Ochrona własności intelektualnej (WI) i kontrola eksportu

Ochrona własności intelektualnej (WI) i kontrola eksportu

Nasze rozwiązania do zarządzania własnością intelektualną pozwalają zoptymalizować możliwości wprowadzania produktów na rynek, w pełni wykorzystywać posiadaną własność intelektualną oraz maksymalizować jej ponowne użycie. Sprawdzone rozwiązanie pomoże zespołom skrócić czas cyklu, obniżyć koszty oraz zniwelować zagrożenia związane ze zgodnością z regulacjami prawymi i postępowaniami sądowymi. Łatwe w obsłudze funkcje wyszukiwania umożliwiają rozproszonym zespołom projektowym bezpieczny dostęp do własności intelektualnej oraz jej ponowne wykorzystanie. Nasza platforma zapewnia również lepszy wgląd w dane i funkcje ich udostępniania, jednocześnie wzmacniając poziom bezpieczeństwa własności intelektualnej dzięki funkcjom kontroli i rejestracji dostępu.

Nasze rozwiązania do zarządzania własnością intelektualną pozwalają zoptymalizować możliwości wprowadzania produktów na rynek, w pełni wykorzystywać posiadaną własność intelektualną oraz maksymalizować jej ponowne użycie. Sprawdzone rozwiązanie pomoże zespołom skrócić czas cyklu, obniżyć koszty oraz zniwelować zagrożenia związane ze zgodnością z regulacjami prawymi i postępowaniami sądowymi. Łatwe w obsłudze funkcje wyszukiwania umożliwiają rozproszonym zespołom projektowym bezpieczny dostęp do własności intelektualnej oraz jej ponowne wykorzystanie. Nasza platforma zapewnia również lepszy wgląd w dane i funkcje ich udostępniania, jednocześnie wzmacniając poziom bezpieczeństwa własności intelektualnej dzięki funkcjom kontroli i rejestracji dostępu.

Ochrona własności intelektualnej (WI) i kontrola eksportu

Learn More

Większa presja ze strony konkurencji i krótszy czas wprowadzenia produktów na rynek sprawiają, że skuteczne zarządzanie wewnętrzną i zewnętrzną własnością intelektualną w bezpiecznym i ustrukturyzowanym repozytorium stanowią nieodłączne elementy sukcesu. Zdolność do projektowania i produkowania samochodów w wąskim oknie czasowym zależy w dużej mierze od efektywności wykorzystania własności intelektualnej w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych w procesie projektowania, ze szczegółowymi zabezpieczeniami sięgającymi od systemów po poszczególne komponenty i części składowe.

Zagrożenia obejmują działania konsolidacyjne, konkurencję, złożoność projektu oraz naruszenia własności intelektualnej. Oferowane przez nas rozwiązanie do zarządzania własnością intelektualną obejmuje obsługę miękkich i twardych artefaktów oraz weryfikację własności intelektualnej w zabezpieczonym systemie. Takie podejście umożliwia centralizację własności intelektualnej i sprzyja jej ponownemu wykorzystywaniu. System wykrywania defektów zapewnia, że wszystkie zidentyfikowane błędy i ich poprawki powiązane z poszczególnymi elementami własności intelektualnej są automatycznie rejestrowane w systemie monitorowania i repozytorium własności intelektualnej. Nasze rozwiązania pozwalają zespołom projektowym i weryfikacyjnym na wyświetlanie i monitorowanie historii błędów własności intelektualnej we wszystkich wersjach i projektach.

Ochrona własności intelektualnej (WI) i kontrola eksportu

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Adaptable PLM Foundation

Możliwość prowadzenia szeroko zakrojonej współpracy z poziomu przeglądarki internetowej i z dowolnego urządzenia przy użyciu narzędzi do projektowania i aplikacji biurowych codziennego użytku z elastycznymi opcjami wdrożenia (lokalnie, w chmurze oraz w postaci wstępnie skonfigurowanej).

BOM Visualization & DMU

Łączenie wirtualnych i fizycznych definicji produktu umożliwia precyzyjne sprawdzanie ich poprawności oraz tworzenie symulacji zwiększających precyzję komunikacji. Pozwala to zmniejszyć liczbę błędów i zagwarantować, że zaprojektowany produkt może zostać wytworzony, eliminując jednocześnie konieczność budowania kosztownych prototypów.

Change Management

Platforma PLM umożliwia optymalizację procesów zarządzania zmianami produktów oraz realizowanie innowacji. Wykorzystując elastyczne procesy zmian, można przyspieszać realizację oraz zapewnić pełną identyfikowalność zmian.

Digital Workflow Management

Można automatyzować dowolne procesy PLM, aby tworzyć przebiegi pracy, które uwzględniają konkretną logikę biznesową, a także definiować standardowe szablony procesu, by wdrażać najlepsze praktyki i eliminować błędy. Błyskawicznie dostępne informacje o statusach, dane historyczne i ścieżki audytu zapewniają pełną kontrolę i wgląd w dane.

Issue Management & CAPA

Rozwiązanie umożliwia rejestrowanie reklamacji, wad oraz niezgodności w ramach całej organizacji. Dzięki funkcjom do symulacji i sprawdzania poprawności planowania produkcji pod kątem inżynierii zestawy narzędzi umożliwiają bardziej aktywne zapobieganie niezgodnościom i tworzenie produktów wysokiej jakości.

PLM Extensibility

Integracja z systemami SAP® i Oracle® zapewnia pełną, dwukierunkową wymianę informacji. Można również zintegrować rozwiązanie Teamcenter z szeregiem innych aplikacji, w zależności od konkretnych potrzeb biznesowych.

Search & Navigate

Wyniki wyszukiwania można wizualizować z podziałem na grupy logiczne oraz eksplorować w poszukiwaniu niezbędnych informacji. Intuicyjne funkcje wyszukiwania i nawigacji po strukturze produktów ułatwiają przeglądanie istotnych informacji z zakresu zarządzania cyklem życia produktu.