Projektowanie nowej generacji dla dostawców z branży motoryzacyjnej

Przykładowe typowe części wytwarzane przez dostawców z branży motoryzacyjnej. Zdjęcie przedstawia tłok, łożysko i koła zębate. Nawet w przypadku takich tradycyjnych części jakość i czas wprowadzenia produktu na rynek są kluczowymi czynnikami różnicującymi.

Tempo tworzenia innowacji wśród dostawców z branży motoryzacyjnej jeszcze nigdy nie było tak szybkie. Dostawcy muszą mierzyć się z wyzwaniami natury zarówno technologicznej, jak i ekonomicznej, ponieważ potrzeby ich klientów i całe środowisko rynku podlegają radykalnym zmianom. Elektryfikacja, łączność, jazda autonomiczna i lekkie konstrukcje zmieniają współczesne pojazdy oraz sposób, w jaki są one wykorzystywane. Dostawcy muszą być na bieżąco z nowymi technologiami, jednocześnie utrzymując koszty na niskim poziomie i funkcjonując na rynku odznaczającym się dużą niepewnością.

Tempo tworzenia innowacji wśród dostawców z branży motoryzacyjnej jeszcze nigdy nie było tak szybkie. Dostawcy muszą mierzyć się z wyzwaniami natury zarówno technologicznej, jak i ekonomicznej, ponieważ potrzeby ich klientów i całe środowisko rynku podlegają radykalnym zmianom. Elektryfikacja, łączność, jazda autonomiczna i lekkie konstrukcje zmieniają współczesne pojazdy oraz sposób, w jaki są one wykorzystywane. Dostawcy muszą być na bieżąco z nowymi technologiami, jednocześnie utrzymując koszty na niskim poziomie i funkcjonując na rynku odznaczającym się dużą niepewnością.

Samochód elektryczny podłączony do ładowarki. Napęd elektryczny jest jednym z wielu przykładów integracji projektowania układów elektrycznych i konstrukcji mechanicznych dla dostawców motoryzacyjnych.

Learn More

Rosnąca globalna konkurencja wymusza przyspieszenie wprowadzania produktów na rynek, co powoduje konieczność wczesnego zidentyfikowania najlepszego projektu i zapewnienia jakości od samego początku. Konstrukcje muszą być coraz lżejsze, aby sprostać przyszłym wymaganiom, jednak z zachowaniem odpowiedniej wytrzymałości i solidności.

Połączenie różnych technologii otwiera nowe możliwości w zakresie projektowania. Tylko system NX oferuje funkcje inżynierii generatywnej w połączeniu z kompleksowym zestawem narzędzi, obejmującym modelowanie konwergentne, które pozwala pracować ze zoptymalizowaną geometrią (dane płaszczyznowe) tak samo jak z innymi danymi. Tylko system NX oferuje optymalizację topologii na poziomie projektanta, bez konieczności znajomości systemów CAE.

Zastosowanie układów elektrycznych i elektronicznych w samochodach rośnie lawinowo, skutkując zupełnie nowymi wyzwaniami dotyczącymi działania akumulatorów, okablowania wysokiego napięcia, czujników i systemów informacyjno-rozrywkowych. Projektowanie elementów mechanicznych i elektrycznych w rozproszonych systemach może spowodować utratę informacji, problemy z ograniczonymi możliwościami śledzenia i brak wglądu w skutki wprowadzanych zmian.

System NX oferuje holistyczne podejście do projektowania, które pozwala zintegrować domenę mechaniczną, elektryczną i elektroniczną, dzięki czemu można w szybki i prosty sposób reagować na zmieniające się potrzeby i zwiększyć poziom zaufania odnośnie do działania produktu. W pełni zintegrowana aplikacja do trasowania okablowania w 3D pozwala użytkownikom na projektowanie i trasowanie okablowania w wieloelementowych złożeniach. Dzięki głębokiej integracji między NX i Capital dane można współdzielić w trybie „połączenia” na żywo, co ułatwia wizualizację. Zmiany projektowe można rejestrować i uzgadniać. Dostępne funkcje obejmują sondowanie krzyżowe między systemami logicznymi i okablowaniem oraz rezerwację przestrzeni na okablowanie.

System NX i Simcenter 3D razem tworzą zintegrowaną platformę modelowania i symulacji do analizy systemów wielodomenowych. System NX może symulować procesy produkcji i montażu, aby prognozować zakres i przyczyny zmienności, jak również pomaga projektantom form, narzędzi i matryc rozwiązywać różne problemy, oferując im w pełni zintegrowane rozwiązanie. Oferuje także solidny zestaw narzędzi do projektowania pod kątem produkcji (DfM).

Samochód elektryczny podłączony do ładowarki. Napęd elektryczny jest jednym z wielu przykładów integracji projektowania układów elektrycznych i konstrukcji mechanicznych dla dostawców motoryzacyjnych.