Planowanie produkcji układów elektronicznych

Systemy stosowane w branży motoryzacyjnej i transportowej w coraz większym stopniu wykorzystują zaawansowane układy elektroniczne, czujniki oraz urządzenia z funkcjami Internetu Rzeczy (IoT). Producenci elektroniki stosują technologie wirtualizacji, aby na szeroką skalę dostarczać coraz bardziej zaawansowane i niezawodne układy elektroniczne. Nasze rozwiązania oferują pakiet technologii wirtualizacji używanych przez producentów elektroniki do projektowania i wytwarzania układów, które pomagają im osiągnąć nowy poziom innowacyjności i efektywności.

Systemy stosowane w branży motoryzacyjnej i transportowej w coraz większym stopniu wykorzystują zaawansowane układy elektroniczne, czujniki oraz urządzenia z funkcjami Internetu Rzeczy (IoT). Producenci elektroniki stosują technologie wirtualizacji, aby na szeroką skalę dostarczać coraz bardziej zaawansowane i niezawodne układy elektroniczne. Nasze rozwiązania oferują pakiet technologii wirtualizacji używanych przez producentów elektroniki do projektowania i wytwarzania układów, które pomagają im osiągnąć nowy poziom innowacyjności i efektywności.

Learn More

Digitalizacja produkcji elektroniki


Rewolucja w nowoczesnych systemach transportowych jest jedną z najważniejszych gospodarczych i społecznych zmian, których jesteśmy świadkami. Urbanizacja, globalny wpływ na środowisko i regulacje rządowe przyspieszają wzrost zapotrzebowania na alternatywne systemy transportu, takie jak pojazdy elektryczne, hybrydowe i autonomiczne, co powoduje, że sprostanie wyzwaniom przyszłości wymaga polegania w coraz większym stopniu na rozwiązaniach elektronicznych nowej generacji.

Pociąga to za sobą konieczność stosowania zaawansowanych technologii wirtualizacji w celu opracowywania układów elektronicznych na miarę wymagań nowoczesnych systemów transportowych. Maksymalnie zaawansowane, niezawodne i wytrzymałe układy elektroniczne najwyższej jakości mają kluczowe znaczenie, co stawia producentów elektroniki pod ogromną presją.

Z myślą o pokonaniu tych wyzwań układy elektroniczne są w całości projektowane i symulowane w środowisku cyfrowego bliźniaka, jeszcze zanim powstanie fizyczna wersja produktu. Dzięki wirtualizacji tradycyjnego procesu wytwarzania producenci mogą wyeliminować konieczność budowania fizycznych prototypów, korzystania z niezależnych systemów, używania drukowanych instrukcji pracy i silosów informacyjnych, co ma kluczowe znaczenie dla przyspieszenia procesu rozwoju układów elektronicznych.

Oferujemy najpopularniejsze rozwiązania zaspokajające kluczowe potrzeby producentów układów elektronicznych.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.