Systemy dla kolejnictwa

Rozwiązania cyfrowego przedsiębiorstwa — systemy dla kolejnictwa

Transport kolejowy to kluczowy element mobilności społeczeństw oraz komfortowego i bezpiecznego przewozu ludzi i towarów, który jednocześnie minimalizuje wpływ na środowisko naturalne. Bez względu na to, czy produkujesz pociągi, tramwaje, wagony metra lub kolejki podziemnej, kolei lekkiej lub jednoszynowej, oferujemy wszechstronne, zintegrowane środowisko do projektowania, symulacji i produkcji systemów kolejowych. Nasze rozwiązania obejmują narzędzia do projektowania i testów związanych z hałasem, wibracjami i uciążliwością korzystania (NHV), inżynierią, trwałością, zarządzaniem ciepłem i energią, dynamiką oraz rozwojem strategii sterowania.

więcej >

Systemy dla kolejnictwa

Rozwiązania cyfrowego przedsiębiorstwa — systemy dla kolejnictwa

Transport kolejowy to kluczowy element mobilności społeczeństw oraz komfortowego i bezpiecznego przewozu ludzi i towarów, który jednocześnie minimalizuje wpływ na środowisko naturalne. Bez względu na to, czy produkujesz pociągi, tramwaje, wagony metra lub kolejki podziemnej, kolei lekkiej lub jednoszynowej, oferujemy wszechstronne, zintegrowane środowisko do projektowania, symulacji i produkcji systemów kolejowych. Nasze rozwiązania obejmują narzędzia do projektowania i testów związanych z hałasem, wibracjami i uciążliwością korzystania (NHV), inżynierią, trwałością, zarządzaniem ciepłem i energią, dynamiką oraz rozwojem strategii sterowania.

Wyróżniona historia sukcesu klienta

LOHR Industrie

LOHR Industrie

LOHR Industrie leverages NX, Simcenter and Teamcenter to ensure product quality, enhance durability and accelerate CAE model preparation

Advancing quality and accelerating analysis for large welded assemblies

Czytaj dalej

Przeglądaj i poznaj rozwiązania dla tego segmentu przemysłu.

Współpraca w ramach cyklu życia

Przemysł motoryzacyjny i transportowy nigdy nie był bardziej konkurencyjny pod względem kosztów niż dziś — dlatego tam, gdzie to tylko możliwe, konieczne jest zwiększenie wydajności, ponieważ pojazdy stają się coraz bardziej złożone. Oparte na cyklu życia podejście do zarządzania procesami i danymi ma kluczowe znaczenie dla pokonania tych wyzwań. Nasze rozwiązania wspierają zarządzanie zmianami, realizację procesów roboczych, poprawę jakości oraz komunikację z zewnętrznymi dostawcami i klientami. Oparte na zarządzaniu cyklem życia podejście do kwestii centralizacji informacji technicznych oraz ich aktualizacji i udostępniania oznacza, że specjaliści mogą być bardziej wydajni i osiągać lepsze wyniki.

Zarządzanie wymaganiami w cyklu życia produktu

Opracowanie systemów motoryzacyjnych i transportowych na miarę przyszłości wymaga dogłębnej znajomości rynku i dynamiki trendów panujących wśród klientów. Wymagania utrzymywane poza cyklem rozwoju produktu lub udostępniane w postaci dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych uniemożliwiają współpracę i efektywne dostarczanie produktów. Współpraca w zakresie wymagań ma kluczowe znaczenie dla skutecznego wytwarzania produktów i innowacyjności. Nasze rozwiązanie umożliwia rejestrowanie, przestrzeganie i udostępnianie wymagań w ramach całego przedsiębiorstwa.

Zarządzanie programem — producenci OEM

Projektowanie i symulacja bardziej złożonych i zaawansowanych systemów samochodowych i transportowych przyszłości wymaga zastosowania wyrafinowanego narzędzia do zarządzania programem. Firma Siemens Digital Industries Software oferuje systemowe podejście do planowania programu poprzez integrację wymagań dotyczących kosztów, terminów i kwestii technicznych w ramach w pełni zaplanowanego, opartego na odpowiednich zasobach i budżecie rozwiązania do zarządzania programami, które pozwoli przyspieszyć proces rozwoju pojazdu w dziedzinie projektowania, konstrukcji, symulacji i optymalizacji.

Zarządzanie programem — Ciężarówki

Projektowanie i symulacja bardziej złożonych i zaawansowanych systemów samochodowych i transportowych przyszłości wymaga zastosowania wyrafinowanego narzędzia do zarządzania programem. Oprogramowanie firmy Siemens Digital Industries Software zapewnia podejście systemowe do planowania projektu, integrując koszty, harmonogram i wymagania techniczne w ramach w pełni zaplanowanego, opartego na odpowiednich zasobach i budżecie rozwiązania do zarządzania programem, tak by przyspieszyć rozwój produktów samochodowych w celu projektowania, inżynierii, symulacji i optymalizacji platform konstrukcyjnych pojazdów.

Zarządzanie programem dla dostawców

Projektowanie i symulacja systemów na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego i transportowego przyszłości wymaga zaawansowanego narzędzia do zarządzania programem. Nasze rozwiązania umożliwiają systemowe podejście do planowania projektu, co skutkuje przyspieszeniem rozwoju produktów wykorzystywanych w pojazdach.

