Inżynieria produkcji w kontekście montażu układu napędowego

Dzięki naszym rozwiązaniom do produkcji układów napędowych producenci samochodów mogą z łatwością planować kompletne procesy tworzenia układów napędowych. Możesz zdefiniować ścieżki narzędzi CNC i obliczyć czas trwania cyklu obróbki dla poszczególnych etapów procesu. Używając zintegrowanej symulacji obrabiarki sterowanej G-kodem, możesz zidentyfikować i wyeliminować potencjalne kolizje między częściami, maszynami i osprzętem. Ponadto pakiet roboczy CNC można wgrać bezpośrednio do obrabiarki. Taki uproszczony łańcuch procesów pozwala skrócić czas konfiguracji procesu produkcji układów napędowych i poprawić jakość produktów.

Dzięki naszym rozwiązaniom do produkcji układów napędowych producenci samochodów mogą z łatwością planować kompletne procesy tworzenia układów napędowych. Możesz zdefiniować ścieżki narzędzi CNC i obliczyć czas trwania cyklu obróbki dla poszczególnych etapów procesu. Używając zintegrowanej symulacji obrabiarki sterowanej G-kodem, możesz zidentyfikować i wyeliminować potencjalne kolizje między częściami, maszynami i osprzętem. Ponadto pakiet roboczy CNC można wgrać bezpośrednio do obrabiarki. Taki uproszczony łańcuch procesów pozwala skrócić czas konfiguracji procesu produkcji układów napędowych i poprawić jakość produktów.

Learn More

Konieczność projektowania oszczędniejszych samochodów wymusza stosowanie lekkich materiałów, w tym zmniejszanie rozmiarów części silnika, jeśli to tylko możliwe. Trend ten wiąże się z koniecznością stosowania bardziej skomplikowanej obróbki i procesów montażu podczas produkcji układów napędowych.

Aby umożliwić projektowanie z uwzględnieniem możliwości wytworzenia, nasze zintegrowane rozwiązania gwarantują, że zmiany są natychmiast uwzględniane w projekcie i w poszczególnych fazach inżynierii produkcji. Dzięki temu kwestie takie jak wydajność produkcji, problemy techniczne, logistyka, narzędzia i ograniczenia związane z maszynami są brane pod uwagę, zanim jeszcze układ napędowy trafi do produkcji. Aby zaplanować proces produkcji układu napędowego, masz do dyspozycji jedno środowisko obsługujące technologię CAM, programowanie CMM i planowanie obróbki części — dzięki niemu usprawnisz współpracę między różnymi zespołami.

Możesz też utworzyć wydajniejsze programy obróbki CNC, wykorzystując nasze zaawansowane funkcje programowania narzędzi obrabiarki, dzięki czemu skrócisz czas obróbki, wyeliminujesz błędy i poprawisz jakość części. Zaprogramuj współrzędnościowe maszyny pomiarowe (CMM) i przeprowadź symulację, by zweryfikować programy maszyny pomiarowej i zagwarantować szybkie i sprawne przestrzeganie specyfikacji dotyczących wymiarów i tolerancji. Nasza biblioteka zasobów produkcyjnych pozwoli Ci w pełni wykorzystać zasoby hali produkcyjnej, w tym narzędzia obrabiarki i przycinania, osprzęt i wyposażenie. Dzięki naszym rozwiązaniom dostarczysz opublikowane plany do działu produkcji i połączysz zarządzane środowisko PLM bezpośrednio z systemami hali produkcyjnej na potrzeby planowania projektu i produkcji.

Połączenie wszystkich tych systemów i procesów w ramach cyfrowego wątku oznacza większą wydajność, ponieważ projektowanie, inżynieria i symulacja odbywają się wirtualnie z wykorzystaniem cyfrowego bliźniaka.

Wyróżniona historia sukcesu klienta

Miba

Drive train component manufacturer uses Siemens Opcenter Quality software to minimize tolerances while reducing machining time

Siemens Digital Industries Software solution helps Miba streamline global quality assurance work in pursuit of zero-defects initiative

Czytaj dalej

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Additive Manufacturing Data & Process Management

Bezpiecznie zarządzaj danymi całego procesu wytwarzania addytywnego, łącznie z samym procesem drukowania i zarządzaniem materiałami i procesami produkcji.

Author Manufacturing Process Plans More Efficiently

Efektywnie twórz i analizuj plany produkcji i dane, zarządzaj nimi i przekazuj je w organizacji oraz całym przedsiębiorstwie.

Bill of Materials Management

Zapewniając użytkownikom z całej organizacji dostęp do elastycznego i skalowalnego wspólnego źródła informacji na temat list BOM, możesz przewyższać rynkowe oczekiwania dotyczące innowacji i zróżnicowania oferty produktów.

Deliver More Complete Manufacturing Work Instructions

Twórz kompletne instrukcje pracy i dostarczaj je działom produkcji; zapewnij większą przejrzystość procedur na hali produkcyjnej.

Gain Flexibility & Efficiency with Robotics & Automation

Wykorzystaj roboty i automatykę, by zwiększyć wydajność produkcji i elastyczność w przypadku bardziej złożonych procesów.

Improve Ergonomics & Plan Safer Workplaces

Projektuj produkty z myślą o ergonomii i oceniaj wpływ czynnika ludzkiego, by tworzyć bezpieczniejsze miejsca pracy.

Navigate, Access & Visualize Manufacturing Information

Cyfrowy model zakładów produkcyjnych ułatwia dostęp do najnowszych informacji dotyczących produkcji, nawigowanie po nich oraz ich wizualizację — niezależnie od lokalizacji zakładu.

Optimize Factory Logistics & Material Flow

Szybciej twórz, symuluj i optymalizuj fabryczne projekty 3D, by z wyprzedzeniem usprawnić logistykę zakładu i proces przepływu materiałów w przypadku pełnej skali produkcji.