Odlewnictwo i wytwarzanie narzędzi w branży motoryzacyjnej

Odlewnictwo i wytwarzanie narzędzi w branży motoryzacyjnej

Nasze rozwiązania do wirtualizacji produkcji pomagają zmaksymalizować osiągane wyniki dzięki usprawnieniu współpracy w zakresie planowania produkcji, definiowaniu i optymalizacji proponowanych procesów produkcji, projektowaniu i wytwarzaniu wysoce wydajnych narzędzi, wspieraniu efektywnej komunikacji z systemami działów produkcji i hal produkcyjnych oraz monitorowaniu i kontrolowaniu jakości. Połączenie wszystkich tych systemów i procesów w ramach cyfrowego wątku oznacza większą wydajność, ponieważ projektowanie, inżynieria i symulacja odbywają się w środowisku wirtualnym.

Nasze rozwiązania do wirtualizacji produkcji pomagają zmaksymalizować osiągane wyniki dzięki usprawnieniu współpracy w zakresie planowania produkcji, definiowaniu i optymalizacji proponowanych procesów produkcji, projektowaniu i wytwarzaniu wysoce wydajnych narzędzi, wspieraniu efektywnej komunikacji z systemami działów produkcji i hal produkcyjnych oraz monitorowaniu i kontrolowaniu jakości. Połączenie wszystkich tych systemów i procesów w ramach cyfrowego wątku oznacza większą wydajność, ponieważ projektowanie, inżynieria i symulacja odbywają się w środowisku wirtualnym.

Odlewnictwo i wytwarzanie narzędzi w branży motoryzacyjnej

Learn More

Wirtualizacja produkcji pozwala wyeliminować potencjalne problemy na wcześniejszym etapie oraz zoptymalizować przepustowość dzięki umożliwieniu ściślejszej współpracy w środowisku realizacji programu opartego na modelu.

Twórz plany produkcji części przy użyciu naszych rozwiązań umożliwiających planowanie i współpracę między działami produkcji i inżynierii oraz dostawcami. Dzięki temu można wykorzystać zarejestrowane parametry procesowe do sporządzenia bardzo dokładnych wycen, a następnie posługiwać się nimi w celu szybkiego przygotowania i aktualizowania szczegółowych planów produkcji. Można również zarządzać danymi planu produkcji z zachowaniem pełnej kontroli rewizji i konfiguracji w bezpiecznym środowisku.

W zakresie projektowania i produkcji oprzyrządowania do matryc i tłoczników nasze rozwiązania pomagają usprawnić łańcuch procesów CAD/CAM/CNC w celu obniżenia kosztów narzędzi i zapewnienia terminowych dostaw części wysokiej jakości. Nasze rozwiązanie obsługuje przekazywanie opublikowanych planów do działu produkcji dzięki połączeniu zarządzanego środowiska PLM do projektowania i planowania produkcji bezpośrednio z systemami hali produkcyjnej.

Zastosowanie naszego rozwiązania do wirtualnego uruchamiania produkcji w celu zidentyfikowania i skorygowania problemów z produkcją i jakością w środowisku cyfrowego bliźniaka przed rozpoczęciem produkcji pozwala zwiększyć jej efektywność. Można go również używać do monitorowania i kontrolowania jakości w celu uzyskania kompleksowego wglądu w funkcjonowanie zakładu, aby wcześniej zidentyfikować problemy dotyczące produkcji i szybko je rozwiązać.

Odlewnictwo i wytwarzanie narzędzi w branży motoryzacyjnej

Webinar na żądanie | 30 min.

Fluid Flow Topology Optimization

Optimization of a part for fluid flow efficiency using Star CCM+

Topology Optimization like you’ve never seen

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Additive Manufacturing

Twórz rewolucyjne produkty, używając naszego zintegrowanego oprogramowania do wytwarzania addytywnego. Projektuj, przeprowadzaj symulacje, przygotowuj, drukuj i weryfikuj prototypy lub finalne części, używając zróżnicowanego sprzętu do drukowania 3D.

Bill of Materials Management

Zapewniając użytkownikom z całej organizacji dostęp do elastycznego i skalowalnego wspólnego źródła informacji na temat list BOM, możesz przewyższać rynkowe oczekiwania dotyczące innowacji i zróżnicowania oferty produktów.

CNC Machining

Skutecznie zaplanuj każde zadanie — od obróbki i produkcji odlewów po frezowanie 5-osiowe i zautomatyzowane operacje robotyczne — używając jednego systemu komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM).

Composite Manufacturing

Inteligentne rozwiązanie do projektowania i wytwarzania konstrukcji kompozytowych z możliwością pełnej integracji z systemami CAD 3D pozwala na realizację złożonych i wysoce specjalistycznych procesów wytwarzania.

Design Validation

Zadbaj o odpowiednie schłodzenie formy, przeprowadzając termomechaniczną symulację w ramach procesu produkcji. Zoptymalizuj projekty form przeznaczonych do produkcji elementów kompozytowych, używając symulacji utwardzania i całego procesu formowania.

Die Design Validation

Projektuj, przeprowadzaj symulacje i optymalizuj przyrządy i uchwyty, wykorzystując analizę konstrukcji i wibracji oraz optymalizację topologii. Osiągnij wyznaczone cele, takie jak minimalna sztywność, optymalna masa czy eliminacja niechcianych wibracji.

Manufacturing Process & Data Management

Łącz ludzi, systemy i maszyny na etapie planowania procesów produkcji wykorzystującego cyfrowy przepływ informacji, aby nieustannie kumulować wiedzę i stale doskonalić operacje.

Mnaufacturing Quality Planning

Uwzględnij parametry jakości podczas projektowania produktu i planowania produkcji, by wyeliminować kosztowne problemy związane z jakością.

Progressive Die Design Validation

Zapobiegaj powstawaniu uszkodzeń i pęknięć w matrycach, przeprowadzając symulacje termomechaniczne, które wykryją powstałe uszkodzenie i jego rozprzestrzenianie się — w ten sposób stworzysz trwalsze narzędzia o większej wydajności.