Inżynieria produkcji złożeń dla dostawców

Inżynieria produkcji złożeń dla dostawców

Dostawcy muszą zmaksymalizować rentowność produkcji części samochodowych przez poprawę współpracy z producentami OEM. Nasze rozwiązania do wirtualizacji produkcji pomagają dostawcom części samochodowych zmaksymalizować osiągane wyniki dzięki usprawnieniu współpracy w zakresie planowania produkcji, definiowaniu i optymalizacji proponowanych procesów produkcji, projektowaniu i wytwarzaniu wysoce wydajnych narzędzi, wspieraniu efektywnej komunikacji z systemami działów produkcji i hal produkcyjnych oraz monitorowaniu i kontrolowaniu jakości.

Dostawcy muszą zmaksymalizować rentowność produkcji części samochodowych przez poprawę współpracy z producentami OEM. Nasze rozwiązania do wirtualizacji produkcji pomagają dostawcom części samochodowych zmaksymalizować osiągane wyniki dzięki usprawnieniu współpracy w zakresie planowania produkcji, definiowaniu i optymalizacji proponowanych procesów produkcji, projektowaniu i wytwarzaniu wysoce wydajnych narzędzi, wspieraniu efektywnej komunikacji z systemami działów produkcji i hal produkcyjnych oraz monitorowaniu i kontrolowaniu jakości.

Inżynieria produkcji złożeń dla dostawców

Learn More

Wirtualizacja produkcji pozwala wyeliminować potencjalne problemy na wcześniejszym etapie oraz zoptymalizować przepustowość dzięki umożliwieniu ściślejszej współpracy w środowisku realizacji programu opartego na modelu.

Twórz plany produkcji części przy użyciu naszych rozwiązań umożliwiających planowanie i współpracę między działami produkcji i inżynierii oraz dostawcami. Dzięki temu można wykorzystać zarejestrowane parametry procesowe do sporządzenia bardzo dokładnych wycen, a następnie posługiwać się nimi w celu szybkiego przygotowania i aktualizowania szczegółowych planów produkcji. Można również zarządzać danymi planu produkcji z zachowaniem pełnej kontroli rewizji i konfiguracji w bezpiecznym środowisku.

W zakresie projektowania i produkcji oprzyrządowania do matryc i tłoczników nasze rozwiązania pomagają usprawnić łańcuch procesów CAD/CAM/CNC w celu obniżenia kosztów narzędzi i zapewnienia terminowych dostaw części wysokiej jakości. Nasze rozwiązanie obsługuje przekazywanie opublikowanych planów do działu produkcji dzięki połączeniu zarządzanego środowiska PLM do projektowania i planowania produkcji bezpośrednio z systemami hali produkcyjnej.

Zastosowanie naszego rozwiązania do wirtualnego uruchomienia w celu zidentyfikowania i skorygowania problemów dotyczących produkcji i jakości w wirtualnym środowisku przed rozpoczęciem faktycznej produkcji pozwala zwiększyć jej efektywność. Można również używać go do monitorowania i kontrolowania jakości w celu uzyskania kompleksowego wglądu w funkcjonowanie zakładu, aby wcześniej zidentyfikować problemy dotyczące produkcji i szybko je rozwiązać.

Inżynieria produkcji złożeń dla dostawców

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Additive Manufacturing Data & Process Management

Bezpiecznie zarządzaj danymi całego procesu wytwarzania addytywnego, łącznie z samym procesem drukowania i zarządzaniem materiałami oraz procesami produkcji.

Author Manufacturing Process Plans More Efficiently

Efektywnie twórz i analizuj plany produkcji i dane, zarządzaj nimi i przekazuj je w organizacji oraz całym przedsiębiorstwie.

Bill of Materials Management

Zapewniając użytkownikom z całej organizacji dostęp do elastycznego i skalowalnego wspólnego źródła informacji na temat list BOM, możesz przewyższać rynkowe oczekiwania dotyczące innowacji i zróżnicowania oferty produktów.

Deliver More Complete Manufacturing Work Instructions

Twórz kompletne instrukcje pracy i dostarczaj je działom produkcji; zapewnij większą przejrzystość procedur na hali produkcyjnej.

Gain Flexibility & Efficiency with Robotics & Automation

Wykorzystaj roboty i automatykę, by zwiększyć wydajność produkcji i elastyczność w przypadku bardziej złożonych procesów.

Improve Ergonomics & Plan Safer Workplaces

Projektuj produkty z myślą o ergonomii i oceniaj wpływ czynnika ludzkiego, by tworzyć bezpieczniejsze miejsca pracy.

Navigate, Access & Visualize Manufacturing Information

Cyfrowy bliźniak zakładów produkcyjnych ułatwia dostęp do najnowszych informacji dotyczących produkcji, nawigowanie po nich oraz ich wizualizację — niezależnie od lokalizacji zakładu.

Optimize Factory Logistics & Material Flow

Szybciej twórz, symuluj i optymalizuj fabryczne projekty 3D, by z wyprzedzeniem usprawnić logistykę zakładu i proces przepływu materiałów w przypadku produkcji na pełną skalę.