Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Inteligentny zakład produkcyjny przyszłości będzie łączyć ludzi, systemy i maszyny w cyfrowym wątku spinającym operacje projektowania, produkcji i obsługi serwisowej. Synchronizacja planowania i harmonogramowania produkcji ma kluczowe znaczenie dla utrzymania cyfrowego wątku w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie do zaawansowanego planowania i harmonogramowania od firmy Siemens PLM Software służy do planowania produkcji i harmonogramowania działań w oparciu o wyznaczone ograniczenia.

Inteligentny zakład produkcyjny przyszłości będzie łączyć ludzi, systemy i maszyny w cyfrowym wątku spinającym operacje projektowania, produkcji i obsługi serwisowej. Synchronizacja planowania i harmonogramowania produkcji ma kluczowe znaczenie dla utrzymania cyfrowego wątku w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie do zaawansowanego planowania i harmonogramowania od firmy Siemens PLM Software służy do planowania produkcji i harmonogramowania działań w oparciu o wyznaczone ograniczenia.

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Learn More

Digitalizacja przedsiębiorstwa produkcyjnego w erze Przemysłu 4.0

W dzisiejszych czasach producenci muszą szybko reagować na zmieniające się wymagania, co skutkuje zmianami w wielkości produkcji. Nie są jednak w stanie szybko i inteligentnie reagować na zmiany bez odpowiednich narzędzi do planowania i harmonogramowania. Czas potrzebny na przygotowanie harmonogramu z pomocą arkuszy kalkulacyjnych może być liczony w godzinach, a nawet dniach; może być on przy tym trudny do utrzymania. Wygenerowanie nowego planu w przypadku nieoczekiwanej zmiany również nie jest łatwe. Planowanie jest zazwyczaj działaniem średnio- lub długoterminowym: może to oznaczać pracę z kilkumiesięcznym bądź kilkuletnim wyprzedzeniem. Narzędzie do planowania jest więc niezbędne, aby zwiększyć konkurencyjność, podnieść zyski i polepszyć jakość obsługi klienta.

Firma Siemens PLM Software oferuje zestaw narzędzi do planowania i harmonogramowania produkcji dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Zaawansowane rozwiązanie APS poprawia synchronizację procesów produkcji i zapewnia lepszą widoczność w celu zwiększenia wykorzystania narzędzi i terminowości dostaw przy jednoczesnym obniżeniu poziomu zbędnych zapasów i ilości odpadów. Jest to kluczowy element wątku cyfrowego w przedsiębiorstwie obok jednoczesnej wirtualizacji całego procesu produkcji w celu stworzenia inteligentnego zakładu produkcyjnego na miarę przyszłości.

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Advanced Constraint Modeling (Professional)

Modeluj zaawansowane ograniczenia dla zasobów, takie jak zasady dotyczące równoczesnego stosowania reguł i relacji międzyoperacyjnych, w tym ograniczeń czasowych między operacjami

Advanced Material Handling

Wdrażaj niestandardowe reguły dotyczące sposobu zużycia materiałów, aby zagwarantować odpowiednie wykorzystanie złożeń i surowców

Advanced Schedule Optimization (Professional)

Definiuj dodatkowe reguły optymalizacji harmonogramów w celu rozwiązywania problemów, takich jak skrócenie czasu przezbrajania, ustalenie preferowanych sekwencji i kampanii

Assembly Process Visualization (Professional)

Wizualizuj proces montażu: od surowców po gotowe wyroby i zlecenia sprzedaży w graficznym widoku zależności

BOM Level Planning

Rozwijaj listę materiałową BOM i plan produkcji dla pozycji niższego poziomu, aby wyeksportować wymagania dotyczące zakupu materiałów do systemu ERP

Development Environment (Ultimate)

Modyfikuj schemat bazy danych w celu zdefiniowania modelu i stworzenia niestandardowych reguł harmonogramowania rozwiązujących problemy dotyczące planowania i niestandardowych narzędzi do manipulacji danymi

Interactive Schedule Viewing (Ultimate Viewer)

Przeglądarka do odczytu harmonogramów przedsiębiorstwa umożliwia wyświetlanie postępów realizacji zamówień oraz zaplanowanych czasów realizacji w celu oceny wydajności produkcji

Interactive Schedule Visualization

Dzięki zastosowaniu głównego harmonogramu produkcji (MPS) dane mogą być wyświetlane w postaci wykresów profilu zapasów i wykorzystania mocy produkcyjnych

Make-To-Order Planning

Dynamicznie reaguj w czasie rzeczywistym na zmiany w procesie produkcji, dokonując szybkiej oceny wpływu nowych wymagań