Wytłaczanie komponentów nadwozia

Matryce i linie pras do wytłaczania komponentów nadwozia to kosztowne i czasochłonne inwestycje. Maksymalizacja zwrotu z inwestycji (wskaźnika ROI) wymaga usprawnienia procesu rozwoju i uruchomienia nowych linii przy jednoczesnym elastycznym dopasowaniu możliwości istniejących linii do nowych projektów. Nasze rozwiązania do wytłaczania komponentów dla branży motoryzacyjnej są wykorzystywane przez wiodące firmy w celu optymalizacji wydajności operacyjnej oraz zmniejszenia nakładów czasowych, kosztów i liczby błędów w procesie projektowania, planowania i produkcji części blaszanych oraz matryc. Poprawa wydajności obejmuje: skrócenie czasu trwania prób o 70%, obniżenie kosztów projektów oprzyrządowania o 20%, zmniejszenie liczby błędów projektowych o 90% oraz zwiększenie częstotliwości ruchów maszyn o 10%.

Matryce i linie pras do wytłaczania komponentów nadwozia to kosztowne i czasochłonne inwestycje. Maksymalizacja zwrotu z inwestycji (wskaźnika ROI) wymaga usprawnienia procesu rozwoju i uruchomienia nowych linii przy jednoczesnym elastycznym dopasowaniu możliwości istniejących linii do nowych projektów. Nasze rozwiązania do wytłaczania komponentów dla branży motoryzacyjnej są wykorzystywane przez wiodące firmy w celu optymalizacji wydajności operacyjnej oraz zmniejszenia nakładów czasowych, kosztów i liczby błędów w procesie projektowania, planowania i produkcji części blaszanych oraz matryc. Poprawa wydajności obejmuje: skrócenie czasu trwania prób o 70%, obniżenie kosztów projektów oprzyrządowania o 20%, zmniejszenie liczby błędów projektowych o 90% oraz zwiększenie częstotliwości ruchów maszyn o 10%.

Learn More

Jeśli chodzi o zarządzanie procesem produkcji, nasze rozwiązanie umożliwia współpracę między rozwojem produktu i wytwarzaniem, co skutkuje wzrostem efektywności. Pełni ono funkcję jednego źródła informacji dotyczących produkcji, zaawansowanych funkcji zarządzania listą materiałową (BOM) / wykazem procesów produkcji (BOP) oraz funkcji zarządzania produkcją i halą produkcyjną, a także zapewnia wgląd w zasoby.

Nasze rozwiązanie do projektowania części ułatwia generowanie i edytowanie części paneli nadwozi samochodowych z myślą o spełnieniu wymagań dotyczących wyglądu, bezpieczeństwa, masy i osiągów pojazdu. Pozwala to na łatwą pracę z danymi z dowolnego systemu CAD, szybkie modelowanie precyzyjnych części blaszanych do samochodów, łatwe aktualizowanie modeli zgodnie ze zmianami projektowymi oraz dokumentowanie projektów na potrzeby produkcji.

Nasze rozwiązanie do planowania matryc do wytłaczania zapewnia osiągnięcie wyznaczonych celów produkcyjnych dzięki zdefiniowaniu linii matryc i optymalizacji wydajności linii pras. Funkcje wirtualnego tłoczenia próbnego i symulacji pozwalają ponadto zagwarantować prawidłową pracę złożeń matryc i zgodność rezultatów z zamierzeniami.

Dzięki zaawansowanym możliwościom programowania w zakresie obróbki powierzchni matryc do wytłaczania możesz skrócić czas obróbki, wyeliminować błędy i poprawić jakość części, stosując zoptymalizowane operacje. Nasze rozwiązanie umożliwia dotrzymanie terminu rozpoczęcia produkcji, jak również osiąganie celów w zakresie przepustowości matryc dzięki błyskawicznemu korygowaniu powierzchni matryc na podstawie wyników prób oraz sprawdzaniu poprawności parametrów kinetycznych przez symulowanie rzeczywistych warunków pracy linii pras. Możesz ponadto zweryfikować poprawność środowiska produkcji, symulując konfiguracje i procedury wymiany matryc oraz wirtualnie sprawdzając przebieg produkcji jeszcze przed uruchomieniem linii i rozpoczęciem wytwarzania części.

Webinar na żądanie | 30 min.

Fluid Flow Topology Optimization

Optimization of a part for fluid flow efficiency using Star CCM+

Topology Optimization like you’ve never seen

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Additive Manufacturing

Twórz rewolucyjne produkty, używając naszego zintegrowanego oprogramowania do wytwarzania addytywnego. Projektuj, przeprowadzaj symulacje, przygotowuj, drukuj i weryfikuj prototypy lub finalne części, używając zróżnicowanego sprzętu do drukowania 3D.

Bill of Materials Management

Zapewniając użytkownikom z całej organizacji dostęp do elastycznego i skalowalnego wspólnego źródła informacji na temat list BOM, możesz przewyższać rynkowe oczekiwania dotyczące innowacji i zróżnicowania oferty produktów.

Closed-loop Part Quality Control

Zdigitalizuj proces kontroli jakości, łącząc programowanie współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) z wykonywaniem pomiarów oraz analizą danych, by spełnić rygorystyczne wymogi dotyczące jakości.

CNC Machining

Skutecznie zaplanuj każde zadanie — od obróbki i produkcji odlewów po frezowanie 5-osiowe i zautomatyzowane operacje robotyczne — używając jednego systemu komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM).

Composite Manufacturing

Inteligentne rozwiązanie do projektowania i wytwarzania konstrukcji kompozytowych z możliwością pełnej integracji z systemami CAD 3D pozwala na realizację złożonych i wysoce specjalistycznych procesów wytwarzania.

Design Validation

Zadbaj o odpowiednie schłodzenie formy, przeprowadzając termomechaniczną symulację w ramach procesu produkcji. Zoptymalizuj projekty form przeznaczonych do produkcji elementów kompozytowych, używając symulacji utwardzania i całego procesu formowania.

Die Design Validation

Projektuj, przeprowadzaj symulacje i optymalizuj przyrządy i uchwyty, wykorzystując analizę konstrukcji i wibracji oraz optymalizację topologii. Osiągnij wyznaczone cele, takie jak minimalna sztywność, optymalna masa czy eliminacja niechcianych wibracji.

Manufacturing Process & Data Management

Łącz ludzi, systemy i maszyny na etapie planowania procesów produkcji wykorzystującego cyfrowy przepływ informacji, aby nieustannie kumulować wiedzę i stale doskonalić operacje.

Manufacturing Quality Planning

Uwzględnij parametry jakości podczas projektowania produktu i planowania produkcji, by wyeliminować kosztowne problemy związane z jakością.