Zarządzanie wymaganiami w cyklu życia produktu

Opracowanie systemów motoryzacyjnych i transportowych na miarę przyszłości wymaga dogłębnej znajomości rynku i dynamiki trendów panujących wśród klientów. Wymagania utrzymywane poza cyklem rozwoju produktu lub udostępniane w postaci dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych uniemożliwiają współpracę i efektywne dostarczanie produktów. Współpraca w zakresie wymagań ma kluczowe znaczenie dla skutecznego wytwarzania produktów i innowacyjności. Nasze rozwiązanie umożliwia rejestrowanie, przestrzeganie i udostępnianie wymagań w ramach całego przedsiębiorstwa.

Opracowanie systemów motoryzacyjnych i transportowych na miarę przyszłości wymaga dogłębnej znajomości rynku i dynamiki trendów panujących wśród klientów. Wymagania utrzymywane poza cyklem rozwoju produktu lub udostępniane w postaci dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych uniemożliwiają współpracę i efektywne dostarczanie produktów. Współpraca w zakresie wymagań ma kluczowe znaczenie dla skutecznego wytwarzania produktów i innowacyjności. Nasze rozwiązanie umożliwia rejestrowanie, przestrzeganie i udostępnianie wymagań w ramach całego przedsiębiorstwa.

Learn More

Branża motoryzacyjna doświadczyła wielu wstrząsów za sprawą nowych technologii i modeli biznesowych, skutkujących powstaniem podłączonych do sieci pojazdów, elektrycznych układów napędowych, pojazdów autonomicznych oraz systemów mobilności współdzielonej. Zrozumienie i uchwycenie wymagań inżynierskich i oczekiwań klientów w odniesieniu do odznaczających się rosnącą złożonością systemów motoryzacyjnych jest obecnie trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

W celu łatwiejszego pokonania tych wyzwań złożone i zaawansowane systemy są w całości projektowane i symulowane w formie cyfrowego bliźniaka, zanim jeszcze powstanie fizyczny produkt. Integracja wymagań w ramach całego przedsiębiorstwa i w całym cyklu życia jest jedyną skalowalną metodą na opracowanie i wytwarzanie innowacyjnych produktów. Takie podejście zapewnia rejestrowanie wymagań, przestrzeganie ich oraz skrupulatne aktualizacje. Ogranicza także ryzyko niezgodności z regulacjami prawnymi przez powiązanie wymagań z procesami wdrożenia, umożliwiając stałe monitorowanie produktów pod kątem zgodności z przepisami.

Nasze rozwiązanie umożliwia zarządzanie złożonością z myślą o potrzebach klientów dzięki zrozumieniu i inteligentnemu ocenianiu wpływu zmian wprowadzanych w całym cyklu życia produktu. Jest to systematyczne i powtarzalne rozwiązanie służące do uwzględniania głosu klientów i umożliwiające łatwe rejestrowanie wymagań, bezpieczne zarządzanie nimi, ich dokładną weryfikację oraz spójne aktualizacje.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Verification & Validation

Funkcje weryfikacji i zatwierdzania wymagań stanowią dopełnienie procesu dzięki możliwości rejestracji i powiązania wyników z wymaganiami, a także prowadzenia testów pod kątem poszczególnych wymagań.

Apply Product Configuration to Requirements

Wymagania odgrywają istotną rolę we wszystkich aspektach kontrolowanego procesu rozwoju produktu, podlegając takim samym standardowym praktykom dotyczącym procesów cyklu życia produktu, konfiguracji, wariantów, zmian, przebiegów pracy, kontroli dostępu itd.

Integrate Requirements Across PLM & ALM

Identyfikowalność jest kluczowym komponentem pomyślnego przebiegu procesu rozwoju produktu, ponieważ umożliwia identyfikowanie wymagań między domenami i pozwala organizacjom zajmującym się rozwojem produktów skutecznie opracowywać mechaniczne i sterowane przez oprogramowanie systemy elektroniczne.

PLM Foundation

Możliwość prowadzenia szeroko zakrojonej współpracy z poziomu przeglądarki internetowej i z dowolnego urządzenia przy użyciu narzędzi do projektowania i aplikacji biurowych codziennego użytku z elastycznymi opcjami wdrożenia (lokalnie, w chmurze oraz w postaci wstępnie skonfigurowanej).

Program Planning & Project Execution

Opracowywanie złożonych produktów przy użyciu zintegrowanych funkcji planowania i realizacji w ramach jednego systemu, co umożliwia skuteczną współpracę zespołów z różnych dyscyplin oraz efektywne przekazywanie najważniejszych informacji w celu skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek.

Report & Specification Generation

Szybkie tworzenie standardowych raportów dotyczących wymagań i pulpitów oraz generowanie specyfikacji. Raporty dotyczące wymagań, identyfikowalności, weryfikacji, odstępstw, statusów i analiz wpływu zapewniają wgląd w procesy rozwoju produktów.

Requirements Allocation & Tracelinking

Wymagania można połączyć ze wszystkimi aspektami definicji produktu, w tym specyfikacjami, innymi wymaganiami, listami materiałowymi BOM, zadaniami w ramach programu/projektu, przypadkami testowymi, modelami 1D i 3D, procesami produkcji itp.

Requirements Capture & Authoring

Wymagania można wbudować w cały cykl życia produktu dzięki funkcjom rejestrowania i ponownego wykorzystywania wymagań powiązanymi ze standardowymi procesami zarządzania danymi produktu i obejmującymi zarządzanie zmianą i przebiegami pracy, a także uwzględnianymi w standardowych raportach, pulpitach itp.

Requirements Change

Wymagania mogą być uwzględniane w standardowych praktykach zarządzania zmianą w postaci procesu zmian wymagań lub zmian na poziomie produktów, a także w globalnym planowaniu zmian produktu / zarządzaniu nimi.