizji/siły i zautomatyzowane pojazdy, a także rozwój cyfrowych technologii, takich jak Przemysłowy Internet Rzeczy (IoT) i sztuczna inteligencja (AI), sprawił, że rozpoczęcie produkcji w branży motoryzacyjnej stało się niezwykle skomplikowane. Z pomocą kompleksowego cyfrowego bliźniaka wytwarzania producenci mogą wiernie symulować proces produkcji z uwzględnieniem elementów mechanicznych i elektrycznych. To cyfrowe środowisko współpracy pozwala producentom OEM ukończyć proces produkcji i projektowania narzędzi, inżynierię robotów oraz programowanie automatyzacji (sterowników PLC i czujników) w jednym czasie. Producent może zwalidować projekt i zoptymalizować proces produkcji w świecie wirtualnym, minimalizując tym samym ryzyko błędów po fizycznej instalacji. Dzięki zorientowanemu na zadania programowaniu offline i technologii wirtualnego uruchomienia można zaprogramować roboty i przenieść symulowane operacje robotyczne na halę produkcyjną. Wirtualny rozwój produkcji pozwala na szybką ewolucję fabryki, co wspiera kompleksowe projektowanie stacji produkcyjnych i linii montażowych. Postęp w zakresie technologii cyfrowych, takich jak modelowanie fizyki, niskokodowe programowanie robotów i automatyczne planowanie ścieżek narzędzi, może jeszcze bardziej podnieść sprawność i wydajność inżynierii. Symulacja robotów i wirtualne uruchomienie maksymalizują zalety automatyzacji fabryki dla producentów OEM, dostawców i start-upów we współczesnej branży motoryzacyjnej.

Duże, żółte ramię robota w trakcie pracy

Produkty