Ochrona własności intelektualnej (WI) i kontrola eksportu

Nasze rozwiązania do zarządzania własnością intelektualną pozwalają zoptymalizować możliwości wprowadzania produktów na rynek, w pełni wykorzystywać posiadaną własność intelektualną oraz maksymalizować jej ponowne użycie. Sprawdzone rozwiązanie pomoże zespołom skrócić czas cyklu, obniżyć koszty oraz zniwelować zagrożenia związane ze zgodnością z regulacjami prawymi i postępowaniami sądowymi. Łatwe w obsłudze funkcje wyszukiwania umożliwiają rozproszonym zespołom projektowym bezpieczny dostęp do własności intelektualnej oraz jej ponowne wykorzystanie. Nasza platforma zapewnia również lepszy wgląd w dane i funkcje ich udostępniania, jednocześnie wzmacniając poziom bezpieczeństwa własności intelektualnej dzięki funkcjom kontroli i rejestracji dostępu.

Niezawodność, funkcjonalność i bezpieczeństwo systemów

Producenci OEM zlecają projektowanie partnerom i podwykonawcom, dlatego muszą efektywnie wykorzystywać generowane przez nich dane, by na ich podstawie oszacować ryzyko. Gwarantuje to niezawodność wysoce zaawansowanych systemów cyberfizycznych wykorzystywanych w systemach transportowych nowej generacji. Dzięki integracji modelu „Design for Support” (projektowanie z myślą o wsparciu) nasze rozwiązanie pozwala zwiększyć niezawodność systemów, ograniczając kwestie związane z konserwacją/logistyką, co bezpośrednio przekłada się na wyniki finansowe.

Vehicle Verification Management

The Verification Management solution enables companies to achieve faster time to certification by providing a single integrated environment. This ensures that all product verification events, whether simulation modeling and analysis or physical tests, are driven by requirements, planned and executed in the correct sequence. Our solutions provide full traceability by linking individual tests and analyses to the necessary resources.

Zarządzanie weryfikacją pojazdów — Ciężarówki

Rozwiązanie do zarządzania weryfikacją pozwala skrócić czas certyfikacji, oferując jedno zintegrowane środowisko. Daje to gwarancję, że wszystkie zdarzenia związane z weryfikacją produktu — od modelowania symulacji i analizy po testy fizyczne — opierają się na wymaganiach oraz są planowane i realizowane we właściwej kolejności. Nasze rozwiązania zapewniają pełną identyfikowalność, łącząc poszczególne testy i analizy z potrzebnymi zasobami.

Projektowanie i inżynieria osiągów układów napędowych

Bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące oszczędności paliwa i ograniczenia emisji zanieczyszczeń skłaniają producentów samochodów i dostawców do tworzenia wydajniejszych pojazdów i układów napędowych. Zespoły projektujące pojazdy muszą ściśle współpracować z inżynierami konstruującymi układy napędowe, by zmniejszyć zapotrzebowanie pojazdów na energię. 

Nasze rozwiązanie oferuje środowisko modelowania, dzięki któremu można szybko tworzyć analizy projektowe w celu oceny układu przy użyciu modeli cyfrowych poszczególnych elementów pojazdu, podsystemów i komponentów.

Oprogramowanie wbudowane dla branży motoryzacyjnej

Oprogramowanie wbudowane dla branży motoryzacyjnej w coraz większym stopniu przejmuje rolę inżynierii mechanicznej jako wyróżnika w tworzeniu doświadczeń związanych z marką. Producenci OEM z branży motoryzacyjnej mierzą się z ogromną presją dostarczenia wyróżniających się doświadczeń mobilności. Jeśli im się to nie uda, ryzykują pozostaniem w tyle. Dziś wyróżniającym elementem nie jest już tradycyjny sprzęt stosowany w pojeździe, ale doświadczenie użytkownika: funkcje autonomiczne, elektryka, bezpieczeństwo i łączność zapewniana przez oprogramowanie i elektronikę. Rozwój oprogramowania wbudowanego w pojazdach w coraz większym stopniu przejmuje rolę inżynierii mechanicznej jako wyróżnika w tworzeniu doświadczeń związanych z marką. Oprogramowanie wbudowane dla branży motoryzacyjnej ma kluczowe znaczenie przy tworzeniu mobilnej przyszłości.

Inżynieria osiągów dla branży motoryzacyjnej

Poznaj nasze rozwiązania do symulacji i testów, by już na wczesnym etapie projektu zadbać o inżynierię osiągów pojazdu na wielu płaszczyznach i tworzyć innowacyjne rozwiązania dla systemów mechatronicznych w całym cyklu rozwoju.

Inżynieria osiągów układów napędowych

Dowiedz się, jak rozwiązania do symulacji i testowania w oprogramowaniu Simcenter umożliwiają zrównoważenie zużycia paliwa w układzie napędowym, właściwości jezdnych, zarządzania energią, kwestii NVH i akustyki.

