Symulacja i testowanie układów energoelektronicznych

Symulacja i testowanie układów energoelektronicznych

Inżynierowie muszą brać pod uwagę koszt, rozmiar, wagę, wydajność i charakterystykę termiczną modułów zasilania w swoich produktach, przez co moduły te są bardzo złożonymi komponentami o kluczowym znaczeniu. Awaria układów energoelektronicznych będzie oznaczała całkowitą awarię zasilania, a tym samym całego systemu. Naprawy mogą być kosztowne i nie zawsze możliwe do przeprowadzenia na miejscu, co prowadzi do długich, kosztownych przestojów.

Firma Siemens Digital Industries Software oferuje rozwiązania w zakresie symulacji i testowania umożliwiające inżynierom rozwiązywanie problemów z projektowaniem układów energoelektronicznych, integracją systemów i niezawodnością dzięki dokładnym symulacjom elektrotermicznym, diagnostyce awarii i testom długości czasu eksploatacji. Nasz wyjątkowy zintegrowany proces symulacji i testowania wraz z usługami inżynieryjnymi pozwala tworzyć solidniejsze projekty z uwzględnieniem nowych topologii, kosztów, rozmiarów, wagi, wydajności modułów zasilania.

Inżynierowie muszą brać pod uwagę koszt, rozmiar, wagę, wydajność i charakterystykę termiczną modułów zasilania w swoich produktach, przez co moduły te są bardzo złożonymi komponentami o kluczowym znaczeniu. Awaria układów energoelektronicznych będzie oznaczała całkowitą awarię zasilania, a tym samym całego systemu. Naprawy mogą być kosztowne i nie zawsze możliwe do przeprowadzenia na miejscu, co prowadzi do długich, kosztownych przestojów.

Firma Siemens Digital Industries Software oferuje rozwiązania w zakresie symulacji i testowania umożliwiające inżynierom rozwiązywanie problemów z projektowaniem układów energoelektronicznych, integracją systemów i niezawodnością dzięki dokładnym symulacjom elektrotermicznym, diagnostyce awarii i testom długości czasu eksploatacji. Nasz wyjątkowy zintegrowany proces symulacji i testowania wraz z usługami inżynieryjnymi pozwala tworzyć solidniejsze projekty z uwzględnieniem nowych topologii, kosztów, rozmiarów, wagi, wydajności modułów zasilania.

 Symulacja i testowanie układów energoelektronicznych

Learn More

Rynek pojazdów elektrycznych i hybrydowych zwiększa presję na wydłużanie czasu eksploatacji modułów zasilania. Zapewnienie niezawodności układów energoelektronicznych jest trudnym zadaniem: po pierwsze, dane testowe są ograniczone, a po drugie, przyspieszenie procesu testowania jest czasochłonne i kosztowne.

Układy energoelektroniczne odgrywają istotną rolę w elektronice samochodowej, między innymi w układach wspomagania układu kierowniczego i układach hamulcowych. W pojazdach HEV/EV dotyczy to również falownika i konwerterów,istotnych dla działania układu napędowego, jak również ładowarek pokładowych. Redukcja rozmiaru i kosztów przy jednoczesnym zachowaniu lub poprawieniu wydajności i niezawodności to dla inżynierii energoelektronicznej niezwykle istotne zagadnienia. Optymalny projekt płyty i strategie zarządzania termicznego są kluczowymi aspektami inżynierii projektowej. Oprócz struktur IGBT branża motoryzacyjna coraz częściej zwraca uwagę na nowsze topologie o wyższych częstotliwościach, takie jak układy energoelektroniczne oparte na podłożach SiC i GaN. Wpływ tych nowszych topologii na projekt płyty, zarządzanie termiczne, wydajność systemu, wyzwania związane z zakłóceniami elektromagnetycznymi i problemy z niezawodnością są bardzo istotne zarówno dla dostawców, jak i producentów OEM.

Rozwiązania do symulacji i testowania oferowane przez firmę Siemens Digital Industries Software stanowią ważne narzędzia umożliwiające dostawcom i producentom OEM rozwiązywanie problemów z układami elektronicznymi, charakterystyką termiczną, zakłóceniami elektromagnetycznymi i integracją systemów w związku z układami energoelektronicznymi. Zintegrowana infrastruktura symulacji i testów w połączeniu z automatyczną kalibracją modelu symulacji z danymi zapewnia dokładne odwzorowanie aspektów elektroniczno-termicznych projektu. Zautomatyzowane funkcje optymalizacji projektu pozwalają inżynierom na zrównoważenie strategii zarządzania termicznego z ograniczeniami dotyczącymi masy i objętości. Ponadto dzięki możliwości zautomatyzowania cykli zasilania o dużej mocy można radykalnie obniżyć koszty i skrócić czas testowania poszczególnych części, aby szybciej uzyskać projekt odznaczający się większą niezawodnością.

 Symulacja i testowanie układów energoelektronicznych

Webinar na żądanie | 30 min.

Symulacja dla konstruktorów

Inżynier pracujący w systemie CAD, stosujący projektowanie oparte na symulacji do projektowania pojazdów

Poznaj działanie swojego produktu już na etapie jego projektowania.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania