Intelligent Production Excellence

Mężczyzna patrzy na cyfrowy pulpit na monitorze komputera

We współczesnej branży motoryzacyjnej osiągnięcie doskonałości operacji w ramach inteligentnej produkcji wymaga czegoś więcej niż tylko prostej automatyzacji fabryki. Aby reagować na zmieniające się oczekiwania klientów i wymagania prawne, producenci z branży motoryzacyjnej muszą zwiększyć zwinność i elastyczność prowadzonych procesów produkcji. Wielu liderów z branży już dziś wdrożyło innowacyjne technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) w ramach swoich operacji. Jednak jeszcze nie wszyscy zdali sobie sprawę z potencjału generowanych danych. Dzięki rozwiązaniom do inteligentnej produkcji od firmy Siemens Digital Industries Software problemy z wytwarzaniem i jakością można rozwiązać automatycznie w czasie rzeczywistym, korzystając z metod przetwarzania brzegowego, Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) i produkcji w zamkniętej pętli, obniżając tym samym koszty, maksymalizując przepustowość i wizualizując kompletny przepływ wartości.

We współczesnej branży motoryzacyjnej osiągnięcie doskonałości operacji w ramach inteligentnej produkcji wymaga czegoś więcej niż tylko prostej automatyzacji fabryki. Aby reagować na zmieniające się oczekiwania klientów i wymagania prawne, producenci z branży motoryzacyjnej muszą zwiększyć zwinność i elastyczność prowadzonych procesów produkcji. Wielu liderów z branży już dziś wdrożyło innowacyjne technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) w ramach swoich operacji. Jednak jeszcze nie wszyscy zdali sobie sprawę z potencjału generowanych danych. Dzięki rozwiązaniom do inteligentnej produkcji od firmy Siemens Digital Industries Software problemy z wytwarzaniem i jakością można rozwiązać automatycznie w czasie rzeczywistym, korzystając z metod przetwarzania brzegowego, Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) i produkcji w zamkniętej pętli, obniżając tym samym koszty, maksymalizując przepustowość i wizualizując kompletny przepływ wartości.

Podwozie samochodu na linii produkcyjnej, pracuje nad nim pracownik fabryki.

Learn More

Mózg inteligentnej produkcji w branży motoryzacyjnej

Systemy realizacji produkcji (MES) stanowią mózg inteligentnej fabryki, łącząc ludzi, procesy i maszyny i w ten sposób zapewniając lepszą widoczność, poprawiając działania operacyjne i maksymalizując wydajność. Znany również pod nazwą MOM system MES promuje cyfrowy szkielet, który obejmuje cały ekosystem przekazywania i udostępniania danych zaangażowanym w projekt osobom. Dane można przesłać do cyfrowego bliźniaka procesu wytwarzania, dzięki czemu powstaje system informacji zwrotnych w zamkniętej pętli, który pozwala na ciągłe ulepszenia, prowadzenie konserwacji predykcyjnej i zaawansowane zarządzanie energią. System MES upraszcza również plany procesowe, harmonogramowanie i wykonywanie zleceń roboczych, przekazując elektroniczne instrukcje pracy na halę produkcyjną w czasie rzeczywistym. Zaawansowana inteligencja produkcyjna z wykorzystaniem rozwiązania MES zapewnia, że producenci tworzą właściwe części w odpowiednim czasie i wykorzystują w tym celu dobry sprzęt.

Doskonałość produkcyjna i jakość w zamkniętej pętli

Osiągnięcie jakości na światowym poziomie to najważniejszy i najtrudniejszy element dbania o doskonałość produkcyjną w branży motoryzacyjnej. Kluczem do tworzenia jakościowych produktów jest stały dostęp do analiz predykcyjnych w ramach nieprzerwanego, dwukierunkowego przepływu informacji. Jakość w zamkniętej pętli to cyfrowe podejście, gdzie jakość produktu analizuje się na każdym etapie i przesyła te informacje do procesów produkcji oraz projektowania. W ten sposób można potwierdzić jakość obecnej wersji produktu i wygenerować informacje potrzebne do jej podniesienia w dalszej produkcji. Samoorganizujący się cyfrowy bliźniak łączy świat wirtualny i fizyczny, aby zapewnić możliwość szybszego wdrożenia działań naprawczych w całym procesie produkcji. Holistyczne podejście do inteligentnej produkcji firmy Siemens obejmuje rozwiązanie w zamkniętej pętli, które zapewnia, że producenci będą stale tworzyć wysokiej jakości produkty zgodnie z regulacjami i odniosą sukces na niezwykle konkurencyjnym rynku motoryzacyjnym.

Podwozie samochodu na linii produkcyjnej, pracuje nad nim pracownik fabryki.

Rozwiązania