Inżynieria i wytwarzanie addytywne

Siłą wytwarzania addytywnego jest możliwość generowania nowych projektów, których opracowanie przy zastosowaniu tradycyjnych procesów produkcyjnych byłoby niemożliwe. Dzięki temu jesteśmy w stanie tworzyć organiczne kształty, których nie dałoby się normalnie wyprodukować. Wytwarzanie addytywne pozwala ponadto badać wiele alternatywnych rozwiązań w celu szybkiego znalezienia optymalnego projektu. Nasze rozwiązania do obsługi wytwarzania addytywnego oferują możliwość szybkiego przekształcania produktów, przezbrajania produkcji oraz przemiany modeli biznesowych.

Współpraca w ramach łańcucha dostaw

Większość producentów OEM z branży motoryzacyjnej konkuruje obecnie na rynku nie tylko w charakterze niezależnych korporacji. Konkurują oni również jako uczestnicy zintegrowanego łańcucha dostaw. Z tego powodu kluczowe znaczenie ma synchronizacja procesów i wspólna praca producenta OEM i dostawcy nad danymi. Firma Siemens Digital Industries Software oferuje łatwą w użyciu, bezpieczną platformę do interakcji z dostawcami, nawet tymi spoza środowiska PLM. Nasze rozwiązania wspierają wiele przypadków użycia, w tym wymianę danych projektowych, bezpośrednie pozyskiwanie materiałów i zarządzanie programami dostawców.

Inżynieria produkcji przy montażu nadwozia

Aby producenci z branży motoryzacyjnej mogli dostosować produkcję i dostarczać autonomiczne, elektryczne i hybrydowe pojazdy, konieczne są wysoce zintegrowane procesy produkcji, które umożliwią budowanie znacznie bardziej złożonych pojazdów, a przy tym zwiększenie marży i szybsze wprowadzenie produktów na rynek. Nasze rozwiązania wykorzystują oparte na systemach podejście do projektu i produkcji nadwozia, łącząc wszystkie aspekty projektowania pojazdów w ramach kompleksowego, cyfrowego wątku obejmującego projektowanie, symulację i produkcję. Dzięki temu producenci OEM i dostawcy mogą projektować motoryzacyjne i transportowe systemy nowej generacji.

Inżynieria produkcji w montażu końcowym

Obecnie na jednej linii produkcyjnej może powstawać kilka modeli samochodu, które uwzględniają różne wersje wyposażenia. Zarządzanie tak złożonym i mieszanym trybem produkcji stanowi duże wyzwanie dla producentów, ponieważ samochody stają się coraz bardziej skomplikowane. Dzięki naszym rozwiązaniom do wirtualizacji produkcji możesz przeprowadzić analizę na wczesnym etapie cyklu, oszacować budżet i przeanalizować koszty montażu. Nasze rozwiązania oferują funkcje takie jak optymalizacja linii produkcyjnej, planowanie procesów przedsiębiorstwa, szczegółowa analiza czy planowanie zasobów. Dzięki tym narzędziom możesz zmniejszyć liczbę zleceń zmian inżynieryjnych (ECO) i poprawić wydajność montażu końcowego.

Inżynieria produkcji w kontekście malowania

Lakiernie samochodowe muszą sprostać najwyższym oczekiwaniom w zakresie maksymalnej dostępności, energooszczędności, całodobowej działalności i pracy w trudnych warunkach. Dzięki narzędziom Siemens Digital Industries Software możesz projektować i symulować operacje malowania z użyciem robotów, w tym uwzględniające narzędzia i urządzenia peryferyjne. Możesz usprawnić komunikację i współpracę w zakresie różnych domen produkcyjnych, umożliwiając podejmowanie lepszych decyzji.

Inżynieria produkcji w kontekście montażu układu napędowego

Dzięki naszym rozwiązaniom do produkcji układów napędowych producenci samochodów mogą z łatwością planować kompletne procesy tworzenia układów napędowych. Możesz zdefiniować ścieżki narzędzi CNC i obliczyć czas trwania cyklu obróbki dla poszczególnych etapów procesu. Używając zintegrowanej symulacji obrabiarki sterowanej G-kodem, możesz zidentyfikować i wyeliminować potencjalne kolizje między częściami, maszynami i osprzętem. Ponadto pakiet roboczy CNC można wgrać bezpośrednio do obrabiarki. Taki uproszczony łańcuch procesów pozwala skrócić czas konfiguracji procesu produkcji układów napędowych i poprawić jakość produktów.

Inżynieria produkcji złożeń dla dostawców

Dostawcy muszą zmaksymalizować rentowność produkcji części samochodowych przez poprawę współpracy z producentami OEM. Nasze rozwiązania do wirtualizacji produkcji pomagają dostawcom części samochodowych zmaksymalizować osiągane wyniki dzięki usprawnieniu współpracy w zakresie planowania produkcji, definiowaniu i optymalizacji proponowanych procesów produkcji, projektowaniu i wytwarzaniu wysoce wydajnych narzędzi, wspieraniu efektywnej komunikacji z systemami działów produkcji i hal produkcyjnych oraz monitorowaniu i kontrolowaniu jakości.

