Inżynieria produkcji przy montażu nadwozia

Inżynieria produkcji przy montażu nadwozia

Aby producenci z branży motoryzacyjnej mogli dostosować produkcję i dostarczać autonomiczne, elektryczne i hybrydowe pojazdy, konieczne są wysoce zintegrowane procesy produkcji, które umożliwią budowanie znacznie bardziej złożonych pojazdów, a przy tym zwiększenie marży i szybsze wprowadzenie produktów na rynek. Nasze rozwiązania wykorzystują oparte na systemach podejście do projektu i produkcji nadwozia, łącząc wszystkie aspekty projektowania pojazdów w ramach kompleksowego, cyfrowego wątku obejmującego projektowanie, symulację i produkcję. Dzięki temu producenci OEM i dostawcy mogą projektować motoryzacyjne i transportowe systemy nowej generacji.

Aby producenci z branży motoryzacyjnej mogli dostosować produkcję i dostarczać autonomiczne, elektryczne i hybrydowe pojazdy, konieczne są wysoce zintegrowane procesy produkcji, które umożliwią budowanie znacznie bardziej złożonych pojazdów, a przy tym zwiększenie marży i szybsze wprowadzenie produktów na rynek. Nasze rozwiązania wykorzystują oparte na systemach podejście do projektu i produkcji nadwozia, łącząc wszystkie aspekty projektowania pojazdów w ramach kompleksowego, cyfrowego wątku obejmującego projektowanie, symulację i produkcję. Dzięki temu producenci OEM i dostawcy mogą projektować motoryzacyjne i transportowe systemy nowej generacji.

Learn More

Dzięki naszym rozwiązaniom możesz włączyć swoje przedsiębiorstwo produkcyjne do cyfrowego przepływu informacji, by projektować, symulować i wytwarzać motoryzacyjne i transportowe systemy nowej generacji.

W przypadku projektowania i stylizacji nadwozia samochodu możliwość rejestrowania wiedzy podczas tych procesów i włączenia jej do cyfrowego wątku pozwala zespołom projektowym na szybkie rejestrowanie i tworzenie możliwych do ponownego wykorzystania elementów projektowych i produkcyjnych podczas codziennych prac rozwojowych w skali globalnej. Dzięki wykorzystaniu symulacji, wiedzy inżynieryjnej i analiz typu „co jeśli”, które są realizowane szybko i tanio podczas fazy rozwojowej i przedprodukcyjnej, liczba testów fizycznych jest mniejsza, a czas trwania tych niezbędnych można znacznie skrócić.

Możesz wdrożyć strategię zarządzania procesami produkcji, która pozwala ocenić kompletność wyposażenia i zidentyfikować wpływ zmian wprowadzanych podczas fazy projektowania, inżynierii i produkcji. Systemy pozwalają też na rejestrowanie i ponownie wykorzystanie najlepszych i sprawdzonych praktyk w przypadku każdego nowego programu, a ponadto zapewniają skuteczny wgląd w różne wersje i konfiguracje poszczególnych zakładów, programów i pojazdów, w tym skuteczność w danym przedziale czasu. Kolejną kwestią jest wsparcie całego procesu — od projektu do produkcji — w przypadku wykorzystania lekkich materiałów (na przykład kompozytów), które pozwalają zmniejszyć masę, co ma duże znaczenie dla pojazdów nowej generacji.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Additive Manufacturing Data & Process Management

Bezpiecznie zarządzaj danymi całego procesu wytwarzania addytywnego, łącznie z samym procesem drukowania i zarządzaniem materiałami i procesami produkcji.

Author Manufacturing Process Plans More Efficiently

Efektywnie twórz i analizuj plany produkcji i dane, zarządzaj nimi i przekazuj je w organizacji oraz całym przedsiębiorstwie.

Bill of Materials Management

Zapewniając użytkownikom z całej organizacji dostęp do elastycznego i skalowalnego wspólnego źródła informacji na temat list BOM, możesz przewyższać rynkowe oczekiwania dotyczące innowacji i zróżnicowania oferty produktów.

Deliver More Complete Manufacturing Work Instructions

Twórz kompletne instrukcje pracy i dostarczaj je działom produkcji; zapewnij większą przejrzystość procedur na hali produkcyjnej.

Gain Flexibility & Efficiency with Robotics & Automation

Wykorzystaj roboty i automatykę, by zwiększyć wydajność produkcji i elastyczność w przypadku bardziej złożonych procesów.

Improve Ergonomics & Plan Safer Workplaces

Projektuj produkty z myślą o ergonomii i oceniaj wpływ czynnika ludzkiego, by tworzyć bezpieczniejsze miejsca pracy.

Navigate, Access & Visualize Manufacturing Information

Cyfrowy model zakładów produkcyjnych ułatwia dostęp do najnowszych informacji dotyczących produkcji, nawigowanie po nich oraz ich wizualizację — niezależnie od lokalizacji zakładu.

Optimize Factory Logistics & Material Flow

Szybciej twórz, symuluj i optymalizuj fabryczne projekty 3D, by z wyprzedzeniem usprawnić logistykę zakładu i proces przepływu materiałów w przypadku pełnej skali produkcji.