Inżynieria produkcji w kontekście malowania

Lakiernie samochodowe muszą sprostać najwyższym oczekiwaniom w zakresie maksymalnej dostępności, energooszczędności, całodobowej działalności i pracy w trudnych warunkach. Dzięki narzędziom Siemens Digital Industries Software możesz projektować i symulować operacje malowania z użyciem robotów, w tym uwzględniające narzędzia i urządzenia peryferyjne. Możesz usprawnić komunikację i współpracę w zakresie różnych domen produkcyjnych, umożliwiając podejmowanie lepszych decyzji.

Lakiernie samochodowe muszą sprostać najwyższym oczekiwaniom w zakresie maksymalnej dostępności, energooszczędności, całodobowej działalności i pracy w trudnych warunkach. Dzięki narzędziom Siemens Digital Industries Software możesz projektować i symulować operacje malowania z użyciem robotów, w tym uwzględniające narzędzia i urządzenia peryferyjne. Możesz usprawnić komunikację i współpracę w zakresie różnych domen produkcyjnych, umożliwiając podejmowanie lepszych decyzji.

Learn More

Nasze rozwiązanie oferuje narzędzia do malowania tradycyjnego i natryskowego, które powstały z myślą o użytkownikach z branży motoryzacyjnej i transportowej. Użytkownik może zaplanować ścieżkę na potrzeby malowania natryskowego z wykorzystaniem robotów, a także przeanalizować pokrycie dzięki symulacji i wizualizacji.

Użytkownicy mogą tworzyć ciągłe operacje o określonym wzorcu pokrycia w łatwy i intuicyjny sposób. Używając tego narzędzia, można tworzyć wzorce o stałym odstępie ruchu. Przed utworzeniem operacji związanych z malowaniem, polerowaniem, powlekaniem, malowaniem natryskowym i innymi procesami możesz wyświetlić podgląd wzorca i z łatwością go zmodyfikować.

Oprogramowanie oferuje też możliwość analizy liczby warstw materiału / pociągnięć w danym punkcie powierzchni podczas symulacji. Każda warstwa jest wyraźnie odznaczona za pomocą indywidualnie określonego koloru i można dla niej przeprowadzić symulację pokrycia i grubości materiału na podstawie wyświetlanej mapy kolorów na malowanych powierzchniach.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Additive Manufacturing Data & Process Management

Bezpiecznie zarządzaj danymi całego procesu wytwarzania addytywnego, łącznie z samym procesem drukowania i zarządzaniem materiałami i procesami produkcji.

Author Manufacturing Process Plans More Efficiently

Efektywnie twórz i analizuj plany produkcji i dane, zarządzaj nimi i przekazuj je w organizacji oraz całym przedsiębiorstwie.

Bill of Materials Management

Zapewniając użytkownikom z całej organizacji dostęp do elastycznego i skalowalnego wspólnego źródła informacji na temat list BOM, możesz przewyższać rynkowe oczekiwania dotyczące innowacji i zróżnicowania oferty produktów.

Deliver More Complete Manufacturing Work Instructions

Twórz kompletne instrukcje pracy i dostarczaj je działom produkcji; zapewnij większą przejrzystość procedur na hali produkcyjnej.

Gain Flexibility & Efficiency with Robotics & Automation

Wykorzystaj roboty i automatykę, by zwiększyć wydajność produkcji i elastyczność w przypadku bardziej złożonych procesów.

Improve Ergonomics & Plan Safer Workplaces

Projektuj produkty z myślą o ergonomii i oceniaj wpływ czynnika ludzkiego, by tworzyć bezpieczniejsze miejsca pracy.

Navigate, Access & Visualize Manufacturing Information

Cyfrowy model zakładów produkcyjnych ułatwia dostęp do najnowszych informacji dotyczących produkcji, nawigowanie po nich oraz ich wizualizację — niezależnie od lokalizacji zakładu.

Optimize Factory Logistics & Material Flow

Szybciej twórz, symuluj i optymalizuj fabryczne projekty 3D, by z wyprzedzeniem usprawnić logistykę zakładu i proces przepływu materiałów w przypadku pełnej skali produkcji.