Zarządzanie danymi wytwarzania

Integracja inteligentnych systemów wytwarzania jest możliwa dzięki włączeniu ludzi, systemów i maszyn w cyfrowy przepływ informacji dostarczanych przez zespoły projektowe, dział produkcji i obsługi serwisowej. W rezultacie pracownicy przedsiębiorstwa zajmujący się projektowaniem produktów i planowaniem procesów mogą współpracować ze sobą szybko i bezpiecznie. Dzięki stałemu i precyzyjnemu przepływowi informacji z działu planowania do działu produkcji jesteśmy w stanie zapewnić, że na halę produkcyjną docierają prawidłowe dane dotyczące wytwarzania, w łatwo dostępnym formacie.

Odlewnictwo i wytwarzanie narzędzi w branży motoryzacyjnej

Nasze rozwiązania do wirtualizacji produkcji pomagają zmaksymalizować osiągane wyniki dzięki usprawnieniu współpracy w zakresie planowania produkcji, definiowaniu i optymalizacji proponowanych procesów produkcji, projektowaniu i wytwarzaniu wysoce wydajnych narzędzi, wspieraniu efektywnej komunikacji z systemami działów produkcji i hal produkcyjnych oraz monitorowaniu i kontrolowaniu jakości. Połączenie wszystkich tych systemów i procesów w ramach cyfrowego wątku oznacza większą wydajność, ponieważ projektowanie, inżynieria i symulacja odbywają się w środowisku wirtualnym.

Wytłaczanie komponentów nadwozia

Matryce i linie pras do wytłaczania komponentów nadwozia to kosztowne i czasochłonne inwestycje. Maksymalizacja zwrotu z inwestycji (wskaźnika ROI) wymaga usprawnienia procesu rozwoju i uruchomienia nowych linii przy jednoczesnym elastycznym dopasowaniu możliwości istniejących linii do nowych projektów. Nasze rozwiązania do wytłaczania komponentów dla branży motoryzacyjnej są wykorzystywane przez wiodące firmy w celu optymalizacji wydajności operacyjnej oraz zmniejszenia nakładów czasowych, kosztów i liczby błędów w procesie projektowania, planowania i produkcji części blaszanych oraz matryc. Poprawa wydajności obejmuje: skrócenie czasu trwania prób o 70%, obniżenie kosztów projektów oprzyrządowania o 20%, zmniejszenie liczby błędów projektowych o 90% oraz zwiększenie częstotliwości ruchów maszyn o 10%.

Obróbka elementów układów napędowych

Z łatwością zaplanuj kompletne procesy produkcji układów napędowych, by skrócić czas konfiguracji i poprawić jakość produktów.

Projektowanie narzędzi i osprzętu

Zmień oblicze produkcji w branży motoryzacyjnej, wykorzystując digitalizację, która zwiększy Twoją konkurencyjność, poprawi wydajność procesów i obniży koszty. Nasze rozwiązania usprawniają cały proces tworzenia narzędzi obejmujący projektowanie części i rysunków koncepcyjnych złożeń narzędzi oraz szczegółowe projektowanie i sprawdzanie poprawności oprzyrządowania. Wykorzystując zaawansowaną funkcjonalność naszych rozwiązań, wskazówki krok po kroku oraz powiązania z projektami części, można pracować nawet z najtrudniejszymi projektami narzędzi i osprzętu.

Planowanie produkcji układów elektronicznych

Systemy stosowane w branży motoryzacyjnej i transportowej w coraz większym stopniu wykorzystują zaawansowane układy elektroniczne, czujniki oraz urządzenia z funkcjami Internetu Rzeczy (IoT). Producenci elektroniki stosują technologie wirtualizacji, aby na szeroką skalę dostarczać coraz bardziej zaawansowane i niezawodne układy elektroniczne. Nasze rozwiązania oferują pakiet technologii wirtualizacji używanych przez producentów elektroniki do projektowania i wytwarzania układów, które pomagają im osiągnąć nowy poziom innowacyjności i efektywności.

Układ zakładu produkcyjnego, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja

Projektowanie i tworzenie wirtualnych symulacji zakładów produkcyjnych odbywa się za pośrednictwem cyfrowych procesów, które umożliwiają konstrukcję inteligentnych fabryk rodem z przyszłości. Wirtualny zakład produkcyjny powstaje jako projekt 3D stworzony przy użyciu narzędzi umożliwiających projektowanie, rozwój rysunków koncepcyjnych i konfigurowanie środowiska zakładu oraz optymalizację jego działania. Dając zespołom zajmującym się planowaniem zakładu i projektowaniem linii wgląd w wirtualne wyniki planów, można uniknąć kosztownych wydatków i zmarnowania zasobów, do czego dochodzi, gdy problemy wykrywane są w już funkcjonujących zakładach.

Inżynieria automatyzacji i uruchamianie

Gdy systemy i maszyny są połączone w cyfrowym wątku, można je łatwo symulować. Urządzenia automatyki sterowane przez programy PLC (programowalnych sterowników logicznych) można testować wirtualnie pod kątem zgodności z wymaganiami wydajnościowymi, co pozwala skrócić czas uruchomienia systemu. Dzięki naszym rozwiązaniom możesz poprawiać kody sterowników PLC w środowisku wirtualnym przed zintegrowaniem ich z rzeczywistymi systemami i maszynami.

