Inżynieria produkcji w montażu końcowym

Obecnie na jednej linii produkcyjnej może powstawać kilka modeli samochodu, które uwzględniają różne wersje wyposażenia. Zarządzanie tak złożonym i mieszanym trybem produkcji stanowi duże wyzwanie dla producentów, ponieważ samochody stają się coraz bardziej skomplikowane. Dzięki naszym rozwiązaniom do wirtualizacji produkcji możesz przeprowadzić analizę na wczesnym etapie cyklu, oszacować budżet i przeanalizować koszty montażu. Nasze rozwiązania oferują funkcje takie jak optymalizacja linii produkcyjnej, planowanie procesów przedsiębiorstwa, szczegółowa analiza czy planowanie zasobów. Dzięki tym narzędziom możesz zmniejszyć liczbę zleceń zmian inżynieryjnych (ECO) i poprawić wydajność montażu końcowego.

Obecnie na jednej linii produkcyjnej może powstawać kilka modeli samochodu, które uwzględniają różne wersje wyposażenia. Zarządzanie tak złożonym i mieszanym trybem produkcji stanowi duże wyzwanie dla producentów, ponieważ samochody stają się coraz bardziej skomplikowane. Dzięki naszym rozwiązaniom do wirtualizacji produkcji możesz przeprowadzić analizę na wczesnym etapie cyklu, oszacować budżet i przeanalizować koszty montażu. Nasze rozwiązania oferują funkcje takie jak optymalizacja linii produkcyjnej, planowanie procesów przedsiębiorstwa, szczegółowa analiza czy planowanie zasobów. Dzięki tym narzędziom możesz zmniejszyć liczbę zleceń zmian inżynieryjnych (ECO) i poprawić wydajność montażu końcowego.

Learn More

Łącząc fabrykę z naszymi rozwiązaniami za pomocą cyfrowego wątku, możesz stworzyć inteligentny, cyfrowy zakład przyszłości.

Na potrzeby planowania procesów montażu końcowego i zarządzania listami BOM nasze rozwiązania obsługują planowanie produkcji z uwzględnieniem scenariuszy mieszanych, a ponadto zapewniają szczegółowy wgląd w produkty, procesy i wymogi dotyczące zakładu w ujęciu globalnym.

Nasza biblioteka zasobów produkcyjnych automatycznie wybierze najlepsze narzędzia i wyposażenie do wykonania konkretnej operacji montażowej oraz sprawdzi ewentualne ograniczenia procesów na wczesnym etapie projektu. W przypadku projektowania układu i optymalizacji wydajności nasze rozwiązanie usprawni współpracę za pośrednictwem narzędzi do projektowania 3D i symulacji, dzięki czemu znajdziesz najlepszy układ fabryki i rozmieszczenie wyposażenia.

Możesz przeanalizować i ocenić wykonalność procesu montażu i przeprowadzić symulację wszystkich aspektów procesu montażu końcowego. Dzięki rozwiązaniom dla hali produkcyjnej możesz zmniejszyć liczbę błędów i przeróbek, a także poprawić dokładność harmonogramu, dostarczając aktualne instrukcje pracy pracownikom zakładu.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Additive Manufacturing Data & Process Management

Bezpiecznie zarządzaj danymi całego procesu wytwarzania addytywnego, łącznie z samym procesem drukowania i zarządzaniem materiałami i procesami produkcji.

Author Manufacturing Process Plans More Efficiently

Efektywnie twórz i analizuj plany produkcji i dane, zarządzaj nimi i przekazuj je w organizacji oraz całym przedsiębiorstwie.

Bill of Materials Management

Zapewniając użytkownikom z całej organizacji dostęp do elastycznego i skalowalnego wspólnego źródła informacji na temat list BOM, możesz przewyższać rynkowe oczekiwania dotyczące innowacji i zróżnicowania oferty produktów.

Deliver More Complete Manufacturing Work Instructions

Twórz kompletne instrukcje pracy i dostarczaj je działom produkcji; zapewnij większą przejrzystość procedur na hali produkcyjnej.

Gain Flexibility & Efficiency with Robotics & Automation

Wykorzystaj roboty i automatykę, by zwiększyć wydajność produkcji i elastyczność w przypadku bardziej złożonych procesów.

Improve Ergonomics & Plan Safer Workplaces

Projektuj produkty z myślą o ergonomii i oceniaj wpływ czynnika ludzkiego, by tworzyć bezpieczniejsze miejsca pracy.

Navigate, Access & Visualize Manufacturing Information

Cyfrowy model zakładów produkcyjnych ułatwia dostęp do najnowszych informacji dotyczących produkcji, nawigowanie po nich oraz ich wizualizację — niezależnie od lokalizacji zakładu.

Optimize Factory Logistics & Material Flow

Szybciej twórz, symuluj i optymalizuj fabryczne projekty 3D, by z wyprzedzeniem usprawnić logistykę zakładu i proces przepływu materiałów w przypadku pełnej skali produkcji.