Zarządzanie danymi wytwarzania

Integracja inteligentnych systemów wytwarzania jest możliwa dzięki włączeniu ludzi, systemów i maszyn w cyfrowy przepływ informacji dostarczanych przez zespoły projektowe, dział produkcji i obsługi serwisowej. W rezultacie pracownicy przedsiębiorstwa zajmujący się projektowaniem produktów i planowaniem procesów mogą współpracować ze sobą szybko i bezpiecznie. Dzięki stałemu i precyzyjnemu przepływowi informacji z działu planowania do działu produkcji jesteśmy w stanie zapewnić, że na halę produkcyjną docierają prawidłowe dane dotyczące wytwarzania, w łatwo dostępnym formacie.

Integracja inteligentnych systemów wytwarzania jest możliwa dzięki włączeniu ludzi, systemów i maszyn w cyfrowy przepływ informacji dostarczanych przez zespoły projektowe, dział produkcji i obsługi serwisowej. W rezultacie pracownicy przedsiębiorstwa zajmujący się projektowaniem produktów i planowaniem procesów mogą współpracować ze sobą szybko i bezpiecznie. Dzięki stałemu i precyzyjnemu przepływowi informacji z działu planowania do działu produkcji jesteśmy w stanie zapewnić, że na halę produkcyjną docierają prawidłowe dane dotyczące wytwarzania, w łatwo dostępnym formacie.

Learn More

Trwająca obecnie czwarta rewolucja przemysłowa przyniosła radykalne zmiany w dziedzinie wytwarzania. Rdzeniem tej rewolucji są informacje. To, jak informacje dotyczące projektu produktu i procesów produkcji są tworzone, wymieniane i przetwarzane, ma wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Silosy zawierające informacje o poszczególnych procesach są łączone cyfrowym strumieniem w celu ich zintegrowania i obsługi zaawansowanych systemów projektowania, wytwarzania i serwisowania produktów. Rezultatem jest stworzenie cyfrowego bliźniaka produktów, procesów i usług. 

Oprogramowanie Siemens PLM Software do zarządzania procesami produkcji i danymi umożliwia klientom tworzenie, zatwierdzanie i optymalizowanie planów produkcji równolegle z projektem produktu, z wykorzystaniem funkcji ułatwiających współpracę. Dzięki zapewnieniu wspólnego środowiska dla wielu dziedzin współdzielących te same wymagania wykorzystanie cyfrowego bliźniaka produktu radykalnie poprawia jakość już za pierwszym razem, zwiększa wydajność oraz ogranicza wzrost kosztów projektu.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe obszary tego rozwiązania.

Adaptable Integrated BOM

Wykorzystaj elastyczną strategię zarządzania listami BOM umożliwiającymi utworzenie centralnej, precyzyjnej definicji produktu dostępnej dla wszystkich użytkowników listy BOM, stanowiącej kompletne źródło bieżących informacji w cyfrowym przepływie informacji.

Adaptable PLM Foundation

Możliwość prowadzenia szeroko zakrojonej współpracy z poziomu przeglądarki internetowej i z dowolnego urządzenia, przy użyciu narzędzi do projektowania i aplikacji biurowych codziennego użytku z elastycznymi opcjami wdrożeniowymi (lokalnie, w chmurze oraz w postaci wstępnie skonfigurowanej).

Additive Manufacturing Data Management

Bezpiecznie zarządzaj danymi całego procesu wytwarzania addytywnego, łącznie z samym procesem drukowania, a także obsługą materiałów i działaniami przygotowawczymi.

Assembly Manufacturing Process & Data Management

Zapewniając centralne źródło danych projektu produktu i planowania produkcji, znacząco usprawniasz koordynację działań dotyczących rozwoju produktu i procesów, jednocześnie ograniczając koszty wytwarzania z zapewnieniem wysokiej jakości.

Automation Design Data Management

Zintegrowanie praktycznej wiedzy inżynieryjnej oraz dziedzin planowania i konstruowania z funkcjami automatyzacji i kontroli umożliwia osiągnięcie efektywności i wydajności produkcji na zupełnie nowym poziomie.

Business Intelligence & Reporting

Funkcje samoobsługowych raportów w naturalnym języku pomagają w efektywnym tworzeniu nowych analiz i gotowych raportów, aby zapewnić szybki wgląd w produkty i procesy.

Change Management & Workflow

Możliwość automatyzacji i monitorowania procesów PLM w różnych dziedzinach oraz współpracy z zainteresowanymi uczestnikami pozwala skoncentrować się na właściwych zadaniach, z wykorzystaniem właściwych informacji, aby podejmować właściwe decyzje we właściwym momencie.

Factory & Line Design Data Management

Zintegrowany system zarządzania danymi zakładu i procesów umożliwia połączenie planowania pracy różnych zakładów i zespołów projektowych.

Geographic-based Part Manufacturing Information Access

Cyfrowy model zakładów produkcyjnych niezależnie od ich lokalizacji ułatwia dostęp do najnowszych informacji dotyczących produkcji, nawigowanie po ich oraz ich wizualizację.