Zarządzanie programem — producenci OEM

Projektowanie i symulacja bardziej złożonych i zaawansowanych systemów samochodowych i transportowych przyszłości wymaga zastosowania wyrafinowanego narzędzia do zarządzania programem. Firma Siemens Digital Industries Software oferuje systemowe podejście do planowania programu poprzez integrację wymagań dotyczących kosztów, terminów i kwestii technicznych w ramach w pełni zaplanowanego, opartego na odpowiednich zasobach i budżecie rozwiązania do zarządzania programami, które pozwoli przyspieszyć proces rozwoju pojazdu w dziedzinie projektowania, konstrukcji, symulacji i optymalizacji.

Projektowanie i symulacja bardziej złożonych i zaawansowanych systemów samochodowych i transportowych przyszłości wymaga zastosowania wyrafinowanego narzędzia do zarządzania programem. Firma Siemens Digital Industries Software oferuje systemowe podejście do planowania programu poprzez integrację wymagań dotyczących kosztów, terminów i kwestii technicznych w ramach w pełni zaplanowanego, opartego na odpowiednich zasobach i budżecie rozwiązania do zarządzania programami, które pozwoli przyspieszyć proces rozwoju pojazdu w dziedzinie projektowania, konstrukcji, symulacji i optymalizacji.

Learn More

Rewolucja w nowoczesnych systemach transportowych jest jedną z najważniejszych gospodarczych i społecznych przemian, jakich obecnie doświadczamy. Wiąże się ona z koniecznością wdrażania wysoce wyspecjalizowanych układów elektronicznych i systemów rozwoju produktów w branży motoryzacyjnej i transportowej, co prowadzi do znacznej rozbudowy list BOM. Aby stawić czoła tym wyzwaniom, te złożone i wysoce wyspecjalizowane systemy są projektowane i testowane z użyciem cyfrowych bliźniaków, zanim jeszcze powstanie ich fizyczna wersja — cyfrowe testy obejmują kwestie mechaniki, elektryki, hydrauliki, czujników, danych w chmurze czy łączności, a ich wyniki są zintegrowane w cyfrowym wątku.

To oferowane przez firmę Siemens Digital Industries Software zintegrowane podejście umożliwia zespołom efektywną współpracę i dzielenie się najważniejszymi informacjami, co w ostatecznym rozrachunku skraca czas wprowadzenia produktu na rynek, daje gwarancję, że wszystkie skomplikowane systemy działają prawidłowo i zapewnia lepszy wgląd w projekty — dzięki temu kierownicy zespołów mogą przewidywać problemy i ich unikać zamiast rozwiązywać je już po fakcie.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Workflow Management

Twórz przepływy informacji, które uwzględniają logikę biznesową i zawierają szablony standardowych procesów, by stosować najlepsze praktyki i eliminować błędy za sprawą stałego dostępu do statusu, historii i zapisów kontrolnych oraz zapewnić pełną kontrolę nad danymi w cyfrowym wątku.

Bill of Materials Management

Zapewniając użytkownikom z całej organizacji dostęp do elastycznego i skalowalnego wspólnego źródła informacji na temat list BOM, możesz przewyższać rynkowe oczekiwania dotyczące innowacji i zróżnicowania oferty produktów.

BOM Visualization & DMU

Połącz wirtualne i fizyczne definicje produktu, by przedstawić zainteresowanym użytkownikom dokładne wyniki walidacji i symulacji — w ten sposób zmniejszysz liczbę błędów i będziesz mieć pewność, że to, co zostało zaprojektowane, może też zostać zbudowane, bez potrzeby tworzenia drogich prototypów.

Change Management

Inżynieria systemów integruje wymagania, funkcje, elementy logiczne i fizyczne, procesy, interfejsy, wartości docelowe i parametry, by opracować architekturę/model systemu i zmiany na poziomie produktu, które zapobiegną rozbieżności między architekturą produktu a jego bieżącą podstawową wersją.

Document Management and Publishing

Twórz specyfikacje, raporty, dane 2D/3D, wyniki testów oraz publikacje techniczne, które są dostosowane do zmian w produktach, aby zredukować czas i koszty rozwoju, przy jednoczesnej poprawie dokładności i efektywności dokumentów.

Program Planning

Zastosuj podejście zstępujące podczas planowania programu, określając, co należy zrobić, i podejście wstępujące, które określa, co można zrobić przy danych zasobach, harmonogramach i innych czynnikach — wszystko to w cyfrowym wątku.

Project Management

Połącz dane w cyfrowym wątku (dotyczące na przykład części, dokumentacji, wymogów i innych) z zadaniami i elementami dostawy, by planować i realizować projekty oraz zarządzać nimi w jednym miejscu — bez względu na poziom ich skomplikowania.

Verification and Validation

Zamknij obieg wymagań, rejestrując i powiązując wyniki weryfikacji i walidacji z wymaganiami w cyfrowym przepływie informacji, i przeprowadzaj szczegółowe testy na cyfrowym bliźniaku.