Digital Enterprise Industry Solutions for Automotive Suppliers

Mechanical, electrical and software systems of modern cars are often developed by suppliers and bring increasing integration challenges. Program success depends on close collaboration between automakers and suppliers. Our solutions help suppliers digitalize planning, design, testing and manufacturing of automotive systems by integrating engineering functions and providing real-time access to information through an open PLM platform.

więcej >

Digital Enterprise Industry Solutions for Automotive Suppliers

Mechanical, electrical and software systems of modern cars are often developed by suppliers and bring increasing integration challenges. Program success depends on close collaboration between automakers and suppliers. Our solutions help suppliers digitalize planning, design, testing and manufacturing of automotive systems by integrating engineering functions and providing real-time access to information through an open PLM platform.

Digitalizacja pomaga firmie Uniti tworzyć lepsze pojazdy elektryczne

Firma Uniti pracuje nad samochodem elektrycznym, który zapewni kierowcom wyjątkowe doświadczenie cyfrowe, porównywalne do wygodnej obsługi smartfona. CEO firmy, Lewis Horne, podkreśla, że dla przedsiębiorstwa najważniejsza jest cyfrowa tożsamość użytkownika, a nie numer rejestracyjny pojazdu. Uniti wykorzystało oprogramowanie firmy Siemens do inżynierii oraz wytwarzania, aby przekuć koncepcję samochodu w rzeczywistość w ciągu zaledwie czterech miesięcy.

Wyróżniona historia sukcesu klienta

Guangxi Yuchai Group

Knowledge re-use and simulation-driven design help  engine manufacturer react quickly to market demands

Knowledge re-use and simulation-driven design help engine manufacturer react quickly to market demands

NX, Teamcenter and Tecnomatix form the foundation of an advanced R&D process that also improves product quality and reduces costs

Czytaj dalej

Przeglądaj i poznaj rozwiązania dla tego segmentu przemysłu.

Współpraca w ramach cyklu życia

Przemysł motoryzacyjny i transportowy nigdy nie był bardziej konkurencyjny pod względem kosztów niż dziś — dlatego tam, gdzie to tylko możliwe, konieczne jest zwiększenie wydajności, ponieważ pojazdy stają się coraz bardziej złożone. Oparte na cyklu życia podejście do zarządzania procesami i danymi ma kluczowe znaczenie dla pokonania tych wyzwań. Nasze rozwiązania wspierają zarządzanie zmianami, realizację procesów roboczych, poprawę jakości oraz komunikację z zewnętrznymi dostawcami i klientami. Oparte na zarządzaniu cyklem życia podejście do kwestii centralizacji informacji technicznych oraz ich aktualizacji i udostępniania oznacza, że specjaliści mogą być bardziej wydajni i osiągać lepsze wyniki.

Zarządzanie wymaganiami w cyklu życia produktu

Opracowanie systemów motoryzacyjnych i transportowych na miarę przyszłości wymaga dogłębnej znajomości rynku i dynamiki trendów panujących wśród klientów. Wymagania utrzymywane poza cyklem rozwoju produktu lub udostępniane w postaci dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych uniemożliwiają współpracę i efektywne dostarczanie produktów. Współpraca w zakresie wymagań ma kluczowe znaczenie dla skutecznego wytwarzania produktów i innowacyjności. Nasze rozwiązanie umożliwia rejestrowanie, przestrzeganie i udostępnianie wymagań w ramach całego przedsiębiorstwa.

Zarządzanie programem dla dostawców

Projektowanie i symulacja systemów na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego i transportowego przyszłości wymaga zaawansowanego narzędzia do zarządzania programem. Nasze rozwiązania umożliwiają systemowe podejście do planowania projektu, co skutkuje przyspieszeniem rozwoju produktów wykorzystywanych w pojazdach.

Ochrona własności intelektualnej (WI) i kontrola eksportu

Nasze rozwiązania do zarządzania własnością intelektualną pozwalają zoptymalizować możliwości wprowadzania produktów na rynek, w pełni wykorzystywać posiadaną własność intelektualną oraz maksymalizować jej ponowne użycie. Sprawdzone rozwiązanie pomoże zespołom skrócić czas cyklu, obniżyć koszty oraz zniwelować zagrożenia związane ze zgodnością z regulacjami prawymi i postępowaniami sądowymi. Łatwe w obsłudze funkcje wyszukiwania umożliwiają rozproszonym zespołom projektowym bezpieczny dostęp do własności intelektualnej oraz jej ponowne wykorzystanie. Nasza platforma zapewnia również lepszy wgląd w dane i funkcje ich udostępniania, jednocześnie wzmacniając poziom bezpieczeństwa własności intelektualnej dzięki funkcjom kontroli i rejestracji dostępu.

Niezawodność, funkcjonalność i bezpieczeństwo systemów

Producenci OEM zlecają projektowanie partnerom i podwykonawcom, dlatego muszą efektywnie wykorzystywać generowane przez nich dane, by na ich podstawie oszacować ryzyko. Gwarantuje to niezawodność wysoce zaawansowanych systemów cyberfizycznych wykorzystywanych w systemach transportowych nowej generacji. Dzięki integracji modelu „Design for Support” (projektowanie z myślą o wsparciu) nasze rozwiązanie pozwala zwiększyć niezawodność systemów, ograniczając kwestie związane z konserwacją/logistyką, co bezpośrednio przekłada się na wyniki finansowe.

Projektowanie i inżynieria osiągów układów napędowych

Bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące oszczędności paliwa i ograniczenia emisji zanieczyszczeń skłaniają producentów samochodów i dostawców do tworzenia wydajniejszych pojazdów i układów napędowych. Zespoły projektujące pojazdy muszą ściśle współpracować z inżynierami konstruującymi układy napędowe, by zmniejszyć zapotrzebowanie pojazdów na energię. 

Nasze rozwiązanie oferuje środowisko modelowania, dzięki któremu można szybko tworzyć analizy projektowe w celu oceny układu przy użyciu modeli cyfrowych poszczególnych elementów pojazdu, podsystemów i komponentów.

Oprogramowanie wbudowane dla branży motoryzacyjnej

Oprogramowanie wbudowane dla branży motoryzacyjnej w coraz większym stopniu przejmuje rolę inżynierii mechanicznej jako wyróżnika w tworzeniu doświadczeń związanych z marką. Producenci OEM z branży motoryzacyjnej mierzą się z ogromną presją dostarczenia wyróżniających się doświadczeń mobilności. Jeśli im się to nie uda, ryzykują pozostaniem w tyle. Dziś wyróżniającym elementem nie jest już tradycyjny sprzęt stosowany w pojeździe, ale doświadczenie użytkownika: funkcje autonomiczne, elektryka, bezpieczeństwo i łączność zapewniana przez oprogramowanie i elektronikę. Rozwój oprogramowania wbudowanego w pojazdach w coraz większym stopniu przejmuje rolę inżynierii mechanicznej jako wyróżnika w tworzeniu doświadczeń związanych z marką. Oprogramowanie wbudowane dla branży motoryzacyjnej ma kluczowe znaczenie przy tworzeniu mobilnej przyszłości.

Inżynieria osiągów dla branży motoryzacyjnej

Poznaj nasze rozwiązania do symulacji i testów, by już na wczesnym etapie projektu zadbać o inżynierię osiągów pojazdu na wielu płaszczyznach i tworzyć innowacyjne rozwiązania dla systemów mechatronicznych w całym cyklu rozwoju.

