Zarządzanie programem dla dostawców

Zarządzanie programem dla dostawców

Projektowanie i symulacja bardziej złożonych i zaawansowanych systemów samochodowych i transportowych przyszłości wymaga zastosowania kompleksowego narzędzia do zarządzania programem. 

Nasze rozwiązanie zapewnia systemowe podejście do planowania projektu, które integruje wymagania kosztowe, terminowe i techniczne w ramach w pełni zaplanowanego, opartego na odpowiednich zasobach i budżecie systemu do zarządzania programem. 

Pozwala to przyspieszyć proces rozwoju produktu w dziedzinie projektowania, konstrukcji, symulacji i optymalizacji platformy pojazdu.

Projektowanie i symulacja bardziej złożonych i zaawansowanych systemów samochodowych i transportowych przyszłości wymaga zastosowania kompleksowego narzędzia do zarządzania programem. 

Nasze rozwiązanie zapewnia systemowe podejście do planowania projektu, które integruje wymagania kosztowe, terminowe i techniczne w ramach w pełni zaplanowanego, opartego na odpowiednich zasobach i budżecie systemu do zarządzania programem. 

Pozwala to przyspieszyć proces rozwoju produktu w dziedzinie projektowania, konstrukcji, symulacji i optymalizacji platformy pojazdu.

Zarządzanie programem dla dostawców

Learn More

Rewolucja w nowoczesnych systemach transportowych jest dziś jedną z najważniejszych przemian gospodarczych i społecznych. Wiąże się ona z koniecznością wdrażania wysoce wyspecjalizowanych układów elektronicznych i systemów rozwoju produktów w branży motoryzacyjnej i transportowej, co prowadzi do znacznej rozbudowy list materiałowych BOM. 

Z myślą o pokonaniu tych wyzwań, systemy są w całości projektowane i symulowane pod postacią cyfrowego bliźniaka, jeszcze zanim powstanie fizyczna wersja produktu. W cyfrowym wątku można połączyć wiele domen projektowania: konstrukcje mechaniczne, instalacje elektryczne czy hydrauliczne, czujniki, chmurę oraz funkcje łączności.

Zintegrowane podejście oferowane przez nasze rozwiązania umożliwia zespołom efektywną współpracę i wymianę kluczowych informacji, co ostatecznie skraca czas wprowadzenia produktu na rynek. Nasze rozwiązania pomagają zapewnić niezawodne działanie wszystkich złożonych systemów, a także umożliwiają lepsze śledzenie projektów, pozwalając liderom na przewidywanie i unikanie problemów, nie zaś reagowanie po fakcie.

Zarządzanie programem dla dostawców

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Bill of Materials Management

Zapewniając użytkownikom z całej organizacji dostęp do elastycznego i skalowalnego wspólnego źródła informacji na temat list BOM, możesz przewyższać rynkowe oczekiwania dotyczące innowacji i zróżnicowania oferty produktów.

BOM Visualization & DMU

Połącz wirtualne i fizyczne definicje produktu, by przedstawić zainteresowanym użytkownikom dokładne wyniki walidacji i symulacji — w ten sposób zmniejszysz liczbę błędów i będziesz mieć pewność, że to, co zostało zaprojektowane, może też zostać zbudowane, bez potrzeby tworzenia drogich prototypów.

Change Management

Inżynieria systemów integruje wymagania, funkcje, elementy logiczne i fizyczne, procesy, interfejsy, wartości docelowe i parametry, by opracować architekturę/model systemu i zmiany na poziomie produktu, które zapobiegną rozbieżności między architekturą produktu a jego bieżącą wersją.

Document Management & Publishing

Wykorzystaj cyfrowy przepływ informacji, by tworzyć aktualizowane na bieżąco specyfikacje, raporty analityczne, dane 2D i 3D, arkusze kalkulacyjne, wyniki testów oraz publikacje techniczne i zredukować czas i koszty rozwoju przy jednoczesnej poprawie dokładności i przydatności dokumentów.

Program Planning

Zastosuj podejście zstępujące podczas planowania programu, określając, co należy zrobić, i podejście wstępujące, które określa, co można zrobić przy danych zasobach, harmonogramach i innych czynnikach — wszystko to w cyfrowym wątku.

Project Management

Połącz dane w cyfrowym wątku (dotyczące na przykład części, dokumentacji, wymogów i innych) z zadaniami i elementami dostawy, by planować i realizować projekty oraz zarządzać nimi w jednym miejscu — bez względu na poziom ich skomplikowania.

Verification & Validation

Zamknij obieg wymagań, rejestrując i powiązując wyniki weryfikacji i walidacji z wymaganiami w cyfrowym wątku, i prowadź szczegółowe testy na cyfrowym bliźniaku.

Workflow Management

Zautomatyzuj i monitoruj procesy PLM w różnych dziedzinach oraz współpracuj z interesariuszami, aby skoncentrować się na właściwych zadaniach z wykorzystaniem właściwych informacji, co pozwala podejmować dobre decyzje w odpowiednim momencie.