Inżynieria okablowania

Coraz większa liczba układów elektrycznych i rosnący poziom ich złożoności, nowe wymagania dotyczące procesów oraz mnożące się zmiany inżynierskie sprawiają, że dostawcy okablowania pierwszego rzędu muszą zmodyfikować sposób prowadzenia swojej działalności

Nowe trendy technologiczne w branży motoryzacyjnej mają duży wpływ na producentów okablowania. Coraz większa liczba układów elektrycznych i rosnący poziom ich złożoności, nowe wymagania dotyczące procesów oraz mnożące się zmiany inżynierskie sprawiają, że dostawcy okablowania pierwszego rzędu muszą zmodyfikować sposób prowadzenia swojej działalności. Koncepcja cyfrowych bliźniaków produktów i procesów produkcji może pomóc przedsiębiorstwom odnosić większe sukcesy.

Nowe trendy technologiczne w branży motoryzacyjnej mają duży wpływ na producentów okablowania. Coraz większa liczba układów elektrycznych i rosnący poziom ich złożoności, nowe wymagania dotyczące procesów oraz mnożące się zmiany inżynierskie sprawiają, że dostawcy okablowania pierwszego rzędu muszą zmodyfikować sposób prowadzenia swojej działalności. Koncepcja cyfrowych bliźniaków produktów i procesów produkcji może pomóc przedsiębiorstwom odnosić większe sukcesy.

Rozwiązania firmy Siemens umożliwiają dostawcom okablowania pierwszego rzędu dopasowanie się do zwiększonego zapotrzebowania na złożone układy elektryczne.

Learn More

Szersze zastosowanie układów elektrycznych i elektronicznych (E/E) sprawia, że okablowanie służące do zasilania i łączenia różnych systemów w nowoczesnych pojazdach nabiera również większego znaczenia. Rosnące zapotrzebowanie na większą liczbę układów elektrycznych w pojazdach przekłada się na rozwój produkcji okablowania, co wiąże się z nowymi wyzwaniami i wymaganiami wobec tej branży. Aby zapewnić odpowiednią obsługę licznych i złożonych układów elektrycznych, producenci muszą uwzględniać warianty okablowania, których liczba może wynosić nawet dziesiątki milionów. Przedsiębiorstwa muszą dotrzymywać napiętych terminów, spełniać wymagania dotyczące jakości i stopniowo przekształcać wszystkie obszary swojej działalności poprzez digitalizację. Rozwiązania oferowane przez firmę Siemens mogą wesprzeć proces całkowitej cyfryzacji.

Rozwiązania firmy Siemens umożliwiają dostawcom okablowania pierwszego rzędu dopasowanie się do zwiększonego zapotrzebowania na złożone układy elektryczne.

Webinar na żądanie | 53 min.

Effective design and engineering of E/E systems for heavy equipment and off-highway vehicles

Heavy equipment and off-highway vehicles

Implement E/E architecture for heavy equipment and off-highway vehicles.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania