Zarządzanie danymi inżynieryjnymi w branży motoryzacyjnej

Zarządzanie danymi inżynieryjnymi dla producentów OEM z branży samochodów osobowych i ciężarowych

Rosnące zapotrzebowanie konsumentów na funkcje łączności i jazdy autonomicznej skutkuje zintensyfikowaniem stosowania w systemach samochodowych oprogramowania wbudowanego i układów elektronicznych, zmuszając producentów samochodów do przyjęcia bardziej zintegrowanego podejścia do zarządzania złożonością multidyscyplinarnych systemów. Producenci samochodów mogą dziś zarządzać multidyscyplinarnymi zespołami inżynieryjnymi przy użyciu zintegrowanego systemu do zarządzania cyklem życia procesów inżynieryjnych wykorzystującego zarządzanie wymaganiami, bezpieczną współpracę z dostawcami oraz platformę obsługi procesów, która łączy dane konstrukcji mechanicznych, układów elektronicznych, oprogramowania i symulacji w centralnym środowisku ułatwiającym współpracę.

Rosnące zapotrzebowanie konsumentów na funkcje łączności i jazdy autonomicznej skutkuje zintensyfikowaniem stosowania w systemach samochodowych oprogramowania wbudowanego i układów elektronicznych, zmuszając producentów samochodów do przyjęcia bardziej zintegrowanego podejścia do zarządzania złożonością multidyscyplinarnych systemów. Producenci samochodów mogą dziś zarządzać multidyscyplinarnymi zespołami inżynieryjnymi przy użyciu zintegrowanego systemu do zarządzania cyklem życia procesów inżynieryjnych wykorzystującego zarządzanie wymaganiami, bezpieczną współpracę z dostawcami oraz platformę obsługi procesów, która łączy dane konstrukcji mechanicznych, układów elektronicznych, oprogramowania i symulacji w centralnym środowisku ułatwiającym współpracę.

Zarządzanie danymi inżynieryjnymi dla producentów OEM z branży samochodów osobowych i ciężarowych

Learn More

Rosnące zapotrzebowanie konsumentów na funkcje łączności i jazdy autonomicznej skutkuje zintensyfikowaniem stosowania w systemach samochodowych oprogramowania wbudowanego i układów elektronicznych. Funkcje tradycyjnych konstrukcji mechanicznych są obecnie realizowane za pomocą technologii wbudowanych, z których większość jest dostarczana przez globalny łańcuch zaopatrzenia. Projektowanie i wytwarzanie tych inteligentnych, skomunikowanych pojazdów wymaga ponownego przemyślenia metodologii rozwoju produktu oraz zintegrowanego podejścia do zarządzania złożonością. Firmy motoryzacyjne stwierdzają, że brakuje im umiejętności i wiedzy o procesach niezbędnych do opracowania specjalistycznych technologii połączonych z IoT.

Firma Siemens oferuje multidyscyplinarne podejście do zarządzania cyklem życia w inżynierii samochodowej, wykorzystujące zintegrowane funkcje zarządzania wymaganiami, bezpieczną współpracę z dostawcami oraz platformę do zarządzania procesami inżynieryjnymi, która łączy dane konstrukcji mechanicznych, układów elektronicznych, oprogramowania i symulacji w jednym środowisku opartym na współpracy. Producenci w branży motoryzacyjnej mogą teraz korzystać z funkcji inteligentnego zarządzania, współdzielenia i synchronizacji danych w różnych konfiguracjach produktów i funkcjach organizacyjnych.

Zarządzanie danymi inżynieryjnymi dla producentów OEM z branży samochodów osobowych i ciężarowych

Możliwości rozwiązania

Adaptable PLM Foundation

Koordynuj wdrożenia w wielu zakładach w globalnym przedsiębiorstwie i zarządzaj nimi dzięki wiodącej w branży, skalowalnej platformie PLM.

Bill of Materials Management

Zarządzaj multidyscyplinarną listą materiałową (BOM) dla programów produkcji pojazdów, od etapu opracowania koncepcji do wycofania z rynku, obejmującą wszystkie konfiguracje produktów. Twórz, wizualizuj i aktualizuj listy BOM ze wszystkich dziedzin.

Document Management & Publishing

Twórz dokumenty i specyfikacje związane z programem produkcji pojazdów i zarządzaj nimi, używając aplikacji pakietu Microsoft Office® do tworzenia tekstu, ilustracji 2D i 3D oraz animacji, aby generować specyfikacje, dokumenty regulacyjne i podręczniki.

Electrical distribution system management

Nasze rozwiązanie do zarządzania danymi i procesami umożliwia międzydomenowym zespołom projektowym współpracę oraz tworzenie kompletnych i dokładnych modeli cyfrowych zawierających komponenty mechaniczne i elektryczne, pozwalając im poprawić jakość, przyspieszyć wprowadzenie produktu na rynek i zmniejszyć koszty rozwoju.

Mechanical Design Management

Integruj procesy i dane w różnych dziedzinach inżynierii w branży motoryzacyjnej, obejmujące konstrukcje mechaniczne, układy elektryczne i elektroniczne oraz oprogramowanie, a także zarządzaj nimi. Przeprowadzaj walidację symulacji i testów.

PCB Data Management

Zapewnij integrację globalnych zespołów projektowych i dostawców układów elektronicznych przez połączenie danych płytek drukowanych i innych danych ECAD ze wszystkich lokalizacji w jednym systemie do zarządzania cyklem życia produktu (PLM). Szybko lokalizuj właściwe dane oraz eliminuj niespójne i niepoprawne dane o częściach płytek drukowanych.

Projektowanie nowej generacji

Pojazdy nowej generacji wymagają nowoczesnego rozwiązania, które dzięki zestawowi zintegrowanych narzędzi do projektowania i walidacji będzie w stanie usunąć bariery na drodze do innowacyjności. Nasze rozwiązania oferują kompletny zestaw narzędzi umożliwiających konstruowanie pojazdów nowej generacji.

Simulation Management

Efektywnie zarządzaj systemem CAE i symulacjami systemu oraz udostępniaj je osobom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji, by umożliwić im lepsze zrozumienie działania produktu i szybsze opracowywanie śmiałych innowacji.

Sourcing & Supplier Integration

Zapewnij wymianę danych projektowych i współpracę z dostawcami różnego poziomu. Zamieszczaj dane CAD, specyfikacje, pliki JT i inne w bezpiecznym portalu i uwzględniaj je w decyzjach dotyczących rozwoju produktu.