Projektowanie koncepcyjne i stylistyka w branży motoryzacyjnej

Stylistyka i projektowanie w branży motoryzacyjnej i transportowej

Jeśli chodzi o stylistykę w branży motoryzacyjnej, decydujące znaczenie dla sukcesu ma kreatywność, wydajność i zdolność do szybkiego tworzenia różnych koncepcji projektowych. Dostępne w ramach jednego systemu narzędzia do projektowania koncepcyjnego, inżynierii odwrotnej oraz zaawansowanego renderingu zapewniają swobodę potrzebną, by osiągnąć większą kreatywność. Oferujemy narzędzia do manipulowania punktami i dopasowania powierzchni, które służą do opracowywania elementów wewnętrznych i zewnętrznych pojazdów klasy A, a jednocześnie umożliwiają pełną kontrolę i analizę jakości powierzchni w czasie rzeczywistym.

Jeśli chodzi o stylistykę w branży motoryzacyjnej, decydujące znaczenie dla sukcesu ma kreatywność, wydajność i zdolność do szybkiego tworzenia różnych koncepcji projektowych. Dostępne w ramach jednego systemu narzędzia do projektowania koncepcyjnego, inżynierii odwrotnej oraz zaawansowanego renderingu zapewniają swobodę potrzebną, by osiągnąć większą kreatywność. Oferujemy narzędzia do manipulowania punktami i dopasowania powierzchni, które służą do opracowywania elementów wewnętrznych i zewnętrznych pojazdów klasy A, a jednocześnie umożliwiają pełną kontrolę i analizę jakości powierzchni w czasie rzeczywistym.

Projektowanie koncepcyjne i stylistyka w branży motoryzacyjnej

Learn More

Jeśli chodzi o stylistykę w branży motoryzacyjnej, decydujące znaczenie dla sukcesu ma kreatywność, wydajność i zdolność do szybkiego tworzenia różnych koncepcji projektowych.

Projektanci i inżynierowie z branży muszą współpracować ze sobą, aby uzyskać wszystkie pożądane cechy estetyczne i funkcjonalne oraz zapewnić możliwość produkcji powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych już na wczesnym etapie cyklu życia produktu, przy możliwie jak najniższych kosztach.

Firma Siemens PLM Software oferuje dostępne w ramach jednego systemu narzędzia do projektowania koncepcyjnego, inżynierii odwrotnej oraz zaawansowanego renderingu, które zapewniają swobodę potrzebną, by osiągnąć większą kreatywność. Oferujemy narzędzia do manipulowania punktami i dopasowania powierzchni, które służą do opracowywania elementów wewnętrznych i zewnętrznych pojazdów klasy A, a jednocześnie umożliwiają pełną kontrolę i analizę jakości powierzchni w czasie rzeczywistym.

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad swobodnym kształtem, powierzchnią, czy konstrukcją mechaniczną, możesz szybko sprawdzić poprawność geometrii pod kątem inżynierii, symulacji, walidacji, wykorzystania oprzyrządowania i produkcji.

Projektowanie koncepcyjne i stylistyka w branży motoryzacyjnej
Wyróżniona historia sukcesu klienta

Andreani Design

The right combination of skill and technology helps Andreani Design win new business; services now include product engineering and industrialization

The right combination of skill and technology helps Andreani Design win new business; services now include product engineering and industrialization

With implementation of NX, industrial design specialist significantly improves portfolio offering and operational effectiveness

Czytaj dalej

Webinar na żądanie | 63 min.

The Future Car: Preparing for Autonomous Travel and Passenger Satisfaction

The future car will change our day to day lives

The future car will increasingly make transportation and mobility accessible to more humans than ever before

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Adaptable Integrated BOM

Możesz współpracować z dostawcami i partnerami z branży motoryzacyjnej z całego świata, korzystając z centralnego źródła danych, bez względu na używany system CAD.

Automotive Design

Zaawansowane, w pełni zintegrowane rozwiązanie do projektowania i wytwarzania umożliwia tworzenie projektów pojazdów przyszłości. Możesz łatwo współpracować z partnerami, wykorzystywać dostępne informacje oraz sprawdzać poprawność projektu w miarę jego tworzenia.

CAE Simulation

Funkcje interdyscyplinarnych symulacji dostępne w centralnym środowisku umożliwiają identyfikowanie potencjalnych problemów dotyczących projektu na wczesnym etapie cyklu rozwoju produktu. Szybka iteracja różnych koncepcji projektowych pozwala na ich ocenianie i wybór najlepszych projektów na wczesnym etapie procesu.

Composite Design & Manufacturing

Możesz przewyższyć oczekiwania klientów, dostarczając bezpieczne, lekkie pojazdy z zaawansowanych materiałów kompozytowych, które spełniają normy dotyczące oszczędnego zużycia paliwa.

Design Interoperability

Nasze rozwiązania ułatwiają współpracę w całym procesie rozwoju produktu, pozwalają też unikać konfliktów i zapewnić zgodność między systemami przed sfinalizowaniem projektu.

Digital Mockup

Tworzenie stylistyki pojazdu w szerszym kontekście całego projektu w szybkim środowisku obsługującym wiele systemów CAD pozwala oszczędzić czas i zmniejszyć liczbę błędów.

Industrial Design & Styling

Umożliwiaj projektantom i stylistom samochodów tworzenie powierzchni odznaczających się wysoką jakością w doskonale zintegrowanym środowisku opracowywania powierzchni klasy A, wyposażonym w funkcje bezpośredniej manipulacji punktami, modelowania opartego na cechach oraz ciągłego sprawdzania poprawności w czasie rzeczywistym.

Knowledge Reuse

Zmaksymalizuj wartość własności intelektualnej, promując ponowne wykorzystanie platformy, wiedzy i umiejętności. Bezkodowe narzędzia graficzne z zaawansowanymi szablonami pozwalają łatwo rejestrować informacje dotyczące stylistyki.

Model Based Definition

Uwzględnienie danych produktu i procesu na etapie projektowania stylistyki dzięki kompleksowym narzędziom tworzenia adnotacji 3D, które umożliwiają przekazywanie tych informacji na kolejnych etapach, pozwala ulepszyć komunikację i ograniczyć konieczność poprawek.