Rozwój układów E/E

Nasze rozwiązanie stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania dzięki kompleksowemu zestawowi narzędzi zapewniających niezrównany poziom automatyzacji, spójności danych i integracji, co pozwala na prawdziwie interdyscyplinarny rozwój produktu.

Liderzy branży motoryzacyjnej opracowują pojazdy wyposażone w coraz bardziej innowacyjne funkcje stanowiące bezprecedensowe wyzwanie dla architektury i ogólnej konstrukcji systemów pojazdu. Oprócz wzrostu wymagań stawianych układom E/E branża zmaga się z nieustannie rosnącymi kosztami i złożonością systemów w połączeniu z koniecznością skrócenia czasu wprowadzenia produktu na rynek. Nasze rozwiązanie stanowi odpowiedź na te wyzwania dzięki kompleksowemu zestawowi narzędzi zapewniających niezrównany poziom automatyzacji, spójności danych i integracji, co pozwala na prawdziwie interdyscyplinarny rozwój produktu.

Liderzy branży motoryzacyjnej opracowują pojazdy wyposażone w coraz bardziej innowacyjne funkcje stanowiące bezprecedensowe wyzwanie dla architektury i ogólnej konstrukcji systemów pojazdu. Oprócz wzrostu wymagań stawianych układom E/E branża zmaga się z nieustannie rosnącymi kosztami i złożonością systemów w połączeniu z koniecznością skrócenia czasu wprowadzenia produktu na rynek. Nasze rozwiązanie stanowi odpowiedź na te wyzwania dzięki kompleksowemu zestawowi narzędzi zapewniających niezrównany poziom automatyzacji, spójności danych i integracji, co pozwala na prawdziwie interdyscyplinarny rozwój produktu.

Free 30-day trial

Manage automotive design complexity with E/E systems development

Simulation of an automobile frame

Discover how to manage electrical and electronic system complexity, how the benefits of integration between electrical and mechanical systems reduce your design efforts and rework, and how an automated rules/constraints and verification process ensure reliable data and minimize risks.

Nasze rozwiązanie umożliwia generowanie kompleksowych cyfrowych bliźniaków na potrzeby rozwoju układów elektrycznych i elektronicznych (E/E) i obsługuje wiele podejść do procesu rozwoju, w tym wiodącą w branży metodę generatywnego projektowania układów elektrycznych.

Learn More

Nowoczesne układy E/E charakteryzują się ogromnym wzrostem złożoności, wynikającym z rosnącej liczby funkcji i nowych technologii, jak na przykład pojazdów elektrycznych i autonomicznych. Aby skutecznie zarządzać tymi wzajemnie powiązanymi wyzwaniami, nasze rozwiązanie do rozwoju układów E/E obejmuje architekturę układów E/E, układy elektryczne, sieci komunikacyjne i wbudowane przepływy oprogramowania. Oferuje także kompleksową integrację z rozwiązaniem firmy Siemens do projektowania systemów w oparciu o modele, systemem MCAD, systemem PLM, funkcjami symulacji i narzędziami produkcyjnymi, co pozwala wygenerować cyfrowego bliźniaka całego produktu.

Nasze rozwiązanie umożliwia generowanie kompleksowych cyfrowych bliźniaków na potrzeby rozwoju układów elektrycznych i elektronicznych (E/E) i obsługuje wiele podejść do procesu rozwoju, w tym wiodącą w branży metodę generatywnego projektowania układów elektrycznych.

Nasze rozwiązanie umożliwia generowanie kompleksowych cyfrowych bliźniaków na potrzeby rozwoju układów elektrycznych i elektronicznych (E/E) i obsługuje wiele podejść do procesu rozwoju, w tym wiodącą w branży metodę generatywnego projektowania układów elektrycznych.

Webinar na żądanie | 50 min.

Evolution of AUTOSAR in automotive

Introduction and brief history of AUTOSAR and VSTAR, including the characteristics of VSTAR and inclusion Capital portfolio

Learn how Siemens supports the AUTOSAR standard that is enabling OEMs

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

E/E Data Management & Integrations

Zarządzaj danymi i procesami kontroli oraz wykorzystuj integracje w celu zapewnienia kompleksowego przepływu informacji w procesie rozwoju. Zarządzaj zmianami i konfiguracjami, zarówno między domenami w ramach procesu rozwoju produktu, jak i podczas używania wszystkich głównych narzędzi MCAD i PLM.

E/E Systems Definition & Optimization

Optymalizuj architekturę elektryki i elektroniki (E/E) pod kątem takich celów jak koszt, masa i przepustowość. Definiuj i konsoliduj funkcje. Twórz i analizuj specyfikacje układów elektrycznych i elektronicznych, wbudowanego oprogramowania oraz sieci.

Electrical Document Publication & Use

Ponownie wykorzystaj dane projektowe do tworzenia publikacji technicznych, dokumentowania zmian projektowych oraz diagnostyki i rozwiązywania problemów z układami elektrycznymi. Automatyzuj zadania związane z publikacjami, jak na przykład partycjonowanie schematów elektrycznych i stylizacja grafik z obsługą wielu języków.

Electrical Systems Engineering

Twórz projekty i symulacje systemów dystrybucji energii elektrycznej za pomocą funkcji interaktywnego projektowania układów logicznych i okablowania, a także zautomatyzowanych narzędzi inżynierii generatywnej. Integruj i weryfikuj wdrożenia układów elektrycznych. Zoptymalizuj złożoność układów elektrycznych, wykorzystując wskaźniki i zaawansowane kontrole reguł projektowych do analizy układów.

Embedded Software Design

Efektywnie projektuj, testuj i wdrażaj oprogramowanie pokładowe, stosując podejście oparte na modelu w środowisku wspólnym dla inżynierów systemów i oprogramowania. Opracuj precyzyjne, zweryfikowane architektury oprogramowania. Projektuj, symuluj, wdrażaj i weryfikuj komponenty oprogramowania. Twórz „umowy dotyczące oprogramowania” w celu poprawienia jego jakości na dalszych etapach produkcji.

Embedded Software Implementation

Opracuj oprogramowanie wbudowane dla samochodowych elektronicznych jednostek sterujących (ECU), spełniające wymogi bezpieczeństwa funkcjonalnego i cybernetycznego. Prowadź integracje podstawowego oprogramowania i aplikacji w architekturze AUTOSAR. Symuluj i weryfikuj wdrożenia wbudowanego oprogramowania. Konfiguruj wbudowane oprogramowanie AUTOSAR i umożliwiaj reprogramowanie jednostek ECU.

Harness Engineering & Manufacturing

Projektuj, konstruuj i weryfikuj wiązki przewodów pod kątem produkcji. Optymalizuj procesy kosztorysowania, produkcji i montażu okablowania w celu zwiększenia wydajności, przepustowości i rentowności. Opracuj dokładną i zoptymalizowaną dokumentację produkcyjną okablowania w celu zwiększenia wydajności.

Network Design

Projektuj sieci komunikacyjne o odpowiednim zakresie dzięki szczegółowej analizie czasowej. Optymalizuj i weryfikuj projekty sieci w celu zapewnienia jakości i przyspieszenia procesu rozwoju. Prowadź precyzyjne wdrożenia sieci komunikacyjnych.