Zintegrowane zarządzanie jakością

Zintegrowane zarządzanie jakością

W panujących obecnie warunkach wysokiej konkurencyjności dostarczanie produktów spełniających wszystkie wymogi techniczne i wydajnościowe w ramach wyznaczonego budżetu i harmonogramu staje się coraz większym wyzwaniem. Nasze rozwiązanie do zarządzania jakością umożliwia jej udoskonalanie przy jednoczesnym obniżaniu kosztów w całym cyklu życia produktu. Rozwiązanie zapewnia dostęp do informacji na temat wszelkich stosownych norm i ułatwia ich przestrzeganie, pomagając tym samym osiągnąć doskonałość pod względem zachowania zgodności z przepisami, wysokiej jakości oraz efektywności operacyjnej.

W panujących obecnie warunkach wysokiej konkurencyjności dostarczanie produktów spełniających wszystkie wymogi techniczne i wydajnościowe w ramach wyznaczonego budżetu i harmonogramu staje się coraz większym wyzwaniem. Nasze rozwiązanie do zarządzania jakością umożliwia jej udoskonalanie przy jednoczesnym obniżaniu kosztów w całym cyklu życia produktu. Rozwiązanie zapewnia dostęp do informacji na temat wszelkich stosownych norm i ułatwia ich przestrzeganie, pomagając tym samym osiągnąć doskonałość pod względem zachowania zgodności z przepisami, wysokiej jakości oraz efektywności operacyjnej.

Zintegrowane zarządzanie jakością

Learn More

Digitalizacja przemysłu motoryzacyjnego i transportowego:

Wzrost złożoności produktów i wymagań klientów w połączeniu z koniecznością skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek stanowi wyzwanie dla dostawców i producentów końcowych (OEM) w przemyśle transportowym.

Nasze rozwiązanie do zarządzania jakością zapewnia wyjątkowe korzyści, umożliwiając doskonalenie jakości i obniżanie kosztów w całym cyklu życia produktu dzięki optymalizacji wszystkich etapów i procesów produkcji. Rozwiązanie działające w zamkniętej pętli odpowiada na wszystkie wymagania i potrzeby przemysłu motoryzacyjnego i transportowego, zapewniając przewagę konkurencyjną naszym klientom. Zapewnia dostęp do informacji na temat wszelkich stosownych norm i ułatwia ich przestrzeganie, pomagając tym samym osiągnąć doskonałość pod względem zachowania zgodności z przepisami, wysokiej jakości oraz efektywności operacyjnej.

Zintegrowane zarządzanie jakością
Wyróżniona historia sukcesu klienta

Schlote GmbH & Co. KG

Automotive firm uses Opcenter Quality to reduce costs in product development, acceptance, testing and manufacturing

Siemens Digital Industries Software solution enables Schlote to reliably comply with industry standards

Czytaj dalej

Webinar na żądanie

How end-to-end quality is driving business forward

Siemens PLM – Quality Management

Learn how Siemens PLM's Quality Management solution can support automotive suppliers in driving their business forward.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Continuous Quality Improvement

Faza ciągłego doskonalenia w cyklu życia produktu rozpoczyna się już w momencie jego dostarczenia. Z perspektywy jakości obsługa serwisowa produktu wprowadzonego do eksploatacji dotyczy głównie zarządzania po stronie klienta.

Ensure Dimensional Quality

Rozwiązanie zapewnia wysoką jakość produktów dzięki udostępnianiu informacji na temat wpływu zmienności wymiarów przed przekazaniem projektu do produkcji.

Issue Management & CAPA

Zapewnienie jakości produktu w całym cyklu jego życia wymaga rejestrowania wszelkich reklamacji, defektów i niezgodności w cyfrowym przepływie informacji w całej organizacji, aby aktywnie zapobiegać niezgodnościom i tworzyć produkty odznaczające się wysoką jakością.

Quality Management in Production

Do oceny procesu służą kluczowe wskaźniki wydajności, takie jak wskaźnik PPM, wartości Cpk oraz analizy Pareto defektów. Monitorowanie i identyfikowalność danych dotyczących jakości stanowią gwarancję uzyskania kompletnej dokumentacji historii jakości produktu.

Quality Operations Management

Zapewnij kompleksowe zarządzanie jakością w całym procesie produkcji. Skup się na prewencji błędów, aby zwiększyć poziom zgodności i obniżyć koszt osiągania jakości.

Quality Planning / Advanced Product Quality Planning

Upraszczanie procesów, takich jak APQP, oraz zapewnienie spójności danych w cyfrowym przepływie informacji umożliwiają efektywne planowanie inspekcji oraz procesów badania pierwszych próbek/artykułów w modelu cyfrowym.

Quality Support

Dzięki możliwości zainicjowania procesu rozwiązywania problemów można ograniczać problemy jakościowe produktu i wspomagać jego ciągłe doskonalenie w procesie planowania.

Solve Build Quality Issues More Effectively

Narzędzie pozwala realizować cele dotyczące jakości produktów dzięki funkcjom efektywnej kontroli i analiz jakości.

Validate Quality

Rozwiązanie łączy programowanie współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) z wykonywaniem pomiarów oraz analizą danych w celu spełnienia wysokich wymagań dotyczących jakości produktów.