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Inteligentny zakład produkcyjny przyszłości będzie łączyć ludzi, systemy i maszyny w cyfrowym wątku spinającym operacje projektowania, produkcji i obsługi serwisowej. Synchronizacja planowania i harmonogramowania produkcji ma kluczowe znaczenie dla utrzymania cyfrowego wątku w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie do zaawansowanego planowania i harmonogramowania od firmy Siemens PLM Software służy do planowania produkcji i harmonogramowania działań w oparciu o wyznaczone ograniczenia.

Zintegrowane zarządzanie jakością

W panujących obecnie warunkach wysokiej konkurencyjności dostarczanie produktów spełniających wszystkie wymogi techniczne i wydajnościowe w ramach wyznaczonego budżetu i harmonogramu staje się coraz większym wyzwaniem. Nasze rozwiązanie do zarządzania jakością umożliwia jej udoskonalanie przy jednoczesnym obniżaniu kosztów w całym cyklu życia produktu. Rozwiązanie zapewnia dostęp do informacji na temat wszelkich stosownych norm i ułatwia ich przestrzeganie, pomagając tym samym osiągnąć doskonałość pod względem zachowania zgodności z przepisami, wysokiej jakości oraz efektywności operacyjnej.

Manufacturing Execution Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

MES for Job Shops

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Aftermarket Service Support

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Aftermarket Service Support

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Automotive Chassis Design

Market demands are forcing automotive companies to adopt new materials and production methods to improve strength, durability, and NVH. Today, chassis design involves adding more electronically-controlled systems while continuing to look for new ways to reduce weight. Siemens Digital Industries Software provides an integrated platform for chassis design, engineering simulation, and manufacturing validation of chassis parts. Our solution helps you achieve high-performance design, simulation, documentation, tooling, and manufacturing of chassis systems.

Projektowanie wykończenia siedzeń w branży motoryzacyjnej

Idealnie wykonane i dopasowane oraz estetyczne komponenty wykończeniowe dla branży motoryzacyjnej mają kluczowe znaczenie dla podkreślania atrakcyjności projektu i marki. Jakość wykończenia i komfort to jedne z najważniejszych elementów, na które zwracają uwagę klienci przy wyborze nowego pojazdu. Właśnie dlatego nowe projekty wnętrz pojazdów pojawiają się dziś już co 2 lata, a nie jak dawniej co pięć. Ta presja szybszego wprowadzania produktów na rynek zmusza producentów OEM oraz przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw doopracowania innowacyjnych i atrakcyjnych projektów, które będą odpowiadać wszystkim specyfikacjom, założeniom czasowym oraz budżetowym.Firma Siemens oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do projektowania wewnętrznych elementów wykończeniowych, pozwalający pozostać o krok przed konkurencją i dostarczać produkty, które z pewnością zainteresują klientów. 

Projektowanie koncepcyjne i stylistyka w branży motoryzacyjnej

Jeśli chodzi o stylistykę w branży motoryzacyjnej, decydujące znaczenie dla sukcesu ma kreatywność, wydajność i zdolność do szybkiego tworzenia różnych koncepcji projektowych. Dostępne w ramach jednego systemu narzędzia do projektowania koncepcyjnego, inżynierii odwrotnej oraz zaawansowanego renderingu zapewniają swobodę potrzebną, by osiągnąć większą kreatywność. Oferujemy narzędzia do manipulowania punktami i dopasowania powierzchni, które służą do opracowywania elementów wewnętrznych i zewnętrznych pojazdów klasy A, a jednocześnie umożliwiają pełną kontrolę i analizę jakości powierzchni w czasie rzeczywistym.

Automotive Body Design & Engineering

Changing consumer preferences and regulatory pressures are forcing automotive companies to find new ways to improve vehicle aerodynamics, enhance visual appeal, and increase interior space. Today, automotive companies rely on a systems-driven approach for automotive body engineering and manufacturing to realize body systems innovations. Our solutions provide an integrated automotive body systems design, simulation, and manufacturing solution in a managed environment to help you respond quickly to changing market demands.

Automotive Instrument Panel & HVAC Design

The user experience in the vehicle’s interior is becoming one of the most important buying criteria for today’s consumers, making innovation, quality and improved feature content critical success factors when designing instrument panels and HVAC systems. Siemens PLM Software offers a comprehensive design solution for interior and HVAC systems. From concept to finished design and manufacturing, you can work in the context of the vehicle, perform electrical and mechanical routing, work seamlessly with ECAD solutions to integrate your electronic systems, and continuously validate against customer and regulatory requirements.

Mechanism Dynamics

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Dynamika jazdy

Dzięki narzędziom i usługom dostępnym w oprogramowaniu Simcenter zmierzysz dynamikę pojazdu, podwozia lub zawieszenia, co zagwarantuje, że właściwości jezdne będą całkowicie zgodne z wymaganiami.

Zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS) i zintegrowane bezpieczeństwo

Poznaj nasze rozwiązania symulacji i testowania do optymalizacji zintegrowanego bezpieczeństwa i wydajności połączone z systemami ADAS, które sprawdzają zachowanie pojazdu podczas integracji biernych i czynnych systemów bezpieczeństwa.

Aerodynamika

Wzbogać swoją wiedzę na temat przepływów powietrza i aerodynamiki, aby zwiększyć wydajność, komfort i bezpieczeństwo pojazdu, usprawnić jego prowadzenie i zredukować hałas dzięki symulacji CFD 3D.

