Zgodność z przepisami i zrównoważony rozwój

Zgodność z przepisami i zrównoważony rozwój

Wiodące firmy motoryzacyjne zdają sobie sprawę, że przestrzeganie przepisów środowiskowych, zrównoważony rozwój i inicjatywy związane z ekologicznymi działaniami stanowią istotną część procesu projektowania, produkcji i sprzedaży samochodów. Wspomagając realizację celów dotyczących zgodności z przepisami środowiskowymi i wymogami zrównoważonego rozwoju, nasze rozwiązanie pomaga maksymalnie zwiększyć przejrzystość informacji o zgodności z przepisami środowiskowymi na wszystkich etapach cyklu życia produktu oraz opracowywać produkty bardziej innowacyjne i przyjazne dla środowiska.

Wiodące firmy motoryzacyjne zdają sobie sprawę, że przestrzeganie przepisów środowiskowych, zrównoważony rozwój i inicjatywy związane z ekologicznymi działaniami stanowią istotną część procesu projektowania, produkcji i sprzedaży samochodów. Wspomagając realizację celów dotyczących zgodności z przepisami środowiskowymi i wymogami zrównoważonego rozwoju, nasze rozwiązanie pomaga maksymalnie zwiększyć przejrzystość informacji o zgodności z przepisami środowiskowymi na wszystkich etapach cyklu życia produktu oraz opracowywać produkty bardziej innowacyjne i przyjazne dla środowiska.

Zgodność z przepisami i zrównoważony rozwój

Learn More

Wiodące firmy motoryzacyjne zdają sobie sprawę, że zgodność z wymogami ochrony środowiska i inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju stanowią istotną część procesu projektowania, produkcji i sprzedaży samochodów. Firmy cieszące się renomą liderów zrównoważonego rozwoju mogą liczyć na zwiększenie sprzedaży, natomiast przestrzeganie przepisów środowiskowych może zmniejszyć ryzyko kosztownych kar. Firmy z branży motoryzacyjnej poszukują narzędzi do ekonomicznego zarządzania wymogami rozporządzenia REACH, dyrektywy RoHS, rozporządzenia w sprawie minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i podobnych aktów prawnych. Nasze rozwiązania do zarządzania zgodnością z przepisami ułatwiają stosowanie ekologicznych technologii motoryzacyjnych i spełnienie wymogów zgodności przez gotowe samochody i dostarczane części. Wspomagając realizację celów dotyczących zgodności z przepisami środowiskowymi i wymogami zrównoważonego rozwoju, nasze rozwiązanie pomaga maksymalnie zwiększyć przejrzystość informacji o zgodności z przepisami środowiskowymi na wszystkich etapach cyklu życia produktu oraz opracowywać produkty bardziej innowacyjne i przyjazne dla środowiska.

Zgodność z przepisami i zrównoważony rozwój

Możliwości rozwiązania

Automate Supplier Declaration processing

Zarządzaj procesami ujawniania informacji na temat stosowanych substancji chemicznych przez dostawców przemysłu motoryzacyjnego różnych poziomów za pomocą wysoce zautomatyzowanych funkcji, które zapewniają integrację z bazami danych materiałów dostawców, takimi jak IMDS i BOMcheck.

Bill of Materials Management

Włącz informacje o materiałach i substancjach do list BOM, aby uzyskać informacje o materiałach na poziomie struktury produktu, co pozwoli uzyskać lepszy wgląd w poziomy stężenia różnych substancji w poszczególnych produktach.

Business Intelligence & Reporting Tools

Generuj raporty dotyczące zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju, przepisami i wymogami ujawniania informacji przez dostawców oraz zapewnij lepszy wgląd w procesy zapewniania zgodności produktów motoryzacyjnych.

Compliance Grading and Reporting

Oceniaj swoje produkty pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i ładu społecznego, takimi jak rozporządzenie REACH, dyrektywa RoHS czy rozporządzenie w sprawie minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami, a także pod kątem zgodności z przepisami celnymi. Generuj raporty dotyczące zgodności z przepisami, aby uzyskać przejrzyste informacje na ten temat.

Integrated material data lifecycle management

Włącz dane na temat materiałów do cyklu życia produktu na wszystkich etapach rozwoju pojazdu, aby mieć bardziej przejrzyste informacje o materiałach stosowanych w częściach samochodowych, aż do poziomu substancji, jakie zawierają.

Sustainability framework

Zarządzaj zgodnością swoich programów produkcji pojazdów z przepisami środowiskowymi i inicjatywami ekologicznymi za pomocą narzędzi wspierających klasyfikację list BOM, procesy projektowania ekologicznego i integrację z aplikacjami oceny cyklu życia (LCA).

Vendor Management

Włącz informacje o częściach od dostawców do list BOM pojazdów, aby usprawnić współpracę z dostawcami różnego poziomu w ramach procesu ujawniania materiałów.