Powertrain Performance Engineering

Discover how Simcenter simulation and testing solutions enable to balance powertrain fuel economy, drivability, energy management, NVH and acoustics.

Additive Engineering & Manufacturing

The power of additive manufacturing is the ability to generate new designs that could not be developed by traditional manufacturing processes. This capability allows us to create organic shapes that normally are impossible to manufacture. Additive manufacturing permits exploration of multiple design alternatives to find optimal designs quickly. Our solutions for additive manufacturing enable you to reimagine products, retool manufacturing and rethink business models.

Współpraca w ramach łańcucha dostaw

Większość producentów OEM z branży motoryzacyjnej konkuruje obecnie na rynku nie tylko w charakterze niezależnych korporacji. Konkurują oni również jako uczestnicy zintegrowanego łańcucha dostaw. Z tego powodu kluczowe znaczenie ma synchronizacja procesów i wspólna praca producenta OEM i dostawcy nad danymi. Firma Siemens Digital Industries Software oferuje łatwą w użyciu, bezpieczną platformę do interakcji z dostawcami, nawet tymi spoza środowiska PLM. Nasze rozwiązania wspierają wiele przypadków użycia, w tym wymianę danych projektowych, bezpośrednie pozyskiwanie materiałów i zarządzanie programami dostawców.

Inżynieria produkcji złożeń dla dostawców

Dostawcy muszą zmaksymalizować rentowność produkcji części samochodowych przez poprawę współpracy z producentami OEM. Nasze rozwiązania do wirtualizacji produkcji pomagają dostawcom części samochodowych zmaksymalizować osiągane wyniki dzięki usprawnieniu współpracy w zakresie planowania produkcji, definiowaniu i optymalizacji proponowanych procesów produkcji, projektowaniu i wytwarzaniu wysoce wydajnych narzędzi, wspieraniu efektywnej komunikacji z systemami działów produkcji i hal produkcyjnych oraz monitorowaniu i kontrolowaniu jakości.

Zarządzanie danymi wytwarzania

Integracja inteligentnych systemów wytwarzania jest możliwa dzięki włączeniu ludzi, systemów i maszyn w cyfrowy przepływ informacji dostarczanych przez zespoły projektowe, dział produkcji i obsługi serwisowej. W rezultacie pracownicy przedsiębiorstwa zajmujący się projektowaniem produktów i planowaniem procesów mogą współpracować ze sobą szybko i bezpiecznie. Dzięki stałemu i precyzyjnemu przepływowi informacji z działu planowania do działu produkcji jesteśmy w stanie zapewnić, że na halę produkcyjną docierają prawidłowe dane dotyczące wytwarzania, w łatwo dostępnym formacie.

Automotive Mold, Tool & Die

Our digital manufacturing solutions help maximize business performance by improving manufacturing planning collaboration; defining and optimizing proposed manufacturing processes; designing and manufacturing high-performance tooling; supporting effective communication with production and shop floor systems; and monitoring and controlling quality. With all these systems and processes connected in a digital thread, greater levels of efficiency are achieved by designing, engineering and simulating products virtually.

Planowanie produkcji układów elektronicznych

Systemy stosowane w branży motoryzacyjnej i transportowej w coraz większym stopniu wykorzystują zaawansowane układy elektroniczne, czujniki oraz urządzenia z funkcjami Internetu Rzeczy (IoT). Producenci elektroniki stosują technologie wirtualizacji, aby na szeroką skalę dostarczać coraz bardziej zaawansowane i niezawodne układy elektroniczne. Nasze rozwiązania oferują pakiet technologii wirtualizacji używanych przez producentów elektroniki do projektowania i wytwarzania układów, które pomagają im osiągnąć nowy poziom innowacyjności i efektywności.

Układ zakładu produkcyjnego, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja

Projektowanie i tworzenie wirtualnych symulacji zakładów produkcyjnych odbywa się za pośrednictwem cyfrowych procesów, które umożliwiają konstrukcję inteligentnych fabryk rodem z przyszłości. Wirtualny zakład produkcyjny powstaje jako projekt 3D stworzony przy użyciu narzędzi umożliwiających projektowanie, rozwój rysunków koncepcyjnych i konfigurowanie środowiska zakładu oraz optymalizację jego działania. Dając zespołom zajmującym się planowaniem zakładu i projektowaniem linii wgląd w wirtualne wyniki planów, można uniknąć kosztownych wydatków i zmarnowania zasobów, do czego dochodzi, gdy problemy wykrywane są w już funkcjonujących zakładach.

Automation Engineering & Commissioning

When systems and machines are connected in a digital thread, they are easy to simulate. Automation equipment that is controlled by programmable logic controller (PLC) programs can be virtually tested to meet performance requirements, resulting in reduced system startup time. With our solutions, you can debug PLC codes in a virtual environment before integrating them into real systems and machines.

MES for Job Shops

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Vehicle Lightweighting

Przystępność cenowa oraz szeroka skala produkcji materiałów kompozytowych stanowią kluczowe wyzwania w branży motoryzacyjnej. Wymaga to nowego podejścia do projektowania, analizy oraz produkcji produktów z kompozytów. Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom na potrzeby zaawansowanego rozwoju części kompozytowych nasze oprogramowanie umożliwia lepsze zrozumienie wpływu wyborów projektowych na koszty oraz harmonogram, umożliwiając projektowanie, symulację, testowanie oraz weryfikację produktów kompozytowych w aplikacjach CAD i PLM.

Technical Publishing for Automotive & Transportation

The complexity of developing and revising technical documentation for global vehicle programs is increasing for automotive companies. Technical publishing solutions maintained within the PLM environment allow your content writers to significantly reduce time and effort needed to update documents.

IoT and Lifecycle Analytics for Automotive & Transportation

Leverage the IoT-connected car and gather information from these smart systems on the road. We help automotive companies connect the physical car with engineering insight contained within the Digital Innovation Solution —the car’s “digital twin”. Siemens PLM Software provides OEMs and suppliers the product insight they need to improve their product design and manufacturing processes.

Compliance & Sustainability

Leading automotive companies recognize that environmental compliance, sustainability, and green operations initiatives are an essential part of how vehicles are designed, built and marketed. With support for environmental compliance and sustainability objectives, our solution helps you maximize the visibility of environmental compliance status in all stages of the product lifecycle so you can develop more innovative and environmentally-friendly products.

Zarządzanie kosztami produktu

Aby zdobywać nowych klientów, dostawcy części z branży motoryzacyjnej muszą dysponować potwierdzonymi możliwościami realizacji docelowych założeń cenowych oraz skutecznie przyczyniać się do obniżania kosztów. Zintegrowane rozwiązanie do zarządzania kosztami produktu, łączące możliwości platformy PLM z zaawansowanymi narzędziami do zarządzania kosztami, ułatwia dostawcom prognozowanie i analizowanie kosztów docelowych, cen zakupu na podstawie najlepiej wyważonych kosztów oraz cen sprzedaży zapewniających rentowność.

Multidyscyplinarne zarządzanie danymi inżynieryjnymi

W obecnej rzeczywistości, gdy dostawcy zaopatrujący producentów z branży motoryzacyjnej wyróżniają się przede wszystkim za sprawą oprogramowania i funkcji łączności, przedsiębiorstwa potrzebują technologii, które umożliwią im wykorzystanie nowych możliwości biznesowych. Dostawcy w branży motoryzacyjnej mogą dziś zarządzać interdyscyplinarnymi zespołami przy użyciu zintegrowanego systemu do zarządzania cyklem życia procesów inżynieryjnych wykorzystującego zarządzanie wymaganiami, bezpieczną współpracę z dostawcami oraz platformę obsługi procesów, która łączy dane konstrukcji mechanicznych, układów elektronicznych, oprogramowania i symulacji w postaci centralnego środowiska ułatwiającego współpracę.