Zarządzanie wpływem wody i kurzu

Przeanalizuj wpływ wody i kurzu na pojazd i przewiduj jego zachowanie w trudnych warunkach, poprawiając bezpieczeństwo kierowcy i niezawodność.

Zarządzanie energią w pojeździe

Zoptymalizuj całościowe zarządzanie energią w innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska projektach, poprawiając jednocześnie właściwości jezdne, komfort cieplny i osiągi pojazdu.

Rozwój, weryfikacja i walidacja elementów sterujących

Skutecznie rozwijaj systemy mechatroniczne i równolegle optymalizuj mechanikę, elektronikę i oprogramowanie w ramach zintegrowanego systemu.

Sizing & Dynamic Performance

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Uciążliwość korzystania (NVH) i właściwości akustyczne pojazdów hybrydowych i elektrycznych

Doświadcz niezwykłych wrażeń z jazdy oraz dodatkowego komfortu cichego hybrydowego lub elektrycznego układu napędowego. Zoptymalizuj parametry NVH oraz akustykę układu napędowego lub pojazdu, korzystając z narzędzi i usług Simcenter.

Zarządzanie ciepłem i energią w konwencjonalnych układach napędowych

Zdobądź dogłębną wiedzę na temat osiągów silników i układów napędowych już na wczesnym etapie cyklu projektowania, dzięki czemu łatwiej spełnisz wymagania w zakresie właściwości jezdnych, ograniczenia zużycia paliwa i emisji spalin.

Core Engine Performance

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Emissions & After Treatment

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Cyfrowy model, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona

Świat fizyczny można zaprojektować i wirtualnie symulować jeszcze zanim powstanie rzeczywisty produkt dzięki digitalnym procesom i wykorzystaniu cyfrowego bliźniaka. Pozwalają na to funkcje wizualizacji 3D oraz tworzenia cyfrowych modeli. Rzeczywistość wirtualna (VR) to komputerowa symulacja świata rzeczywistego; zaprasza ona użytkownika do podróży po świecie symulowanej rzeczywistości. Rzeczywistość rozszerzona (AR) nakłada grafikę generowaną komputerowo na elementy świata rzeczywistego, cyfrowo ulepszając to, co widzimy.

Cyfrowy model, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona

Świat fizyczny można zaprojektować i wirtualnie symulować jeszcze zanim powstanie rzeczywisty produkt dzięki digitalnym procesom i wykorzystaniu cyfrowego bliźniaka. Pozwalają na to funkcje wizualizacji 3D oraz tworzenia cyfrowych modeli. Rzeczywistość wirtualna (VR) to komputerowa symulacja świata rzeczywistego; zaprasza ona użytkownika do podróży po świecie symulowanej rzeczywistości. Rzeczywistość rozszerzona (AR) nakłada grafikę generowaną komputerowo na elementy świata rzeczywistego, cyfrowo ulepszając to, co widzimy.

Wytrzymałość i trwałość

Rozwiązania w zakresie wytrzymałości i trwałości zapewniające możliwości projektowania pojazdów z uwzględnieniem ich osiągów.

Inteligentna produkcja

Producenci pojazdów mierzą się z nieustannymi zmianami, które wpływają na całą branżę. Chodzi o globalizację, wyśrubowane wymagania ekologiczne i prawne oraz rosnące zainteresowanie klientów nowymi, innowacyjnymi projektami i funkcjami, co oznacza coraz większą presję.

Projektowanie nowej generacji

Pojazdy nowej generacji wymagają nowoczesnego rozwiązania, które dzięki zestawowi zintegrowanych narzędzi do projektowania i walidacji będzie w stanie usunąć bariery na drodze do innowacyjności. Nasze rozwiązania oferują kompletny zestaw narzędzi umożliwiających konstruowanie pojazdów nowej generacji.

Inżynieria osiągów pojazdu w branży samochodów autonomicznych

Wdrażaj skuteczne metody eksploracji projektu, walidacji i weryfikacji systemów ADAS oraz jazdy autonomicznej na poziomie całego pojazdu.

Uciążliwość korzystania i właściwości akustyczne w konwencjonalnych układach napędowych

Działania podejmowane z myślą o ochronie środowiska wywierają wpływ na parametry związane z hałasem, wibracjami i uciążliwością korzystania (NVH) oraz właściwościami akustycznymi układów napędowych pojazdów. Oprogramowanie Simcenter pomoże Ci zdiagnozować, przeanalizować oraz rozwiązać problemy związane z uciążliwością korzystania w przypadku układów napędowych.

Zarządzanie ciepłem i energią w elektrycznych układach napędowych

Zbadaj wirtualnie i oceń fizycznie najważniejsze komponenty i podsystemy pojazdu elektrycznego i sprawdź ich wydajność w trakcie integracji, by spełnić wymogi w kwestii zasięgu, właściwości jezdnych i osiągów.

