Projektowanie i inżynieria osiągów układów napędowych

Projektowanie i inżynieria osiągów układów napędowych

Bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące oszczędności paliwa i ograniczenia emisji zanieczyszczeń skłaniają producentów samochodów i dostawców do tworzenia wydajniejszych pojazdów i układów napędowych. Zespoły projektujące pojazdy muszą ściśle współpracować z inżynierami konstruującymi układy napędowe, by zmniejszyć zapotrzebowanie na energię w ramach całego pojazdu. Obejmuje to obniżenie jego masy, poprawę charakterystyki aerodynamicznej i inne kwestie. 

Nasze rozwiązanie do projektowania układów napędowych oferuje najnowocześniejsze środowisko modelowania, dzięki któremu inżynierowie odpowiedzialni za układy napędowe mogą szybko tworzyć analizy projektowe w celu oceny układu, używając cyfrowych modeli poszczególnych elementów pojazdu, podsystemów i komponentów.

Bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące oszczędności paliwa i ograniczenia emisji zanieczyszczeń skłaniają producentów samochodów i dostawców do tworzenia wydajniejszych pojazdów i układów napędowych. Zespoły projektujące pojazdy muszą ściśle współpracować z inżynierami konstruującymi układy napędowe, by zmniejszyć zapotrzebowanie na energię w ramach całego pojazdu. Obejmuje to obniżenie jego masy, poprawę charakterystyki aerodynamicznej i inne kwestie. 

Nasze rozwiązanie do projektowania układów napędowych oferuje najnowocześniejsze środowisko modelowania, dzięki któremu inżynierowie odpowiedzialni za układy napędowe mogą szybko tworzyć analizy projektowe w celu oceny układu, używając cyfrowych modeli poszczególnych elementów pojazdu, podsystemów i komponentów.

Projektowanie i inżynieria osiągów układów napędowych

Learn More

Bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące oszczędności paliwa i ograniczenia emisji zanieczyszczeń skłaniają producentów samochodów i dostawców do tworzenia wydajniejszych pojazdów i układów napędowych na niespotykaną dotąd skalę. Firmy opracowują nowe technologie, na przykład pojazdy hybrydowe i elektryczne w różnych konfiguracjach — od skromnych wdrożeń systemów hybrydowych, przez pojazdy z układem zwiększania zasięgu (Range Extender), po programy tworzenia pełnej architektury hybrydowej i elektryfikacji.

Stale trwają prace nad udoskonalaniem silników spalinowych i skrzyń biegów, a także innych elementów, takich jak układy przeniesienia napędu czy sterowniki silnika. Zespoły projektujące pojazdy muszą ściśle współpracować z inżynierami konstruującymi układy napędowe, by zmniejszyć zapotrzebowanie na energię w ramach całego pojazdu, na przykład poprzez obniżenie jego masy, poprawę charakterystyki aerodynamicznej i innych elementów.

Nasze rozwiązania oferują najnowocześniejsze środowisko modelowania, dzięki któremu zrealizujesz najważniejsze cele projektowe dotyczące osiągów, zużycia paliwa, trwałości i szybkości reakcji, spełniając jednocześnie coraz bardziej rygorystyczne standardy dotyczące emisji spalin. Rozwiązania do projektowania układów napędowych dla branży motoryzacyjnej obejmują najlepsze w swojej klasie zintegrowane funkcje modelowania systemów, komputerowego wspomagania projektowania (CAD), wytwarzania (CAM), wspomagania prac inżynierskich (CAE) oraz zarządzania danymi produktu (PDM) na potrzeby wszystkich działań związanych z układami napędowymi.

Projektowanie i inżynieria osiągów układów napędowych

Webinar na żądanie

Symulacja dla konstruktorów na platformie Creo

Symulacja dla konstruktorów na platformie Creo

Zobacz, jak użytkownicy Creo mogą prowadzić symulacje

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

CAE Simulation

Skorzystaj z najlepszych w swojej klasie rozwiązań inżynierskich opartych na modelach do opracowywania bezpiecznych i niezawodnych aplikacji sterujących układami napędowymi, jednocześnie optymalizując konstrukcje mechaniczne, układy elektroniczne i oprogramowanie oraz stale integrując funkcje symulacji i testów.

Design Validation

Osiągnij najwyższą jakość projektów układów napędowych już za pierwszym razem dzięki funkcjom symulacji odlewania, obróbki maszynowej, wytwarzania i montażu w projekcie, jeszcze przed zakupem drogich narzędzi.

Digital Mockup

Wykorzystaj możliwości współpracy wielu zespołów inżynierskich przy użyciu różnych narzędzi do projektowania konstrukcji mechanicznych, udostępniając jednocześnie niezawodne funkcje wizualizacji i przeglądu projektu, szczególnie w przypadku dużych, złożonych zespołów napędowych

Integrated BOM Management

Konsoliduj i koordynuj widoki list materiałowych BOM na etapie projektowania, wytwarzania i serwisowania w odniesieniu do projektów układów napędowych. Udostępniaj wydajne narzędzia konfiguracyjne umożliwiające konstrukcję zaawansowanych wariantów produktów na podstawie wymagań klienta i globalnych założeń projektowych.

Knowledge Reuse

Optymalizuj przepływ cieczy i wymianę ciepła w układach smarowania i systemach paliwowych, a także prowadź symulacje gazów spalinowych i interakcji mieszanin gazów i cieczy z myślą o zwiększeniu trwałości i mocy układu napędowego.

Mechatronic Concept Design

Wykorzystaj systemowe podejście do rozwoju wbudowanego oprogramowania, łączące modelowanie programowe z kodowaniem, co pozwala uzyskać solidne środowisko wraz z symulacją sprzętowo-programową. Takie rozwiązanie skraca czas realizacji, jednocześnie gwarantując zgodność z wymogami oraz obsługę ponownego wykorzystania solidnych elementów funkcjonalnych.

Product Modeling

Zapewnij zespołowi projektowemu układów napędowych kontrolę nad modelowaniem i elastyczność pracy dzięki modelowaniu powierzchni i brył z pomocą technik modelowania parametrycznego, opartego na cechach oraz bezpośredniego.

Routed Systems

Opracowuj innowacyjne hybrydowe i elektryczne układy napędowe w celu zwiększenia trwałości systemu i zmaksymalizowania wartości zintegrowanych projektów instalacji elektrycznych i konstrukcji mechanicznych dzięki zaawansowanym, wielodomenowym analizom parametrów elektrycznych i cieplnych.