Projektowanie i symulacja silników elektrycznych

Projektowanie i symulacja silników elektrycznych

Podczas opracowywania pojazdów z napędem elektrycznym w centrum uwagi producentów samochodów znajdują się właściwości jezdne. Silniki elektryczne, generatory i układy energoelektroniczne mają duży wpływ na efektywność energetyczną i osiągi pojazdu.

Firma Siemens Digital Industries Software oferuje zintegrowaną, wieloskalową i multidyscyplinarną platformę do modelowania i testowania silników elektrycznych wraz z usługami inżynieryjnymi i konsultacyjnymi ułatwiającymi rozwój niezawodnych i energooszczędnych maszyn elektrycznych.

Podczas opracowywania pojazdów z napędem elektrycznym w centrum uwagi producentów samochodów znajdują się właściwości jezdne. Silniki elektryczne, generatory i układy energoelektroniczne mają duży wpływ na efektywność energetyczną i osiągi pojazdu.

Firma Siemens Digital Industries Software oferuje zintegrowaną, wieloskalową i multidyscyplinarną platformę do modelowania i testowania silników elektrycznych wraz z usługami inżynieryjnymi i konsultacyjnymi ułatwiającymi rozwój niezawodnych i energooszczędnych maszyn elektrycznych.

Webinar Series

Develop reliable and energy-efficient electric machines using simulation

Our simulation solutions enable you to accelerate electric machines modeling from electromagnetics to vehicle integration as well as vibro-acoustics.

Our simulation solutions enable you to accelerate electric machines modeling from electromagnetics to vehicle integration as well as vibro-acoustics.

Projektowanie i symulacja silników elektrycznych

Learn More

Rozwój konkurencyjnych pojazdów z napędem elektrycznym przeznaczonych dla klienta masowego zajmuje ważne miejsce w planach producentów samochodów. Wybór technologii, topologii, materiału, strategii sterowania i systemu chłodzenia ma znaczący wpływ na osiągi, właściwości jezdne oraz poziom hałasu i drgań maszyn elektrycznych. Możliwość modelowania różnych topologii maszyn elektrycznych i symulacji ich działania od systemu aż do najwyższych poziomów szczegółowości w zintegrowanym środowisku może znacznie przyspieszyć proces rozwoju i umożliwić innowacje w celu spełnienia oczekiwań rynku. 

Firma Siemens Digital Industries Software oferuje rozwiązania do symulacji i testowania konstrukcji silników elektrycznych wraz z usługami inżynieryjnymi i konsultacyjnymi w celu przyspieszenia procesu projektowania silników elektrycznych dzięki wirtualnej analizie wariantów konstrukcyjnych i ocenie działania na wielu poziomach. Nasze rozwiązania obejmują zarówno funkcje analiz, jak i wysokiej jakości symulacje elektromagnetyczne, symulacje na poziomie systemu oraz optymalizację projektu. Przy użyciu naszych narzędzi inżynierowie mogą korzystać z szybkich modeli obwodów magnetycznych, jak również z symulacji opartych na metodzie elementów skończonych. Tę synergię można również zautomatyzować w celu opracowania przepływu informacji projektowych pod kątem szybkich i dokładnych analiz wszystkich typów maszyn elektrycznych, w tym silników, generatorów i ich napędów. Nasze rozwiązania umożliwiają również projektantowi uwzględnienie wpływu strat komponentów energoelektronicznych, strategii sterowania, sprzężonego zarządzania termicznego opartego na EMAG-CFD, a także analiz hałasu, wibracji i uciążliwości eksploatacyjnej silników elektrycznych. 

Projektowanie i symulacja silników elektrycznych
Wyróżniona historia sukcesu klienta

GKN Automotive

Leveraging multidimensional simulation to reduce time-to-market and prototype loops for electric vehicles

Leveraging multidimensional simulation to reduce time-to-market and prototype loops for electric vehicles

GKN Automotive uses Simcenter Amesim to optimize its next-generation eDrive technologies

Czytaj dalej

Możliwości rozwiązania

Film

Rozwiązania Simcenter do silników elektrycznych

Przedstawiamy rozwiązania Simcenter wspierające symulację multidyscyplinarną oraz ułatwiające projektowanie innowacyjnych silników elektrycznych i dokładne modelowanie multidyscyplinarnych aspektów silnika w celu prognozowania jego działania w pojeździe.

Obejrzyj teraz