Elektryfikacja pojazdów

Elektryfikacja pojazdów jest jedną z głównych sił napędowych obecnej rewolucji w branży motoryzacyjnej. Konstruowanie pojazdów elektrycznych szybko i z zyskiem, a przy tym w sposób atrakcyjny dla konsumentów to niełatwe zadanie. Oferujemy zintegrowane i precyzyjne narzędzie do tworzenia cyfrowych bliźniaków pojazdów elektrycznych, odpowiadające na wyzwania we wszystkich powiązanych dziedzinach. Nasze najlepsze w swojej klasie rozwiązania ułatwiają producentom samochodów elektrycznych i ich dostawcom skrócenie czasu rozwoju produktu i opracowywanie rozwiązań wysokiej jakości, z jednoczesną możliwością łatwego dostosowywania się do zmian na każdym etapie procesu.

Electric Vehicle Manufacturing

Elektryfikacja mobilności może przyczynić się do przełomu w branży motoryzacyjnej. Trzeba jednak pamiętać, że produkcja pojazdów elektrycznych wiąże się z zupełnie nowymi wyzwaniami. Dzięki cyfrowym bliźniakom produktu oraz linii produkcyjnej przedsiębiorstwa mogą w środowisku wirtualnym projektować i walidować procesy montażu oraz całe zakłady, zwiększając jednocześnie jakość i przyspieszając przejście do masowej produkcji.

Inżynieria okablowania

Coraz większa liczba układów elektrycznych i rosnący poziom ich złożoności, nowe wymagania dotyczące procesów oraz mnożące się zmiany inżynierskie sprawiają, że dostawcy okablowania pierwszego rzędu muszą zmodyfikować sposób prowadzenia swojej działalności. Koncepcja cyfrowych bliźniaków produktów i procesów produkcji może pomóc przedsiębiorstwom odnosić większe sukcesy. Rozwiązania oferowane przez firmę Siemens Digital Industries Software mogą wesprzeć proces całkowitej cyfryzacji.

Rozwój układów E/E

Nasze rozwiązanie umożliwia generowanie kompleksowych cyfrowych bliźniaków na potrzeby rozwoju układów elektrycznych i elektronicznych (E/E) i obsługuje wiele podejść do procesu rozwoju, w tym wiodącą w branży metodę generatywnego projektowania układów elektrycznych.

Projektowanie i symulacja silników elektrycznych

Przyspiesz projektowanie i inżynierię silników elektrycznych dzięki wirtualnej analizie wariantów konstrukcyjnych i ocenie działania na wielu poziomach.

Modelowanie i symulacja akumulatorów

Wdrożenie zintegrowanego, wieloskalowego podejścia do modelowania i symulacji akumulatorów umożliwia przyspieszenie wprowadzania innowacji i poprawę projektowania, od elektrochemii ogniw po integrację systemów akumulatorowych i walidację poprawności ich działania.

Symulacja i testowanie układów energoelektronicznych

Zrozumienie działania układów energoelektronicznych i modułów zasilania przy użyciu cykli zasilania, funkcji strukturalnych i metod kalibracji w celu poprawienia ogólnej niezawodności i zmniejszenia kosztów.

Inżynieria oprogramowania i systemów

Rynek motoryzacyjny szybko się zmienia: konsumenci domagają się pojazdów wyposażonych w lepsze funkcje łączności, władze wymagają bardziej ekologicznego transportu, a na rynku pojawiają się nowe przedsiębiorstwa zaspokajające te i wiele innych potrzeb. To wszystko skutkuje wzrostem złożoności procesu rozwoju pojazdu. Jedynym sposobem na rozwiązanie tych problemów jest zintegrowane podejście w postaci inżynierii systemów opartej na modelach (MBSE). Dzięki inżynierii oprogramowania i systemów zespoły mogą zarządzać tą złożonością, aby dostarczyć właściwy pojazd na czas, za każdym razem.

Projektowanie nowej generacji dla dostawców z branży motoryzacyjnej

Tempo tworzenia innowacji wśród dostawców z branży motoryzacyjnej jeszcze nigdy nie było tak szybkie. Dostawcy muszą mierzyć się z wyzwaniami natury zarówno technologicznej, jak i ekonomicznej, ponieważ potrzeby ich klientów i całe środowisko rynku podlegają radykalnym zmianom. Elektryfikacja, łączność, jazda autonomiczna i lekkie konstrukcje zmieniają współczesne pojazdy oraz sposób, w jaki są one wykorzystywane. Dostawcy muszą być na bieżąco z nowymi technologiami, jednocześnie utrzymując koszty na niskim poziomie i funkcjonując na rynku odznaczającym się dużą niepewnością.

Systemy ADAS i rozwój pojazdów autonomicznych

Pojazdy i funkcje autonomiczne mogą być z powodzeniem wdrażane tylko wtedy, gdy są bezpieczne i mają odpowiednie certyfikaty. Odkryliśmy jednak, że nauczenie komputera, aby prowadził samochód bezpiecznie lub bezpieczniej niż ludzie, jest bardziej złożone, niż ktokolwiek przewidywał. Dokładniejsza analiza dziedziny zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS) i pojazdów autonomicznych (AV), pozwala poznać oferowane przez Siemens spersonalizowane rozwiązanie, które pomoże Ci wprowadzać innowacje, optymalizować i zatwierdzać projekty. Dzięki naszym zaawansowanym narzędziom możesz wykorzystać funkcjonalnego cyfrowego bliźniaka, symulację, rzeczywiste nagrania i naszą opatentowaną metodologię scenariuszy krytycznych, aby przyspieszyć zapewnienie rozwiązań do bezpiecznej, wydajnej i zgodnej z przepisami jazdy autonomicznej.