NVH & Acoustics

Address automotive vehicle NVH and acoustic issues of your vehicle, system or component to improve brand image, reduce time-to-market and prevent costly redesign.

Automotive Chassis Design

Market demands are forcing automotive companies to adopt new materials and production methods to improve strength, durability, and NVH. Today, chassis design involves adding more electronically-controlled systems while continuing to look for new ways to reduce weight. Siemens Digital Industries Software provides an integrated platform for chassis design, engineering simulation, and manufacturing validation of chassis parts. Our solution helps you achieve high-performance design, simulation, documentation, tooling, and manufacturing of chassis systems.

Projektowanie wykończenia siedzeń w branży motoryzacyjnej

Idealnie wykonane i dopasowane oraz estetyczne komponenty wykończeniowe dla branży motoryzacyjnej mają kluczowe znaczenie dla podkreślania atrakcyjności projektu i marki. Jakość wykończenia i komfort to jedne z najważniejszych elementów, na które zwracają uwagę klienci przy wyborze nowego pojazdu. Właśnie dlatego nowe projekty wnętrz pojazdów pojawiają się dziś już co 2 lata, a nie jak dawniej co pięć. Ta presja szybszego wprowadzania produktów na rynek zmusza producentów OEM oraz przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw doopracowania innowacyjnych i atrakcyjnych projektów, które będą odpowiadać wszystkim specyfikacjom, założeniom czasowym oraz budżetowym.Firma Siemens oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do projektowania wewnętrznych elementów wykończeniowych, pozwalający pozostać o krok przed konkurencją i dostarczać produkty, które z pewnością zainteresują klientów. 

Projektowanie koncepcyjne i stylistyka w branży motoryzacyjnej

Jeśli chodzi o stylistykę w branży motoryzacyjnej, decydujące znaczenie dla sukcesu ma kreatywność, wydajność i zdolność do szybkiego tworzenia różnych koncepcji projektowych. Dostępne w ramach jednego systemu narzędzia do projektowania koncepcyjnego, inżynierii odwrotnej oraz zaawansowanego renderingu zapewniają swobodę potrzebną, by osiągnąć większą kreatywność. Oferujemy narzędzia do manipulowania punktami i dopasowania powierzchni, które służą do opracowywania elementów wewnętrznych i zewnętrznych pojazdów klasy A, a jednocześnie umożliwiają pełną kontrolę i analizę jakości powierzchni w czasie rzeczywistym.

Automotive Body Design & Engineering

Changing consumer preferences and regulatory pressures are forcing automotive companies to find new ways to improve vehicle aerodynamics, enhance visual appeal, and increase interior space. Today, automotive companies rely on a systems-driven approach for automotive body engineering and manufacturing to realize body systems innovations. Our solutions provide an integrated automotive body systems design, simulation, and manufacturing solution in a managed environment to help you respond quickly to changing market demands.

Automotive Instrument Panel & HVAC Design

The user experience in the vehicle’s interior is becoming one of the most important buying criteria for today’s consumers, making innovation, quality and improved feature content critical success factors when designing instrument panels and HVAC systems. Siemens PLM Software offers a comprehensive design solution for interior and HVAC systems. From concept to finished design and manufacturing, you can work in the context of the vehicle, perform electrical and mechanical routing, work seamlessly with ECAD solutions to integrate your electronic systems, and continuously validate against customer and regulatory requirements.

Mechanism Dynamics

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Dynamika jazdy

Dzięki narzędziom i usługom dostępnym w oprogramowaniu Simcenter zmierzysz dynamikę pojazdu, podwozia lub zawieszenia, co zagwarantuje, że właściwości jezdne będą całkowicie zgodne z wymaganiami.

ADAS & Integrated Safety

Explore our simulation and testing solutions to optimize safety and performance linked to ADAS by validating resulting behavior when integrating active and passive safety systems.

Aerodynamics

Get better insights on airflows and aerodynamics to increase vehicle efficiency, comfort and safety, improve handling and reduce noise using 3D CFD simulation.

Zarządzanie wpływem wody i kurzu

Przeanalizuj wpływ wody i kurzu na pojazd i przewiduj jego zachowanie w trudnych warunkach, poprawiając bezpieczeństwo kierowcy i niezawodność.

Zarządzanie energią w pojeździe

Zoptymalizuj całościowe zarządzanie energią w innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska projektach, poprawiając jednocześnie właściwości jezdne, komfort cieplny i osiągi pojazdu.

Controls Development, Verification & Validation

Successfully develop mechatronics systems and optimize mechanics, electronics and software simultaneously as an integrated system.

Sizing & Dynamic Performance

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Uciążliwość korzystania (NVH) i właściwości akustyczne pojazdów hybrydowych i elektrycznych

Doświadcz niezwykłych wrażeń z jazdy oraz dodatkowego komfortu cichego hybrydowego lub elektrycznego układu napędowego. Zoptymalizuj parametry NVH oraz akustykę układu napędowego lub pojazdu, korzystając z narzędzi i usług Simcenter.

Zarządzanie ciepłem i energią w konwencjonalnych układach napędowych

Zdobądź dogłębną wiedzę na temat osiągów silników i układów napędowych już na wczesnym etapie cyklu projektowania, dzięki czemu łatwiej spełnisz wymagania w zakresie właściwości jezdnych, ograniczenia zużycia paliwa i emisji spalin.

Core Engine Performance

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Emissions & After Treatment

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

**Industry Solution Name** for **Industry Solution**

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Wytrzymałość i trwałość

Rozwiązania w zakresie wytrzymałości i trwałości zapewniające możliwości projektowania pojazdów z uwzględnieniem ich osiągów.

Inteligentna produkcja

Połączenie wszystkich faz cyklu życia produktu w ramach cyfrowego wątku pozwala osiągnąć w pełni cyfrowy model biznesowy. Stworzenie wirtualnego środowiska możliwe jest dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak chmura, mobilność, wytwarzanie addytywne oraz zaawansowana robotyka.

Wymienione technologie stały się w ostatnich latach na tyle dojrzałe, że przedsiębiorstwa mogą je dziś wykorzystać do digitalizacji środowisk produkcyjnych. Z powodzeniem służą więc przekształcaniu innowacyjnych koncepcji oraz surowców w jakościowe produkty.

Rozwiązania produkcyjne firmy Siemens Digital Industries Software pomogą Ci już dziś opracować proces inteligentnej produkcji pojazdów przyszłości.

Projektowanie nowej generacji

Pojazdy nowej generacji wymagają nowoczesnego rozwiązania, które dzięki zestawowi zintegrowanych narzędzi do projektowania i walidacji będzie w stanie usunąć bariery na drodze do innowacyjności. Nasze rozwiązania oferują kompletny zestaw narzędzi umożliwiających konstruowanie pojazdów nowej generacji.

Inżynieria osiągów pojazdu w branży samochodów autonomicznych

Wdrażaj skuteczne metody eksploracji projektu, walidacji i weryfikacji systemów ADAS oraz jazdy autonomicznej na poziomie całego pojazdu.

