Inżynieria osiągów układów napędowych

Inżynieria osiągów układów napędowych

Konstruowanie niskoemisyjnych układów napędowych stanowi obecnie ogromne wyzwanie dla inżynierów. Aby sprostać surowym przepisom i oczekiwaniom rynku, układ napędowy musi osiągać odpowiednie poziomy wydajności podczas integracji oraz spełniać wymagania w zakresie oszczędności paliwa, właściwości jezdnych, zarządzania energią, NVH i akustyki.

Rozwiązania firmy Siemens PLM Software w zakresie symulacji i testowania umożliwiają monitorowanie równowagi energetycznej układu napędowego na poziomie całego pojazdu, sprawdzanie poprawności odpowiednich elementów sterujących, optymalizowanie hałasu silnika i rozwiązywanie problemów dotyczących kwestii NVH i sterowności, a także zapewniają bezproblemową integrację.

Konstruowanie niskoemisyjnych układów napędowych stanowi obecnie ogromne wyzwanie dla inżynierów. Aby sprostać surowym przepisom i oczekiwaniom rynku, układ napędowy musi osiągać odpowiednie poziomy wydajności podczas integracji oraz spełniać wymagania w zakresie oszczędności paliwa, właściwości jezdnych, zarządzania energią, NVH i akustyki.

Rozwiązania firmy Siemens PLM Software w zakresie symulacji i testowania umożliwiają monitorowanie równowagi energetycznej układu napędowego na poziomie całego pojazdu, sprawdzanie poprawności odpowiednich elementów sterujących, optymalizowanie hałasu silnika i rozwiązywanie problemów dotyczących kwestii NVH i sterowności, a także zapewniają bezproblemową integrację.

Webinar series

Optimizing powertrain thermal management using simulation

Enrich your knowledge by getting live demos by our experts using Simcenter tools.

Inżynieria osiągów układów napędowych

Learn More

Nowa mobilność i globalizacja rynku skutkują nowym poziomem presji wywieranej na branżę transportową. Należy do tego dodać kwestię obniżenia emisji gazów cieplarnianych, znajdującą się wyżej niż kiedykolwiek na liście priorytetów producentów OEM i dostawców. Poza ogromnymi wysiłkami podejmowanymi w segmencie pojazdów zelektryfikowanych również optymalizacja konwencjonalnych układów napędowych może przyczynić się do spełnienia światowych standardów ochrony środowiska. Projektowanie pojazdów oszczędnych pod względem zużycia paliwa, a jednocześnie zapewniających przyjemność z jazdy wiąże się z opracowywaniem złożonych układów napędowych i architektur w sposób szybki i ekonomiczny. Uwzględniając te wymagania, działy inżynieryjne muszą wdrożyć odpowiednie narzędzia i metodyki obsługujące pełną złożoność konstrukcji układów napędowych i innowacje mechatroniczne.

Firma Siemens PLM Software oferuje rozwiązania do symulacji i testowania umożliwiające działom inżynieryjnym projektującym układy napędowe zoptymalizowanie wydajności i emisji zanieczyszczeń przy jednoczesnym spełnieniu celów NVH. Nasze rozwiązania umożliwiają eksplorowanie, sprawdzanie poprawności oraz integrowanie projektu już na wczesnych etapach rozwoju. Wspomagają projektowanie systemów mechatronicznych z uwzględnieniem osiągów pojazdu na wielu płaszczyznach i w różnych fazach rozwoju: od ustalania wymagań i wyznaczania celów, przez wybór i ocenę architektury oraz szczegółowe projektowanie podsystemów układów napędowych, aż po integrację układu napędowego i sprawdzanie poprawności układów sterowania.

Inżynieria osiągów układów napędowych
Wyróżniona historia sukcesu klienta

Automobili Lamborghini

Simcenter Amesim helps Automobili Lamborghini create the Aventador LP700-4 driveline concept design

Siemens Digital Industries Software solution enables automaker to support torsional vibro-acoustic driveline optimization

Czytaj dalej

Webinar na żądanie | 47 min.

Projektowanie silnika trakcyjnego z wykorzystaniem zintegrowanego podejścia do symulacji – Część 2

Projekt silnika trakcyjnego

Zwiększ wydajność silnika elektrycznego, walidując jego charakterystyką elektrotermiczną w świecie wirtualnym

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.