Modelowanie i symulacja akumulatorów

Modelowanie i symulacja akumulatorów

Jednym z kluczowych elementów elektryfikacji samochodów jest technologia magazynowania energii elektrycznej. Systemy magazynowania energii elektrycznej są dostępne w różnych wersjach konstrukcyjnych i chemicznych, obejmujących szerokie spektrum zastosowań, modeli pojazdów i oczekiwanych poziomów osiągów. W konsekwencji projektowanie, wymiarowanie i wybór najbardziej odpowiedniego systemu magazynowania energii zawsze stanowi kompromis między kluczowymi atrybutami, takimi jak zasięg, niezawodność, rozmiar, masa i okres eksploatacji.

Firma Siemens Digital Industries Software oferuje rozwiązania symulacji wraz z usługami inżynieryjnymi wspierającymi wieloskalowe modelowanie i testowanie akumulatorów, od mikrostrukturalnego poziomu elektrochemicznego i komponentu ogniwa po modele systemów akumulatorów oraz ogólną ocenę działania akumulatorów podczas integracji.

Jednym z kluczowych elementów elektryfikacji samochodów jest technologia magazynowania energii elektrycznej. Systemy magazynowania energii elektrycznej są dostępne w różnych wersjach konstrukcyjnych i chemicznych, obejmujących szerokie spektrum zastosowań, modeli pojazdów i oczekiwanych poziomów osiągów. W konsekwencji projektowanie, wymiarowanie i wybór najbardziej odpowiedniego systemu magazynowania energii zawsze stanowi kompromis między kluczowymi atrybutami, takimi jak zasięg, niezawodność, rozmiar, masa i okres eksploatacji.

Firma Siemens Digital Industries Software oferuje rozwiązania symulacji wraz z usługami inżynieryjnymi wspierającymi wieloskalowe modelowanie i testowanie akumulatorów, od mikrostrukturalnego poziomu elektrochemicznego i komponentu ogniwa po modele systemów akumulatorów oraz ogólną ocenę działania akumulatorów podczas integracji.

Rozwiązania Simcenter do projektowania i inżynierii zestawów akumulatorów

Przyspieszenie procesu projektowania i inżynierii akumulatorów w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej

Projektowanie akumulatorów i systemów magazynowania energii: Przedstawiamy rozwiązania Simcenter wspierające wieloskalowe modelowanie i testowanie akumulatorów, od mikrostrukturalnego poziomu elektrochemicznego i komponentu ogniwa po modele systemów akumulatorów oraz ogólną ocenę działania akumulatorów podczas integracji.

Obejrzyj film
Modelowanie i symulacja akumulatorów

Learn More

Opracowanie konkurencyjnych pojazdów elektrycznych z napędem akumulatorowym (BEV) przeznaczonych dla klienta masowego zajmuje ważne miejsce w planach producentów OEM z branży motoryzacyjnej. Dużym wyzwaniem wciąż jednak pozostaje jeden kluczowy system: akumulator. Projektowanie zestawu akumulatora wymaga nie tylko optymalizacji konstrukcji i rozmiarów, aby zmieścić się w docelowym kształcie pojazdu. Na wydajność, bezpieczeństwo, czas eksploatacji i zasięg pojazdu duży wpływ ma wybór geometrii, chemii, zestawów ogniw i systemu chłodzenia. Możliwość modelowania różnych architektur zestawów akumulatorów i symulowania ich działania w pojeździe pozwala zaoszczędzić znaczną ilość czasu przeznaczonego na prace rozwojowe i zwiększyć poziom innowacyjności, aby sprostać oczekiwaniom rynku.

Firma Siemens Digital Industries Software oferuje rozwiązania do modelowania i symulacji akumulatorów wraz z usługami inżynieryjnymi i konsultacyjnymi w celu przyspieszenia procesu projektowania akumulatorów dzięki wirtualnej analizie wariantów konstrukcyjnych i ocenie działania na wielu poziomach. Nasze rozwiązania obejmują symulację systemów oraz symulacje 3D i CFD w szerokim zakresie dziedzin inżynieryjnych wymaganych przy projektowaniu systemów akumulatorowych. Inżynierowie mogą łatwo modelować różne składy chemiczne ogniw i zestawy akumulatorów oraz oceniać ich ogólne działanie w pojeździe. Nasze rozwiązania w zakresie modelowania i symulacji akumulatorów umożliwiają również uwzględnienie aspektów ładowania i zarządzania termicznego oraz zbadanie najlepszych możliwych strategii sterowania w celu uzyskania optymalnej wydajności. 

Modelowanie i symulacja akumulatorów
Wyróżniona historia sukcesu klienta

Samsung R&D Institute

Using Simcenter STAR-CCM+ and Simcenter Battery Design Studio helps research organization deliver safer, more efficient lithium-ion battery packs

Siemens Digital Industries Software solutions enable Samsung R&D Institute to enhance feasibility of electric vehicles

Czytaj dalej

Webinar na żądanie | 40 min.

Evaluating fuel cell systems performance using a simulation-based approach

Simulation as a key enabler for fuel cell systems optimization

From early system design to integration and validation

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Design Exploration

Symulacje wyższego poziomu dzięki szybkiemu prognozowaniu wpływu zmian projektowych na działanie, definiowanie przepływu informacji projektowej i automatyczny proces wymiany danych między oprogramowaniem do symulacji w celu zoptymalizowania działania.

Electrochemistry Simulation

Prognozowanie przestrzennego rozkładu jonów i potencjału w dowolnym regionie mikrostruktury wielofazowej i wykonywanie wirtualnej skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) w celu zrozumienia wpływu różnych składów chemicznych.

Fluid Dynamics Simulation

Prognozowanie zachowania cieczy jedno- i wielofazowych, dokładne obliczanie charakterystyki obiegu płynów oraz określanie wpływu aerodynamiki pojazdu na zasięg i wydajność silnika elektrycznego.

Simcenter Engineering & Consulting

Nasi eksperci z całego świata służą swoją wiedzą techniczną, zapewniając wsparcie w rozwiązywaniu złożonych problemów inżynieryjnych.

Symulacja pojazdów elektrycznych

Opanuj złożoność inżynierii związaną z elektryfikacją pojazdów. Oprogramowanie Simcenter oferuje odpowiednie funkcje modelowania, które pozwalają na symulację działania wszystkich kluczowych podsystemów. Jeśli zajmujesz się określeniem rozmiaru baterii, czy na przykład projektem silnika elektrycznego, możesz skorzystać z wydajnych procesów modelowania, które wspierają wysiłki inżynierskie: od etapu tworzenia architektury i jej szczegółowego projektu aż po moment integracji.

Thermal Simulation

Uzyskaj lepszy wgląd w charakterystykę i właściwości termiczne oraz przekazywanie ciepła między systemami, a także dostosuj systemy zarządzania termicznego urządzeń elektrycznych oraz sterowanie nimi w celu uzyskania optymalnej wydajności.

Seria webinarów

Prognozowanie działania akumulatorów i systemów ogniw paliwowych przy użyciu projektowania opartego na modelach, od poziomu ogniwa do integracji systemu

Obraz ogniw paliwowych

Dowiedz się, jak precyzyjnie ocenić działanie systemów magazynowania energii, od poziomu elektrochemii i ogniw po projektowanie i integrację zespołów akumulatora.