Uciążliwość korzystania i właściwości akustyczne w konwencjonalnych układach napędowych

Działania podejmowane z myślą o ochronie środowiska wywierają wpływ na parametry związane z hałasem, wibracjami i uciążliwością korzystania (NVH) oraz właściwościami akustycznymi układów napędowych pojazdów. Oprogramowanie Simcenter pomoże Ci zdiagnozować, przeanalizować oraz rozwiązać problemy związane z uciążliwością korzystania w przypadku układów napędowych.

Zarządzanie ciepłem i energią w elektrycznych układach napędowych

Zbadaj wirtualnie i oceń fizycznie najważniejsze komponenty i podsystemy pojazdu elektrycznego i sprawdź ich wydajność w trakcie integracji, by spełnić wymogi w kwestii zasięgu, właściwości jezdnych i osiągów.

Elektryfikacja pojazdów

Elektryfikacja pojazdów jest jedną z głównych sił napędowych obecnej rewolucji w branży motoryzacyjnej. Konstruowanie pojazdów elektrycznych szybko i z zyskiem, a przy tym w sposób atrakcyjny dla konsumentów to niełatwe zadanie. Oferujemy zintegrowane i precyzyjne narzędzie do tworzenia cyfrowych bliźniaków pojazdów elektrycznych, odpowiadające na wyzwania we wszystkich powiązanych dziedzinach. Nasze najlepsze w swojej klasie rozwiązania ułatwiają producentom samochodów elektrycznych i ich dostawcom skrócenie czasu rozwoju produktu i opracowywanie rozwiązań wysokiej jakości, z jednoczesną możliwością łatwego dostosowywania się do zmian na każdym etapie procesu.

Electric Vehicle Manufacturing

Elektryfikacja mobilności może przyczynić się do przełomu w branży motoryzacyjnej. Trzeba jednak pamiętać, że produkcja pojazdów elektrycznych wiąże się z zupełnie nowymi wyzwaniami. Dzięki cyfrowym bliźniakom produktu oraz linii produkcyjnej przedsiębiorstwa mogą w środowisku wirtualnym projektować i walidować procesy montażu oraz całe zakłady, zwiększając jednocześnie jakość i przyspieszając przejście do masowej produkcji.

Inżynieria okablowania

Coraz większa liczba układów elektrycznych i rosnący poziom ich złożoności, nowe wymagania dotyczące procesów oraz mnożące się zmiany inżynierskie sprawiają, że dostawcy okablowania pierwszego rzędu muszą zmodyfikować sposób prowadzenia swojej działalności. Koncepcja cyfrowych bliźniaków produktów i procesów produkcji może pomóc przedsiębiorstwom odnosić większe sukcesy. Rozwiązania oferowane przez firmę Siemens Digital Industries Software mogą wesprzeć proces całkowitej cyfryzacji.

Rozwój układów E/E

Nasze rozwiązanie umożliwia generowanie kompleksowych cyfrowych bliźniaków na potrzeby rozwoju układów elektrycznych i elektronicznych (E/E) i obsługuje wiele podejść do procesu rozwoju, w tym wiodącą w branży metodę generatywnego projektowania układów elektrycznych.

Electric Motors Design & Simulation

Accelerate the design and engineering of electric motors by virtually exploring design variants and assessing multi-level performance.

Battery Modeling and Simulation

Deploy an integrated, multi-scale battery modeling and simulation approach, enabling to drive innovation and improve design from cell electrochemistry to battery systems integration and performance validation.

Power Electronics Simulation & Testing

Understand the behavior of power electronics and power modules using power cycling, structure functions, and calibration methods to improve global reliability and reduce costs.

Software & Systems Engineering

The Automotive market is changing. Consumers are demanding more connected vehicles. Governments require greener transportation. In addition, new competitors are delivering on these needs and much more. This leads to a more complex vehicle development process. The only way to address these issues is an integrated Model Based Systems Engineering (MBSE) approach. With Software & Systems Engineering, your teams can manage this complexity to deliver the right vehicle on time, every time.

Autonomous Vehicle Development

A revolution is transforming the automotive industry. Powerful digital technologies are driving demand for autonomous transport solutions, and they are disrupting existing approaches to car building. These smart and connected vehicles powered by Artificial Intelligence represent a considerable challenge and opportunity for automakers. Developing future vehicles comes with a great increase in complexity, so the right tools and technology partners will be needed.

Siemens Autonomous Vehicle Development solutions offer a full set of tools for all key technical domains to cover every development aspect, on the level of the chip, E/E system, full vehicle, and even city level.

Displaying of solutions.

Współpraca w ramach cyklu życia

Przemysł motoryzacyjny i transportowy nigdy nie był bardziej konkurencyjny pod względem kosztów niż dziś — dlatego tam, gdzie to tylko możliwe, konieczne jest zwiększenie wydajności, ponieważ pojazdy stają się coraz bardziej złożone. Oparte na cyklu życia podejście do zarządzania procesami i danymi ma kluczowe znaczenie dla pokonania tych wyzwań. Nasze rozwiązania wspierają zarządzanie zmianami, realizację procesów roboczych, poprawę jakości oraz komunikację z zewnętrznymi dostawcami i klientami. Oparte na zarządzaniu cyklem życia podejście do kwestii centralizacji informacji technicznych oraz ich aktualizacji i udostępniania oznacza, że specjaliści mogą być bardziej wydajni i osiągać lepsze wyniki.

Zarządzanie wymaganiami w cyklu życia produktu

Opracowanie systemów motoryzacyjnych i transportowych na miarę przyszłości wymaga dogłębnej znajomości rynku i dynamiki trendów panujących wśród klientów. Wymagania utrzymywane poza cyklem rozwoju produktu lub udostępniane w postaci dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych uniemożliwiają współpracę i efektywne dostarczanie produktów. Współpraca w zakresie wymagań ma kluczowe znaczenie dla skutecznego wytwarzania produktów i innowacyjności. Nasze rozwiązanie umożliwia rejestrowanie, przestrzeganie i udostępnianie wymagań w ramach całego przedsiębiorstwa.

Program Management

Designing and simulating the Automobile and Transportation systems of the future that are more complex and sophisticated requires a sophisticated program management tool. Siemens PLM software provides a systems approach to project planning integrating cost, schedule and technical requirements in a fully planned, resourced and budgeted program management solution to accelerate vehicle product development to design, engineer, reproduce and optimize vehicle platforms.

Zarządzanie programem — Ciężarówki

Projektowanie i symulacja bardziej złożonych i zaawansowanych systemów samochodowych i transportowych przyszłości wymaga zastosowania wyrafinowanego narzędzia do zarządzania programem. Oprogramowanie firmy Siemens Digital Industries Software zapewnia podejście systemowe do planowania projektu, integrując koszty, harmonogram i wymagania techniczne w ramach w pełni zaplanowanego, opartego na odpowiednich zasobach i budżecie rozwiązania do zarządzania programem, tak by przyspieszyć rozwój produktów samochodowych w celu projektowania, inżynierii, symulacji i optymalizacji platform konstrukcyjnych pojazdów.

Zarządzanie programem dla dostawców

Projektowanie i symulacja systemów na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego i transportowego przyszłości wymaga zaawansowanego narzędzia do zarządzania programem. Nasze rozwiązania umożliwiają systemowe podejście do planowania projektu, co skutkuje przyspieszeniem rozwoju produktów wykorzystywanych w pojazdach.

