Szybka ewolucja fabryki

Nadwozie sportowego samochodu w nowoczesnym środowisku produkcyjnym.

Jako że złożoność produkcji w branży motoryzacyjnej stale rośnie, producenci OEM i dostawcy dostrzegają, że ich obecne placówki nie są wystarczająco wydajne lub elastyczne, by skutecznie opracować nową generację pojazdów. Mierząc się z licznymi zakłóceniami na linii produkcyjnej, przekroczeniem budżetu i opóźnieniami startu, wiodący producenci i dostawcy zwracają się w stronę digitalizacji i zaawansowanych metod automatyzacji, aby zmienić swoje fabryki w środowiska inteligentnej produkcji. Niestety ceny nowego sprzętu mogą być poza zasięgiem wielu producentów. Dzięki rozwiązaniu do inteligentnej produkcji od firmy Siemens Digital Industries producenci pojazdów i ich dostawcy mogą zmodernizować istniejący kapitał, procesy i zasoby, aby podnieść elastyczność, standaryzację i cyberbezpieczeństwo w ramach prowadzonych procesów wytwarzania.

Jako że złożoność produkcji w branży motoryzacyjnej stale rośnie, producenci OEM i dostawcy dostrzegają, że ich obecne placówki nie są wystarczająco wydajne lub elastyczne, by skutecznie opracować nową generację pojazdów. Mierząc się z licznymi zakłóceniami na linii produkcyjnej, przekroczeniem budżetu i opóźnieniami startu, wiodący producenci i dostawcy zwracają się w stronę digitalizacji i zaawansowanych metod automatyzacji, aby zmienić swoje fabryki w środowiska inteligentnej produkcji. Niestety ceny nowego sprzętu mogą być poza zasięgiem wielu producentów. Dzięki rozwiązaniu do inteligentnej produkcji od firmy Siemens Digital Industries producenci pojazdów i ich dostawcy mogą zmodernizować istniejący kapitał, procesy i zasoby, aby podnieść elastyczność, standaryzację i cyberbezpieczeństwo w ramach prowadzonych procesów wytwarzania.

TIA w środowisku fabrycznym.

Learn More

Ewolucja fabryki tworzy fundament na przyszłość

Złożoność produkcji w branży motoryzacyjnej od zawsze stanowiła siłę napędową innowacji. Konieczne jest bowiem zaprojektowanie i wyprodukowanie tysięcy części, które muszą pasować do siebie i właściwie działać po przekazaniu na linię montażową OEM z zachowaniem ścisłych tolerancji. Klienci oczekują dziś większej personalizacji i funkcji łączności, a skoro zasoby są bardziej ograniczone, producenci muszą osiągnąć więcej, mając mniej: tworzyć więcej innowacji w krótszym czasie, realizować więcej zadań przy mniejszej liczbie osób i osiągnąć wyższą moc, ograniczając emisję zanieczyszczeń. Producenci mogą przekuć te wyzwania w nowe możliwości, korzystając z rozwiązania do inteligentnej produkcji, która zaczyna się od ewolucji fabryki. Modernizując starszy sprzęt z wykorzystaniem inteligentnych czujników i oprogramowania, mogą zbierać dane i analizować je pod kątem trendów i możliwych do wdrożenia działań. Technologie Przemysłu 4.0, takie jak sztuczna inteligencja (AI) i Przemysłowy Internet Rzeczy (IoT) mogą zostać wykorzystane do połączenia komórek roboczych, linii montażowych i całej fabryki z samoorganizującymi się bliźniakami, które pozwalają optymalizować procesy produkcji i rozwiązywać problemy w czasie rzeczywistym. Producenci, którzy dziś modernizują swoje fabryki, tworzą również fundament dla postępów technologicznych w przyszłości.

Elementy inteligentnej fabryki

Ostatnia rewolucja przemysłowa wprowadziła wiele nowych technologii, które pomagają producentom dotrzymać kroku szybko zmieniającej się branży. W przeciwieństwie do tradycyjnych, niepołączonych procesów produkcji inteligentne wytwarzanie łączy czujniki, AI, IoT i zaawansowaną automatyzację, aby generować, przetwarzać i analizować dane na potrzeby działań preskryptywnych i predykcyjnych. Dzięki inteligentnej integracji można wprowadzić na rynek nowe pojazdy, bez problemu kontynuując produkcję starszych modeli. Zaawansowana symulacja robotów pozwala na szybkie projektowanie i duplikowanie linii montażowych w celu przeniesienia lub zwiększenia możliwości produkcyjnych według potrzeb. System realizacji produkcji (MES) zapewnia płynną komunikację między ludźmi, sprzętem i procesami, dzięki czemu można tworzyć poprawne części w odpowiednim czasie. Przede wszystkim jednak system jakości w zamkniętej pętli rozwiązuje problemy w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można wyeliminować konieczność poprawek i ograniczyć przestoje. Dzięki skalowalnemu i otwartemu rozwiązaniu do inteligentnej produkcji od firmy Siemens producenci mogą spersonalizować każdą wersję fabryki pod kątem swoich potrzeb, aby szybko i ekonomicznie zyskać przewagę nad konkurencją.

TIA w środowisku fabrycznym.

Rozwiązania