Symulacja i testowanie układów energoelektronicznych

Symulacja i testowanie układów energoelektronicznych

Inżynierowie muszą brać pod uwagę koszt, rozmiar, wagę, wydajność i charakterystykę termiczną modułów zasilania w swoich produktach, przez co moduły te są bardzo złożonymi komponentami o kluczowym znaczeniu. Awaria układów energoelektronicznych będzie oznaczała całkowitą awarię zasilania, a tym samym całego systemu. Naprawy mogą być kosztowne i nie zawsze możliwe do przeprowadzenia na miejscu, co prowadzi do długich, kosztownych przestojów.

Firma Siemens Digital Industries Software oferuje rozwiązania w zakresie symulacji i testowania umożliwiające inżynierom rozwiązywanie problemów z projektowaniem układów energoelektronicznych, integracją systemów i niezawodnością dzięki dokładnym symulacjom elektrotermicznym, diagnostyce awarii i testom długości czasu eksploatacji. Nasz wyjątkowy zintegrowany proces symulacji i testowania wraz z usługami inżynieryjnymi pozwala tworzyć solidniejsze projekty z uwzględnieniem nowych topologii, kosztów, rozmiarów, wagi, wydajności modułów zasilania.

Inżynierowie muszą brać pod uwagę koszt, rozmiar, wagę, wydajność i charakterystykę termiczną modułów zasilania w swoich produktach, przez co moduły te są bardzo złożonymi komponentami o kluczowym znaczeniu. Awaria układów energoelektronicznych będzie oznaczała całkowitą awarię zasilania, a tym samym całego systemu. Naprawy mogą być kosztowne i nie zawsze możliwe do przeprowadzenia na miejscu, co prowadzi do długich, kosztownych przestojów.

Firma Siemens Digital Industries Software oferuje rozwiązania w zakresie symulacji i testowania umożliwiające inżynierom rozwiązywanie problemów z projektowaniem układów energoelektronicznych, integracją systemów i niezawodnością dzięki dokładnym symulacjom elektrotermicznym, diagnostyce awarii i testom długości czasu eksploatacji. Nasz wyjątkowy zintegrowany proces symulacji i testowania wraz z usługami inżynieryjnymi pozwala tworzyć solidniejsze projekty z uwzględnieniem nowych topologii, kosztów, rozmiarów, wagi, wydajności modułów zasilania.

 Symulacja i testowanie układów energoelektronicznych

Learn More

Rynek pojazdów elektrycznych i hybrydowych zwiększa presję na wydłużanie czasu eksploatacji modułów zasilania. Zapewnienie niezawodności układów energoelektronicznych jest trudnym zadaniem: po pierwsze, dane testowe są ograniczone, a po drugie, przyspieszenie procesu testowania jest czasochłonne i kosztowne.

Układy energoelektroniczne odgrywają istotną rolę w elektronice samochodowej, między innymi w układach wspomagania układu kierowniczego i układach hamulcowych. W pojazdach HEV/EV dotyczy to również falownika i konwerterów,istotnych dla działania układu napędowego, jak również ładowarek pokładowych. Redukcja rozmiaru i kosztów przy jednoczesnym zachowaniu lub poprawieniu wydajności i niezawodności to dla inżynierii energoelektronicznej niezwykle istotne zagadnienia. Optymalny projekt płyty i strategie zarządzania termicznego są kluczowymi aspektami inżynierii projektowej. Oprócz struktur IGBT branża motoryzacyjna coraz częściej zwraca uwagę na nowsze topologie o wyższych częstotliwościach, takie jak układy energoelektroniczne oparte na podłożach SiC i GaN. Wpływ tych nowszych topologii na projekt płyty, zarządzanie termiczne, wydajność systemu, wyzwania związane z zakłóceniami elektromagnetycznymi i problemy z niezawodnością są bardzo istotne zarówno dla dostawców, jak i producentów OEM.

Rozwiązania do symulacji i testowania oferowane przez firmę Siemens Digital Industries Software stanowią ważne narzędzia umożliwiające dostawcom i producentom OEM rozwiązywanie problemów z układami elektronicznymi, charakterystyką termiczną, zakłóceniami elektromagnetycznymi i integracją systemów w związku z układami energoelektronicznymi. Zintegrowana infrastruktura symulacji i testów w połączeniu z automatyczną kalibracją modelu symulacji z danymi zapewnia dokładne odwzorowanie aspektów elektroniczno-termicznych projektu. Zautomatyzowane funkcje optymalizacji projektu pozwalają inżynierom na zrównoważenie strategii zarządzania termicznego z ograniczeniami dotyczącymi masy i objętości. Ponadto dzięki możliwości zautomatyzowania cykli zasilania o dużej mocy można radykalnie obniżyć koszty i skrócić czas testowania poszczególnych części, aby szybciej uzyskać projekt odznaczający się większą niezawodnością.

 Symulacja i testowanie układów energoelektronicznych

Webinar na żywo

Achieve EMC compliance for electrified vehicles through vehicle-level electromagnetic simulation

Full 3D model of the vehicle and electric wire harness used to understand EMC concerns for EV safety and reliability

Ensure the safety and reliability of your electric vehicle

Zarejestruj się na webinar

Możliwości rozwiązania

Electromagnetics Simulation

Poszerz swoją wiedzę na temat działania komponentów elektromechanicznych, konwersji energii, projektowania i lokalizacji anten, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i zakłóceń elektromagnetycznych (EMI).

Elektryfikacja pojazdów

Elektryfikacja pojazdów jest jedną z głównych sił napędowych obecnej rewolucji w branży motoryzacyjnej. Konstruowanie pojazdów elektrycznych szybko i z zyskiem, a przy tym w sposób atrakcyjny dla konsumentów to niełatwe zadanie. Oferujemy zintegrowane i precyzyjne narzędzie do tworzenia cyfrowych bliźniaków pojazdów elektrycznych, odpowiadające na wyzwania we wszystkich powiązanych dziedzinach. Nasze najlepsze w swojej klasie rozwiązania ułatwiają producentom samochodów elektrycznych i ich dostawcom skrócenie czasu rozwoju produktu i opracowywanie rozwiązań wysokiej jakości, z jednoczesną możliwością łatwego dostosowywania się do zmian na każdym etapie procesu.

Engineering Services & Consulting

Nasi inżynierowie z całego świata służą swoją wiedzą techniczną, zapewniając wsparcie w podejmowaniu złożonych wyzwań inżynieryjnych, od zarządzania energią w pojeździe i testowania modułów zasilania po kalibrację termiczną.

Fluid Dynamics Simulation

Ocena i optymalizacja zarządzania termicznego chłodzenia cieczą lub powietrzem w module energoelektronicznym przy użyciu symulacji CFD umożliwia uzyskanie wydajnego, lekkiego i kompaktowego produktu po najniższych możliwych kosztach.

Power Electronics Field Lifetime Testing

Przeprowadzaj testy oceniające właściwości termiczne i niezawodność komponentów energoelektronicznych stosowanych pomiędzy akumulatorem a silnikiem z symulacją warunków roboczych w całym cyklu pracy układu napędowego.

Thermal Analysis

Stosowanie symulacji termicznej pozwala podejmować decyzje na wcześniejszym etapie cyklu projektowania i prognozować zmiany temperatur złącza dla kluczowych półprzewodników w modułach energoelektronicznych w całym profilu działania.