Układ zakładu produkcyjnego, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja

Układ zakładu produkcyjnego, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja

Projektowanie i tworzenie wirtualnych symulacji zakładów produkcyjnych odbywa się za pośrednictwem cyfrowych procesów, które umożliwiają konstrukcję inteligentnych fabryk rodem z przyszłości. Wirtualny zakład produkcyjny powstaje jako projekt 3D stworzony przy użyciu narzędzi umożliwiających projektowanie, rozwój rysunków koncepcyjnych i konfigurowanie środowiska zakładu oraz optymalizację jego działania. Dając zespołom zajmującym się planowaniem zakładu i projektowaniem linii wgląd w wirtualne wyniki planów, można uniknąć kosztownych wydatków i zmarnowania zasobów, do czego dochodzi, gdy problemy wykrywane są w już funkcjonujących zakładach.

Projektowanie i tworzenie wirtualnych symulacji zakładów produkcyjnych odbywa się za pośrednictwem cyfrowych procesów, które umożliwiają konstrukcję inteligentnych fabryk rodem z przyszłości. Wirtualny zakład produkcyjny powstaje jako projekt 3D stworzony przy użyciu narzędzi umożliwiających projektowanie, rozwój rysunków koncepcyjnych i konfigurowanie środowiska zakładu oraz optymalizację jego działania. Dając zespołom zajmującym się planowaniem zakładu i projektowaniem linii wgląd w wirtualne wyniki planów, można uniknąć kosztownych wydatków i zmarnowania zasobów, do czego dochodzi, gdy problemy wykrywane są w już funkcjonujących zakładach.

Układ zakładu produkcyjnego, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja

Learn More

Konwencjonalne narzędzia do planowania koncepcji zakładu produkcyjnego nie pozwalają łatwo przeanalizować wpływu rozmieszczenia wyposażenia i dostępu do niego na etapie projektowania i planowania linii produkcyjnych. Zrozumienie przepustowości poszczególnych linii produkcyjnych lub całego zakładu ma kluczowe znaczenie dla wytwórców, podobnie jak dogłębne poznanie przepływu materiałów w zakładzie. Bez możliwości optymalizacji koncepcji zakładu produkcyjnego na podstawie danych uzyskanych na etapie planowania i analiz inżynierii produkcji nieefektywne rozwiązania mogą się nawarstwiać i mieć coraz poważniejsze konsekwencje dla zakładu i jego systemów produkcyjnych.

Planowanie zakładu produkcyjnego nie zakończy się sukcesem bez odpowiedniej komunikacji między różnymi zespołami uczestniczącymi w procesie planowania jego koncepcji, niemożliwej bez w pełni zintegrowanego rozwiązania do planowania linii produkcyjnych, uwzględniającego dostępność danych na temat wytwarzania w postaci cyfrowego wątku informacji. Nasze rozwiązania zapewniają digitalizację całego procesu produkcji, umożliwiając projektowanie inteligentnych zakładów produkcyjnych rodem z przyszłości, a co za tym idzie maksymalizowanie produktywności, zwiększanie rentowności i poznanie optymalnych metod wytwarzania innowacyjnych produktów bez konieczności poprawek, pozwalających na stosowanie wysokich marży oraz odznaczających się wysoką jakością, niezawodnością i krótszym czasem wprowadzenia na rynek.

Układ zakładu produkcyjnego, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Bill of Materials Management

Zapewniając użytkownikom z całej organizacji dostęp do elastycznego i skalowalnego wspólnego źródła informacji na temat list BOM, możesz przewyższać rynkowe oczekiwania dotyczące innowacji i zróżnicowania oferty produktów.

Factory & Line Design

Przy użyciu jednego systemu można szybko projektować i wizualizować kompletne koncepcje zakładów produkcyjnych oraz łatwo przypisywać je do planu produkcji.

Factory & Line Design Data Management

Połącz ze sobą zróżnicowane zespoły planowania i projektowania linii, dzięki zintegrowanemu systemowi do zarządzania danymi zakładu i procesami.

Geographic-based Part Manufacturing Information Access (Intosite)

Cyfrowy model zakładów produkcyjnych ułatwia dostęp do najnowszych informacji dotyczących produkcji, nawigowanie po nich oraz ich wizualizację — niezależnie od lokalizacji zakładu.

Machine Line Planning

Dystrybuuj, bilansuj, programuj i symuluj operacje na wielu maszynach oraz upraszczaj produkcję na dużą skalę złożonych części o wielu funkcjach.

Manufacturing Process & Data Management

Łącz ludzi, systemy i maszyny na etapie planowania procesów produkcji wykorzystując cyfrowy przepływ informacji, aby nieustająco gromadzić wiedzę i stale doskonalić operacje.

Material Flow Optimization

Podejmuj przemyślane decyzje i opracowuj efektywne koncepcje zakładów produkcyjnych z mniejszymi odległościami pokonywanymi przez części, rozmiarami partii oraz stanami magazynowymi.

Plant Simulation & Throughput Optimization

Możliwości oferowane przez funkcje symulacji zdarzeń dyskretnych na potrzeby analiz przepustowości i optymalizacji produkcji pozwalają ulepszyć wydajność systemów produkcyjnych.