Realizacja produkcji w branży motoryzacyjnej

Nadwozie samochodu na linii montażowej.

Producenci OEM i ich dostawcy z branży motoryzacyjnej mierzą się z dużym wyzwaniem: klienci oczekują nowych technologii, a regulacje ekologiczne nieustannie rosną. Trendy, takie jak elektryfikacja, jazda autonomiczna i mobilność współdzielona zmuszają producentów OEM do poszerzenia portfolio przy jednoczesnym dalszym prowadzeniu i obsłudze bieżącej produkcji. Choć większość producentów i dostawców rozumie, że inteligentna produkcja to klucz do sukcesu w tej nowej sytuacji, tylko ci, który są w stanie zorganizować ogromną liczbę danych generowanych w inteligentnej produkcji, zyskają przewagę nad konkurencją. System realizacji produkcji (MES) przejmuje kontrolę nad operacjami w fabryce, działając jako most między systemami przedsiębiorstwa (ERP), zarządzaniem cyklem życia produktu (PLM), systemem zarządzania jakością (QMS) i automatyzacją fabryki, aby można było tworzyć jakościowe produkty w odpowiednim czasie.

Producenci OEM i ich dostawcy z branży motoryzacyjnej mierzą się z dużym wyzwaniem: klienci oczekują nowych technologii, a regulacje ekologiczne nieustannie rosną. Trendy, takie jak elektryfikacja, jazda autonomiczna i mobilność współdzielona zmuszają producentów OEM do poszerzenia portfolio przy jednoczesnym dalszym prowadzeniu i obsłudze bieżącej produkcji. Choć większość producentów i dostawców rozumie, że inteligentna produkcja to klucz do sukcesu w tej nowej sytuacji, tylko ci, który są w stanie zorganizować ogromną liczbę danych generowanych w inteligentnej produkcji, zyskają przewagę nad konkurencją. System realizacji produkcji (MES) przejmuje kontrolę nad operacjami w fabryce, działając jako most między systemami przedsiębiorstwa (ERP), zarządzaniem cyklem życia produktu (PLM), systemem zarządzania jakością (QMS) i automatyzacją fabryki, aby można było tworzyć jakościowe produkty w odpowiednim czasie.

Mechanik samochodowy pracuje nad układem hamulcowym pojazdu

Learn More

Inteligentna produkcja zaczyna się od systemu MES

Producenci OEM i dostawcy z branży motoryzacyjnej mierzą się z nowymi wyzwaniami i oczekiwaniami ze strony klientów, ustawodawców i start-upów wchodzących na rynek. Rosnąca złożoność produkcji może jednak doprowadzić do spadku wydajności, produktywności i zysków, jeśli producenci nie będą nią odpowiednio zarządzać. Rozwój fabryki z wykorzystaniem inteligentnej produkcji okazał się najbardziej efektywną strategią dla producentów pojazdów i dostawców, którzy mogą wykorzystać tę złożoność jako zaletę. Sercem inteligentnej produkcji jest rozwiązanie MES, które zapewnia technologię niezbędną do udanej cyfryzacji prowadzonych działań.  Podstawowe funkcje systemu MES to zapewnianie widoczności produkcji na linii w czasie rzeczywistym, stworzenie połączenia między warstwą automatyzacji i operatorami w celu poprawnej realizacji listy procesów (BOM) oraz wsparcie strategii just-in-time/just-in-sequence/Kanban. System MES również zbiera, organizuje i udostępnia dane generowane w ramach procesów, łańcucha dostaw i nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe (ML) i zaawansowana robotyka. Te dane można przesłać do cyfrowego bliźniaka procesu wytwarzania, dzięki czemu powstaje system informacji zwrotnych w zamkniętej pętli, który pozwala na ciągłe ulepszenia, prowadzenie konserwacji predykcyjnej i zaawansowane zarządzanie energią.

Rozwiązanie MES powinno być skalowalne, otwarte i gotowe do personalizacji

W produkcji motoryzacyjnej MES to kluczowy komponent do zbierania i łączenia informacji oraz wykorzystania ich wartości wygenerowanej przez inteligentną produkcję. Jako że każdy producent jest wyjątkowy, skuteczny system MES to hybrydowe rozwiązanie, które można spersonalizować, skalować i wdrożyć lokalnie, w chmurze lub brzegowo. Powinien mieć otwarty ekosystem, który pozwoli wszystkim osobom, w tym partnerom, dostawcom i klientom, na komunikację bez barier. Powinien zapewniać wydajne połączenie między działami IT oraz OT na potrzeby szybkiej wymiany danych oraz elastycznego zarządzania autonomicznymi operacjami z dowolnego urządzenia i lokalizacji. Rozwiązanie MES/MOM działa jako mózg inteligentnej produkcji oraz katalizator dla nieustannego wprowadzania ulepszeń. We współczesnej branży motoryzacyjnej wiodący producenci nie będą wyróżniać się największą liczbą wygenerowanych danych, ale umiejętnością przekształcenia informacji na cyfrowy szkielet, który obejmie całą organizację w celu lepszego podejmowania decyzji, podniesienia produktywności i rentowności.

Mechanik samochodowy pracuje nad układem hamulcowym pojazdu

Produkty