Ochrona własności intelektualnej (WI) i kontrola eksportu

Nasze rozwiązania do zarządzania własnością intelektualną pozwalają zoptymalizować możliwości wprowadzania produktów na rynek, w pełni wykorzystywać posiadaną własność intelektualną oraz maksymalizować jej ponowne użycie. Sprawdzone rozwiązanie pomoże zespołom skrócić czas cyklu, obniżyć koszty oraz zniwelować zagrożenia związane ze zgodnością z regulacjami prawymi i postępowaniami sądowymi. Łatwe w obsłudze funkcje wyszukiwania umożliwiają rozproszonym zespołom projektowym bezpieczny dostęp do własności intelektualnej oraz jej ponowne wykorzystanie. Nasza platforma zapewnia również lepszy wgląd w dane i funkcje ich udostępniania, jednocześnie wzmacniając poziom bezpieczeństwa własności intelektualnej dzięki funkcjom kontroli i rejestracji dostępu.

Niezawodność, funkcjonalność i bezpieczeństwo systemów

Producenci OEM zlecają projektowanie partnerom i podwykonawcom, dlatego muszą efektywnie wykorzystywać generowane przez nich dane, by na ich podstawie oszacować ryzyko. Gwarantuje to niezawodność wysoce zaawansowanych systemów cyberfizycznych wykorzystywanych w systemach transportowych nowej generacji. Dzięki integracji modelu „Design for Support” (projektowanie z myślą o wsparciu) nasze rozwiązanie pozwala zwiększyć niezawodność systemów, ograniczając kwestie związane z konserwacją/logistyką, co bezpośrednio przekłada się na wyniki finansowe.

Vehicle Verification Management

The Verification Management solution enables companies to achieve faster time to certification by providing a single integrated environment. This ensures that all product verification events, whether simulation modeling and analysis or physical tests, are driven by requirements, planned and executed in the correct sequence. Our solutions provide full traceability by linking individual tests and analyses to the necessary resources.

Zarządzanie weryfikacją pojazdów — Ciężarówki

Rozwiązanie do zarządzania weryfikacją pozwala skrócić czas certyfikacji, oferując jedno zintegrowane środowisko. Daje to gwarancję, że wszystkie zdarzenia związane z weryfikacją produktu — od modelowania symulacji i analizy po testy fizyczne — opierają się na wymaganiach oraz są planowane i realizowane we właściwej kolejności. Nasze rozwiązania zapewniają pełną identyfikowalność, łącząc poszczególne testy i analizy z potrzebnymi zasobami.

Projektowanie i inżynieria osiągów układów napędowych

Bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące oszczędności paliwa i ograniczenia emisji zanieczyszczeń skłaniają producentów samochodów i dostawców do tworzenia wydajniejszych pojazdów i układów napędowych. Zespoły projektujące pojazdy muszą ściśle współpracować z inżynierami konstruującymi układy napędowe, by zmniejszyć zapotrzebowanie pojazdów na energię. 

Nasze rozwiązanie oferuje środowisko modelowania, dzięki któremu można szybko tworzyć analizy projektowe w celu oceny układu przy użyciu modeli cyfrowych poszczególnych elementów pojazdu, podsystemów i komponentów.

Oprogramowanie wbudowane dla branży motoryzacyjnej

Oprogramowanie wbudowane dla branży motoryzacyjnej w coraz większym stopniu przejmuje rolę inżynierii mechanicznej jako wyróżnika w tworzeniu doświadczeń związanych z marką. Producenci OEM z branży motoryzacyjnej mierzą się z ogromną presją dostarczenia wyróżniających się doświadczeń mobilności. Jeśli im się to nie uda, ryzykują pozostaniem w tyle. Dziś wyróżniającym elementem nie jest już tradycyjny sprzęt stosowany w pojeździe, ale doświadczenie użytkownika: funkcje autonomiczne, elektryka, bezpieczeństwo i łączność zapewniana przez oprogramowanie i elektronikę. Rozwój oprogramowania wbudowanego w pojazdach w coraz większym stopniu przejmuje rolę inżynierii mechanicznej jako wyróżnika w tworzeniu doświadczeń związanych z marką. Oprogramowanie wbudowane dla branży motoryzacyjnej ma kluczowe znaczenie przy tworzeniu mobilnej przyszłości.

Inżynieria osiągów dla branży motoryzacyjnej

Poznaj nasze rozwiązania do symulacji i testów, by już na wczesnym etapie projektu zadbać o inżynierię osiągów pojazdu na wielu płaszczyznach i tworzyć innowacyjne rozwiązania dla systemów mechatronicznych w całym cyklu rozwoju.

Powertrain Performance Engineering

Discover how Simcenter simulation and testing solutions enable to balance powertrain fuel economy, drivability, energy management, NVH and acoustics.

Additive Engineering & Manufacturing

The power of additive manufacturing is the ability to generate new designs that could not be developed by traditional manufacturing processes. This capability allows us to create organic shapes that normally are impossible to manufacture. Additive manufacturing permits exploration of multiple design alternatives to find optimal designs quickly. Our solutions for additive manufacturing enable you to reimagine products, retool manufacturing and rethink business models.

Współpraca w ramach łańcucha dostaw

Większość producentów OEM z branży motoryzacyjnej konkuruje obecnie na rynku nie tylko w charakterze niezależnych korporacji. Konkurują oni również jako uczestnicy zintegrowanego łańcucha dostaw. Z tego powodu kluczowe znaczenie ma synchronizacja procesów i wspólna praca producenta OEM i dostawcy nad danymi. Firma Siemens Digital Industries Software oferuje łatwą w użyciu, bezpieczną platformę do interakcji z dostawcami, nawet tymi spoza środowiska PLM. Nasze rozwiązania wspierają wiele przypadków użycia, w tym wymianę danych projektowych, bezpośrednie pozyskiwanie materiałów i zarządzanie programami dostawców.

Inżynieria produkcji przy montażu nadwozia

Aby producenci z branży motoryzacyjnej mogli dostosować produkcję i dostarczać autonomiczne, elektryczne i hybrydowe pojazdy, konieczne są wysoce zintegrowane procesy produkcji, które umożliwią budowanie znacznie bardziej złożonych pojazdów, a przy tym zwiększenie marży i szybsze wprowadzenie produktów na rynek. Nasze rozwiązania wykorzystują oparte na systemach podejście do projektu i produkcji nadwozia, łącząc wszystkie aspekty projektowania pojazdów w ramach kompleksowego, cyfrowego wątku obejmującego projektowanie, symulację i produkcję. Dzięki temu producenci OEM i dostawcy mogą projektować motoryzacyjne i transportowe systemy nowej generacji.

Inżynieria produkcji w montażu końcowym

Obecnie na jednej linii produkcyjnej może powstawać kilka modeli samochodu, które uwzględniają różne wersje wyposażenia. Zarządzanie tak złożonym i mieszanym trybem produkcji stanowi duże wyzwanie dla producentów, ponieważ samochody stają się coraz bardziej skomplikowane. Dzięki naszym rozwiązaniom do wirtualizacji produkcji możesz przeprowadzić analizę na wczesnym etapie cyklu, oszacować budżet i przeanalizować koszty montażu. Nasze rozwiązania oferują funkcje takie jak optymalizacja linii produkcyjnej, planowanie procesów przedsiębiorstwa, szczegółowa analiza czy planowanie zasobów. Dzięki tym narzędziom możesz zmniejszyć liczbę zleceń zmian inżynieryjnych (ECO) i poprawić wydajność montażu końcowego.