Szybszy rozwój produktu w branży motoryzacyjnej

Pojazdy nowej generacji wymagają nowoczesnego rozwiązania do rozwoju produktu, wyposażonego w zestaw zintegrowanych narzędzi do projektowania i walidacji będących w stanie usunąć przeszkody na drodze do innowacyjności. Rozwiązania firmy Siemens do szybszego rozwoju produktu to wszystko, czego potrzebujesz, aby szybciej opracowywać produkty światowej klasy.

Zintegrowane wytwarzanie

Zintegrowane wytwarzanie to rewolucja, która daje start-upom, producentom OEM i dostawcom elastyczność potrzebną do zaplanowania, optymalizacji, automatyzacji i walidacji procesów montażu równolegle z rozwojem produktu.

Symulacja działania robotów i wirtualne uruchomienie

Rozwiązanie do symulacji działania robotów i wirtualnego uruchomienia pozwala producentom OEM z branży motoryzacyjnej projektować, konstruować i optymalizować linie produkcyjne w świecie wirtualnym przed ich fizyczną instalacją.

Zarządzanie jakością w zamkniętej pętli: od projektu do produkcji

Dzięki wdrożeniu inteligentnego i zintegrowanego rozwiązania do zarządzania jakością produkcji cyfrowa transformacja pozwala powiązać procesy zapewniania jakości w organizacji, które zwykle pozostają niepołączone.

Realizacja produkcji w branży motoryzacyjnej

System realizacji produkcji (MES) przejmuje kontrolę nad operacjami w fabryce, działając jako most między systemami przedsiębiorstwa (ERP), zarządzaniem cyklem życia produktu (PLM), systemem zarządzania jakością (QMS) i automatyzacją fabryki, aby można było tworzyć jakościowe produkty w odpowiednim czasie.

Wirtualny rozwój produkcji

Praktyczne informacje uzyskane dzięki cyfryzacji produkcji pozwalają uniknąć kosztownych błędów, eliminują czasochłonne poprawki i dają szansę na stworzenie jakościowych części już za pierwszym razem i w całym cyklu życia produktu.

Szybka ewolucja fabryki

Dzięki rozwiązaniu do inteligentnej produkcji od firmy Siemens Digital Industries Software producenci pojazdów i ich dostawcy mogą zmodernizować istniejący kapitał, procesy i zasoby, aby podnieść elastyczność, standaryzację i cyberbezpieczeństwo w ramach prowadzonych procesów wytwarzania.

Intelligent Production Excellence

Dzięki rozwiązaniom do inteligentnej produkcji od firmy Siemens Digital Industries Software problemy z wytwarzaniem i jakością można rozwiązać automatycznie w czasie rzeczywistym, korzystając z metod przetwarzania brzegowego, Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) i produkcji w zamkniętej pętli, obniżając tym samym koszty, maksymalizując przepustowość i wizualizując kompletny przepływ wartości.

Displaying of solutions.

Dowiedz się więcej

Rozwiązania cyfrowego przedsiębiorstwa — systemy dla kolejnictwa
Rozwiązania cyfrowego przedsiębiorstwa — systemy dla kolejnictwa
Rozwiązania cyfrowego przedsiębiorstwa — systemy dla kolejnictwa

Transport kolejowy to kluczowy element mobilności społeczeństw oraz komfortowego i bezpiecznego przewozu ludzi i towarów, który jednocześnie minimalizuje wpływ na środowisko naturalne.

Transport szynowy może jednak przyczynić się do zwiększonego hałasu, drgań oraz zanieczyszczeń. W niektórych sytuacjach stanowi nawet zagrożenie dla okolicznej infrastruktury. Bez względu na to, czy produkujesz pociągi, tramwaje, wagony metra lub kolejki podziemnej, kolei lekkiej lub jednoszynowej, oferujemy wszechstronne, zintegrowane środowisko do projektowania, symulacji i produkcji systemów kolejowych.

Zarządzanie hałasem podczas przejazdu pociągu to jedno z największych wyzwań w gęsto zaludnionych miastach. Szereg trudności wiąże się również z zagwarantowaniem wydajności i niezawodności systemów. Producenci pociągów muszą zapewnić cichą i wygodną jazdę. Ergonomiczne siedzenia, niewielki hałas w tle i optymalny projekt systemów redukcji hałasu to główne kwestie, które wyróżniają dany pociąg i polepszają wrażenia z podróży. Nasze narzędzia do projektowania, symulacji i testów systemów kolejowych dbają o optymalny komfort pasażerów w zakresie hałasu i wibracji.

Nasze rozwiązania pozwalają podejmować przemyślane decyzje projektowe, by Twoje systemy kolejowe mogły przewozić pasażerów i ładunki w cichszy, bardziej ekonomiczny i przyjazny dla środowiska sposób.

Mniej Więcej
Rozwiązania cyfrowego przedsiębiorstwa — systemy dla kolejnictwa
Rozwiązania cyfrowego przedsiębiorstwa — systemy dla kolejnictwa