Niezawodność, funkcjonalność i bezpieczeństwo systemów

Niezawodność, funkcjonalność i bezpieczeństwo systemów

Producenci OEM zlecają projektowanie partnerom i podwykonawcom, dlatego muszą efektywnie wykorzystywać generowane przez nich dane, by na ich podstawie oszacować ryzyko. Gwarantuje to niezawodność wysoce zaawansowanych systemów cyberfizycznych wykorzystywanych w systemach transportowych nowej generacji. Dzięki integracji modelu „Design for Support” (projektowanie z myślą o wsparciu) nasze rozwiązanie pozwala zwiększyć niezawodność systemów, ograniczając kwestie związane z konserwacją i logistyką, co bezpośrednio przekłada się na wyniki finansowe.

Producenci OEM zlecają projektowanie partnerom i podwykonawcom, dlatego muszą efektywnie wykorzystywać generowane przez nich dane, by na ich podstawie oszacować ryzyko. Gwarantuje to niezawodność wysoce zaawansowanych systemów cyberfizycznych wykorzystywanych w systemach transportowych nowej generacji. Dzięki integracji modelu „Design for Support” (projektowanie z myślą o wsparciu) nasze rozwiązanie pozwala zwiększyć niezawodność systemów, ograniczając kwestie związane z konserwacją i logistyką, co bezpośrednio przekłada się na wyniki finansowe.

Niezawodność, funkcjonalność i bezpieczeństwo systemów

Learn More

Zaawansowane systemy cyberfizyczne tworzone na potrzeby branży motoryzacyjnej i transportowej wykorzystują oprogramowanie oraz komponenty elektryczne, elektroniczne i mechaniczne. Systemy te są coraz bardziej skomplikowane, dlatego trudno jest ocenić związane z nimi potencjalne ryzyko i nim zarządzać. 

Producenci OEM muszą zarządzać ryzykiem w przypadku setek systemów cyberfizycznych instalowanych w pojazdach (dotyczy to różnych obszarów, na przykład podwozia, karoserii czy układu napędowego) — każdy taki system ma wysoki poziom współzależności i jest podatny na wiele rodzajów awarii. Ponadto producenci OEM i najwięksi dostawcy zlecają projektowanie partnerom i podwykonawcom, a sami skupiają się na projektowaniu i integracji systemów. Muszą zatem skutecznie wykorzystywać wygenerowane przez partnerów i dostawców dane dotyczące projektu i awarii, by na ich podstawie przeanalizować ogólną niezawodność produktu i możliwości diagnostyczne.

Nasze rozwiązanie upraszcza ten skomplikowany proces poprzez automatyczne generowanie i mapowanie zależności wynikających z architektury i struktury produktu (są one zarządzane z poziomu oprogramowania PLM). Dzięki temu inżynierowie mogą „projektować produkty z myślą o wsparciu” zamiast polegać na doświadczeniu inżynierów wsparcia i informacjach zwrotnych dotyczących użytkowania. W efekcie rośnie niezawodność systemów, ograniczane są problemy związane z konserwacją i logistyką, a koszt własności można łatwiej oszacować.

Niezawodność, funkcjonalność i bezpieczeństwo systemów

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.