Inżynieria produkcji w kontekście malowania

Lakiernie samochodowe muszą sprostać najwyższym oczekiwaniom w zakresie maksymalnej dostępności, energooszczędności, całodobowej działalności i pracy w trudnych warunkach. Dzięki narzędziom Siemens Digital Industries Software możesz projektować i symulować operacje malowania z użyciem robotów, w tym uwzględniające narzędzia i urządzenia peryferyjne. Możesz usprawnić komunikację i współpracę w zakresie różnych domen produkcyjnych, umożliwiając podejmowanie lepszych decyzji.

Inżynieria produkcji w kontekście montażu układu napędowego

Dzięki naszym rozwiązaniom do produkcji układów napędowych producenci samochodów mogą z łatwością planować kompletne procesy tworzenia układów napędowych. Możesz zdefiniować ścieżki narzędzi CNC i obliczyć czas trwania cyklu obróbki dla poszczególnych etapów procesu. Używając zintegrowanej symulacji obrabiarki sterowanej G-kodem, możesz zidentyfikować i wyeliminować potencjalne kolizje między częściami, maszynami i osprzętem. Ponadto pakiet roboczy CNC można wgrać bezpośrednio do obrabiarki. Taki uproszczony łańcuch procesów pozwala skrócić czas konfiguracji procesu produkcji układów napędowych i poprawić jakość produktów.

Inżynieria produkcji złożeń dla dostawców

Dostawcy muszą zmaksymalizować rentowność produkcji części samochodowych przez poprawę współpracy z producentami OEM. Nasze rozwiązania do wirtualizacji produkcji pomagają dostawcom części samochodowych zmaksymalizować osiągane wyniki dzięki usprawnieniu współpracy w zakresie planowania produkcji, definiowaniu i optymalizacji proponowanych procesów produkcji, projektowaniu i wytwarzaniu wysoce wydajnych narzędzi, wspieraniu efektywnej komunikacji z systemami działów produkcji i hal produkcyjnych oraz monitorowaniu i kontrolowaniu jakości.

Zarządzanie danymi wytwarzania

Integracja inteligentnych systemów wytwarzania jest możliwa dzięki włączeniu ludzi, systemów i maszyn w cyfrowy przepływ informacji dostarczanych przez zespoły projektowe, dział produkcji i obsługi serwisowej. W rezultacie pracownicy przedsiębiorstwa zajmujący się projektowaniem produktów i planowaniem procesów mogą współpracować ze sobą szybko i bezpiecznie. Dzięki stałemu i precyzyjnemu przepływowi informacji z działu planowania do działu produkcji jesteśmy w stanie zapewnić, że na halę produkcyjną docierają prawidłowe dane dotyczące wytwarzania, w łatwo dostępnym formacie.

Automotive Mold, Tool & Die

Our digital manufacturing solutions help maximize business performance by improving manufacturing planning collaboration; defining and optimizing proposed manufacturing processes; designing and manufacturing high-performance tooling; supporting effective communication with production and shop floor systems; and monitoring and controlling quality. With all these systems and processes connected in a digital thread, greater levels of efficiency are achieved by designing, engineering and simulating products virtually.

Wytłaczanie komponentów nadwozia

Matryce i linie pras do wytłaczania komponentów nadwozia to kosztowne i czasochłonne inwestycje. Maksymalizacja zwrotu z inwestycji (wskaźnika ROI) wymaga usprawnienia procesu rozwoju i uruchomienia nowych linii przy jednoczesnym elastycznym dopasowaniu możliwości istniejących linii do nowych projektów. Nasze rozwiązania do wytłaczania komponentów dla branży motoryzacyjnej są wykorzystywane przez wiodące firmy w celu optymalizacji wydajności operacyjnej oraz zmniejszenia nakładów czasowych, kosztów i liczby błędów w procesie projektowania, planowania i produkcji części blaszanych oraz matryc. Poprawa wydajności obejmuje: skrócenie czasu trwania prób o 70%, obniżenie kosztów projektów oprzyrządowania o 20%, zmniejszenie liczby błędów projektowych o 90% oraz zwiększenie częstotliwości ruchów maszyn o 10%.

Obróbka elementów układów napędowych

Z łatwością zaplanuj kompletne procesy produkcji układów napędowych, by skrócić czas konfiguracji i poprawić jakość produktów.

Projektowanie narzędzi i osprzętu

Zmień oblicze produkcji w branży motoryzacyjnej, wykorzystując digitalizację, która zwiększy Twoją konkurencyjność, poprawi wydajność procesów i obniży koszty. Nasze rozwiązania usprawniają cały proces tworzenia narzędzi obejmujący projektowanie części i rysunków koncepcyjnych złożeń narzędzi oraz szczegółowe projektowanie i sprawdzanie poprawności oprzyrządowania. Wykorzystując zaawansowaną funkcjonalność naszych rozwiązań, wskazówki krok po kroku oraz powiązania z projektami części, można pracować nawet z najtrudniejszymi projektami narzędzi i osprzętu.

Planowanie produkcji układów elektronicznych

Systemy stosowane w branży motoryzacyjnej i transportowej w coraz większym stopniu wykorzystują zaawansowane układy elektroniczne, czujniki oraz urządzenia z funkcjami Internetu Rzeczy (IoT). Producenci elektroniki stosują technologie wirtualizacji, aby na szeroką skalę dostarczać coraz bardziej zaawansowane i niezawodne układy elektroniczne. Nasze rozwiązania oferują pakiet technologii wirtualizacji używanych przez producentów elektroniki do projektowania i wytwarzania układów, które pomagają im osiągnąć nowy poziom innowacyjności i efektywności.

Układ zakładu produkcyjnego, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja

Projektowanie i tworzenie wirtualnych symulacji zakładów produkcyjnych odbywa się za pośrednictwem cyfrowych procesów, które umożliwiają konstrukcję inteligentnych fabryk rodem z przyszłości. Wirtualny zakład produkcyjny powstaje jako projekt 3D stworzony przy użyciu narzędzi umożliwiających projektowanie, rozwój rysunków koncepcyjnych i konfigurowanie środowiska zakładu oraz optymalizację jego działania. Dając zespołom zajmującym się planowaniem zakładu i projektowaniem linii wgląd w wirtualne wyniki planów, można uniknąć kosztownych wydatków i zmarnowania zasobów, do czego dochodzi, gdy problemy wykrywane są w już funkcjonujących zakładach.

Automation Engineering & Commissioning

When systems and machines are connected in a digital thread, they are easy to simulate. Automation equipment that is controlled by programmable logic controller (PLC) programs can be virtually tested to meet performance requirements, resulting in reduced system startup time. With our solutions, you can debug PLC codes in a virtual environment before integrating them into real systems and machines.

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Inteligentny zakład produkcyjny przyszłości będzie łączyć ludzi, systemy i maszyny w cyfrowym wątku spinającym operacje projektowania, produkcji i obsługi serwisowej. Synchronizacja planowania i harmonogramowania produkcji ma kluczowe znaczenie dla utrzymania cyfrowego wątku w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie do zaawansowanego planowania i harmonogramowania od firmy Siemens PLM Software służy do planowania produkcji i harmonogramowania działań w oparciu o wyznaczone ograniczenia.

Zintegrowane zarządzanie jakością

W panujących obecnie warunkach wysokiej konkurencyjności dostarczanie produktów spełniających wszystkie wymogi techniczne i wydajnościowe w ramach wyznaczonego budżetu i harmonogramu staje się coraz większym wyzwaniem. Nasze rozwiązanie do zarządzania jakością umożliwia jej udoskonalanie przy jednoczesnym obniżaniu kosztów w całym cyklu życia produktu. Rozwiązanie zapewnia dostęp do informacji na temat wszelkich stosownych norm i ułatwia ich przestrzeganie, pomagając tym samym osiągnąć doskonałość pod względem zachowania zgodności z przepisami, wysokiej jakości oraz efektywności operacyjnej.

Manufacturing Execution Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

MES for Job Shops

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Aftermarket Service Support

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Aftermarket Service Support

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Automotive Chassis Design

Market demands are forcing automotive companies to adopt new materials and production methods to improve strength, durability, and NVH. Today, chassis design involves adding more electronically-controlled systems while continuing to look for new ways to reduce weight. Siemens Digital Industries Software provides an integrated platform for chassis design, engineering simulation, and manufacturing validation of chassis parts. Our solution helps you achieve high-performance design, simulation, documentation, tooling, and manufacturing of chassis systems.

Projektowanie wykończenia siedzeń w branży motoryzacyjnej

Idealnie wykonane i dopasowane oraz estetyczne komponenty wykończeniowe dla branży motoryzacyjnej mają kluczowe znaczenie dla podkreślania atrakcyjności projektu i marki. Jakość wykończenia i komfort to jedne z najważniejszych elementów, na które zwracają uwagę klienci przy wyborze nowego pojazdu. Właśnie dlatego nowe projekty wnętrz pojazdów pojawiają się dziś już co 2 lata, a nie jak dawniej co pięć. Ta presja szybszego wprowadzania produktów na rynek zmusza producentów OEM oraz przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw doopracowania innowacyjnych i atrakcyjnych projektów, które będą odpowiadać wszystkim specyfikacjom, założeniom czasowym oraz budżetowym.Firma Siemens oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do projektowania wewnętrznych elementów wykończeniowych, pozwalający pozostać o krok przed konkurencją i dostarczać produkty, które z pewnością zainteresują klientów. 

Projektowanie koncepcyjne i stylistyka w branży motoryzacyjnej

Jeśli chodzi o stylistykę w branży motoryzacyjnej, decydujące znaczenie dla sukcesu ma kreatywność, wydajność i zdolność do szybkiego tworzenia różnych koncepcji projektowych. Dostępne w ramach jednego systemu narzędzia do projektowania koncepcyjnego, inżynierii odwrotnej oraz zaawansowanego renderingu zapewniają swobodę potrzebną, by osiągnąć większą kreatywność. Oferujemy narzędzia do manipulowania punktami i dopasowania powierzchni, które służą do opracowywania elementów wewnętrznych i zewnętrznych pojazdów klasy A, a jednocześnie umożliwiają pełną kontrolę i analizę jakości powierzchni w czasie rzeczywistym.

Automotive Body Design & Engineering

Changing consumer preferences and regulatory pressures are forcing automotive companies to find new ways to improve vehicle aerodynamics, enhance visual appeal, and increase interior space. Today, automotive companies rely on a systems-driven approach for automotive body engineering and manufacturing to realize body systems innovations. Our solutions provide an integrated automotive body systems design, simulation, and manufacturing solution in a managed environment to help you respond quickly to changing market demands.

Automotive Instrument Panel & HVAC Design

The user experience in the vehicle’s interior is becoming one of the most important buying criteria for today’s consumers, making innovation, quality and improved feature content critical success factors when designing instrument panels and HVAC systems. Siemens PLM Software offers a comprehensive design solution for interior and HVAC systems. From concept to finished design and manufacturing, you can work in the context of the vehicle, perform electrical and mechanical routing, work seamlessly with ECAD solutions to integrate your electronic systems, and continuously validate against customer and regulatory requirements.

Mechanism Dynamics

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Dynamika jazdy

Dzięki narzędziom i usługom dostępnym w oprogramowaniu Simcenter zmierzysz dynamikę pojazdu, podwozia lub zawieszenia, co zagwarantuje, że właściwości jezdne będą całkowicie zgodne z wymaganiami.

ADAS & Integrated Safety

Explore our simulation and testing solutions to optimize safety and performance linked to ADAS by validating resulting behavior when integrating active and passive safety systems.

Aerodynamics

Get better insights on airflows and aerodynamics to increase vehicle efficiency, comfort and safety, improve handling and reduce noise using 3D CFD simulation.

Zarządzanie wpływem wody i kurzu

Przeanalizuj wpływ wody i kurzu na pojazd i przewiduj jego zachowanie w trudnych warunkach, poprawiając bezpieczeństwo kierowcy i niezawodność.

Zarządzanie energią w pojeździe

Zoptymalizuj całościowe zarządzanie energią w innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska projektach, poprawiając jednocześnie właściwości jezdne, komfort cieplny i osiągi pojazdu.

Controls Development, Verification & Validation

Successfully develop mechatronics systems and optimize mechanics, electronics and software simultaneously as an integrated system.

Sizing & Dynamic Performance

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Uciążliwość korzystania (NVH) i właściwości akustyczne pojazdów hybrydowych i elektrycznych

Doświadcz niezwykłych wrażeń z jazdy oraz dodatkowego komfortu cichego hybrydowego lub elektrycznego układu napędowego. Zoptymalizuj parametry NVH oraz akustykę układu napędowego lub pojazdu, korzystając z narzędzi i usług Simcenter.

Zarządzanie ciepłem i energią w konwencjonalnych układach napędowych

Zdobądź dogłębną wiedzę na temat osiągów silników i układów napędowych już na wczesnym etapie cyklu projektowania, dzięki czemu łatwiej spełnisz wymagania w zakresie właściwości jezdnych, ograniczenia zużycia paliwa i emisji spalin.

Core Engine Performance

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Emissions & After Treatment

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Cyfrowy model, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona

Świat fizyczny można zaprojektować i wirtualnie symulować jeszcze zanim powstanie rzeczywisty produkt dzięki digitalnym procesom i wykorzystaniu cyfrowego bliźniaka. Pozwalają na to funkcje wizualizacji 3D oraz tworzenia cyfrowych modeli. Rzeczywistość wirtualna (VR) to komputerowa symulacja świata rzeczywistego; zaprasza ona użytkownika do podróży po świecie symulowanej rzeczywistości. Rzeczywistość rozszerzona (AR) nakłada grafikę generowaną komputerowo na elementy świata rzeczywistego, cyfrowo ulepszając to, co widzimy.

Cyfrowy model, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona

Świat fizyczny można zaprojektować i wirtualnie symulować jeszcze zanim powstanie rzeczywisty produkt dzięki digitalnym procesom i wykorzystaniu cyfrowego bliźniaka. Pozwalają na to funkcje wizualizacji 3D oraz tworzenia cyfrowych modeli. Rzeczywistość wirtualna (VR) to komputerowa symulacja świata rzeczywistego; zaprasza ona użytkownika do podróży po świecie symulowanej rzeczywistości. Rzeczywistość rozszerzona (AR) nakłada grafikę generowaną komputerowo na elementy świata rzeczywistego, cyfrowo ulepszając to, co widzimy.

Wytrzymałość i trwałość

Rozwiązania w zakresie wytrzymałości i trwałości zapewniające możliwości projektowania pojazdów z uwzględnieniem ich osiągów.

Inteligentna produkcja

Połączenie wszystkich faz cyklu życia produktu w ramach cyfrowego wątku pozwala osiągnąć w pełni cyfrowy model biznesowy. Stworzenie wirtualnego środowiska możliwe jest dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak chmura, mobilność, wytwarzanie addytywne oraz zaawansowana robotyka.

Wymienione technologie stały się w ostatnich latach na tyle dojrzałe, że przedsiębiorstwa mogą je dziś wykorzystać do digitalizacji środowisk produkcyjnych. Z powodzeniem służą więc przekształcaniu innowacyjnych koncepcji oraz surowców w jakościowe produkty.

Rozwiązania produkcyjne firmy Siemens Digital Industries Software pomogą Ci już dziś opracować proces inteligentnej produkcji pojazdów przyszłości.

Projektowanie nowej generacji

Pojazdy nowej generacji wymagają nowoczesnego rozwiązania, które dzięki zestawowi zintegrowanych narzędzi do projektowania i walidacji będzie w stanie usunąć bariery na drodze do innowacyjności. Nasze rozwiązania oferują kompletny zestaw narzędzi umożliwiających konstruowanie pojazdów nowej generacji.

Inżynieria osiągów pojazdu w branży samochodów autonomicznych

Wdrażaj skuteczne metody eksploracji projektu, walidacji i weryfikacji systemów ADAS oraz jazdy autonomicznej na poziomie całego pojazdu.

Uciążliwość korzystania i właściwości akustyczne w konwencjonalnych układach napędowych

Działania podejmowane z myślą o ochronie środowiska wywierają wpływ na parametry związane z hałasem, wibracjami i uciążliwością korzystania (NVH) oraz właściwościami akustycznymi układów napędowych pojazdów. Oprogramowanie Simcenter pomoże Ci zdiagnozować, przeanalizować oraz rozwiązać problemy związane z uciążliwością korzystania w przypadku układów napędowych.

Zarządzanie ciepłem i energią w elektrycznych układach napędowych

Zbadaj wirtualnie i oceń fizycznie najważniejsze komponenty i podsystemy pojazdu elektrycznego i sprawdź ich wydajność w trakcie integracji, by spełnić wymogi w kwestii zasięgu, właściwości jezdnych i osiągów.

Elektryfikacja pojazdów

Elektryfikacja pojazdów jest jedną z głównych sił napędowych obecnej rewolucji w branży motoryzacyjnej. Konstruowanie pojazdów elektrycznych szybko i z zyskiem, a przy tym w sposób atrakcyjny dla konsumentów to niełatwe zadanie. Oferujemy zintegrowane i precyzyjne narzędzie do tworzenia cyfrowych bliźniaków pojazdów elektrycznych, odpowiadające na wyzwania we wszystkich powiązanych dziedzinach. Nasze najlepsze w swojej klasie rozwiązania ułatwiają producentom samochodów elektrycznych i ich dostawcom skrócenie czasu rozwoju produktu i opracowywanie rozwiązań wysokiej jakości, z jednoczesną możliwością łatwego dostosowywania się do zmian na każdym etapie procesu.

Electric Vehicle Manufacturing

Elektryfikacja mobilności może przyczynić się do przełomu w branży motoryzacyjnej. Trzeba jednak pamiętać, że produkcja pojazdów elektrycznych wiąże się z zupełnie nowymi wyzwaniami. Dzięki cyfrowym bliźniakom produktu oraz linii produkcyjnej przedsiębiorstwa mogą w środowisku wirtualnym projektować i walidować procesy montażu oraz całe zakłady, zwiększając jednocześnie jakość i przyspieszając przejście do masowej produkcji.

Inżynieria okablowania

Coraz większa liczba układów elektrycznych i rosnący poziom ich złożoności, nowe wymagania dotyczące procesów oraz mnożące się zmiany inżynierskie sprawiają, że dostawcy okablowania pierwszego rzędu muszą zmodyfikować sposób prowadzenia swojej działalności. Koncepcja cyfrowych bliźniaków produktów i procesów produkcji może pomóc przedsiębiorstwom odnosić większe sukcesy. Rozwiązania oferowane przez firmę Siemens Digital Industries Software mogą wesprzeć proces całkowitej cyfryzacji.

Rozwój układów E/E

Nasze rozwiązanie umożliwia generowanie kompleksowych cyfrowych bliźniaków na potrzeby rozwoju układów elektrycznych i elektronicznych (E/E) i obsługuje wiele podejść do procesu rozwoju, w tym wiodącą w branży metodę generatywnego projektowania układów elektrycznych.

Electric Motors Design & Simulation

Accelerate the design and engineering of electric motors by virtually exploring design variants and assessing multi-level performance.

Battery Modeling and Simulation

Deploy an integrated, multi-scale battery modeling and simulation approach, enabling to drive innovation and improve design from cell electrochemistry to battery systems integration and performance validation.

Power Electronics Simulation & Testing

Understand the behavior of power electronics and power modules using power cycling, structure functions, and calibration methods to improve global reliability and reduce costs.

Software & Systems Engineering

The Automotive market is changing. Consumers are demanding more connected vehicles. Governments require greener transportation. In addition, new competitors are delivering on these needs and much more. This leads to a more complex vehicle development process. The only way to address these issues is an integrated Model Based Systems Engineering (MBSE) approach. With Software & Systems Engineering, your teams can manage this complexity to deliver the right vehicle on time, every time.

Next Generation Design for Auto Suppliers

The pace of innovation in the automotive supplier industry has never been greater. Suppliers face technological as well as economic challenges as the needs of their customers and the overall environment undergo radical shifts. Electrification, connectivity, autonomous driving, and lightweight construction are changing vehicles and the way that people interact with them. Suppliers must remain at the forefront of new technologies while keeping costs down and navigating an uncertain market.

Autonomous Vehicle Development

A revolution is transforming the automotive industry. Powerful digital technologies are driving demand for autonomous transport solutions, and they are disrupting existing approaches to car building. These smart and connected vehicles powered by Artificial Intelligence represent a considerable challenge and opportunity for automakers. Developing future vehicles comes with a great increase in complexity, so the right tools and technology partners will be needed.

Siemens Autonomous Vehicle Development solutions offer a full set of tools for all key technical domains to cover every development aspect, on the level of the chip, E/E system, full vehicle, and even city level.

Accelerated Product Development

The next generation of vehicles requires a next-generation of product development solution that removes the barriers to innovation with an integrated set of development and validation tools. Siemens solutions for Accelerated Product Development are all you need to develop world-class products faster.

Displaying of solutions.

Learn More

Digital Enterprise Industry Solutions for Automotive Suppliers
Digital Enterprise Industry Solutions for Automotive Suppliers
Digital Enterprise Industry Solutions for Automotive Suppliers

Mechanical, electrical and software systems of modern cars are often developed by suppliers and bring increasing integration challenges. For suppliers, greater program complexity also increases the risk of quality issues and penalty costs associated with product failures are huge. Today’s automotive suppliers must deliver innovative technologies and solutions across a global delivery footprint without compromising any of the quality, cost and timing requirements of their customers.

Program success depends on collaboration between automakers and suppliers. Our solutions help suppliers digitalize planning, design, testing and manufacturing by breaking down barriers between engineering functions and providing real-time access to information through an open PLM platform.

Siemens PLM Software helps automotive suppliers worldwide become innovative and cost-efficient on a global scale. We help maximize profitability by providing suppliers with tools to understand how product and manufacturing decisions impact cost.

Mniej Więcej
Digital Enterprise Industry Solutions for Automotive Suppliers
Digital Enterprise Industry Solutions for Automotive Suppliers