Inżynieria automatyzacji i uruchamianie

Inżynieria automatyzacji i uruchamianie

Gdy systemy i maszyny są połączone w cyfrowym wątku, można je łatwo symulować i sprawdzać ich poprawność. Urządzenia automatyki sterowane przez programy PLC (programowalnych sterowników logicznych) można testować wirtualnie pod kątem zgodności z wymaganiami wydajnościowymi, co pozwala skrócić czas uruchomienia systemu. Dzięki naszym rozwiązaniom możesz poprawiać kody sterowników PLC w środowisku wirtualnym przed zintegrowaniem ich z rzeczywistymi systemami i maszynami.

Gdy systemy i maszyny są połączone w cyfrowym wątku, można je łatwo symulować i sprawdzać ich poprawność. Urządzenia automatyki sterowane przez programy PLC (programowalnych sterowników logicznych) można testować wirtualnie pod kątem zgodności z wymaganiami wydajnościowymi, co pozwala skrócić czas uruchomienia systemu. Dzięki naszym rozwiązaniom możesz poprawiać kody sterowników PLC w środowisku wirtualnym przed zintegrowaniem ich z rzeczywistymi systemami i maszynami.

Inżynieria automatyzacji i uruchamianie

Learn More

Przemysł motoryzacyjny w erze Przemysłu 4.0

Projektowanie i tworzenie wirtualnych symulacji zakładów produkcyjnych w branży motoryzacyjnej odbywa się za pośrednictwem wirtualnych procesów, takich jak tworzenie cyfrowego bliźniaka, umożliwiających konstrukcję inteligentnych zakładów rodem z przyszłości. Dzieje się to za sprawą integracji cyfrowych systemów fizycznych stanowiących postawę technologiczną, za pośrednictwem Internetu Rzeczy (IoT), w celu urzeczywistnienia środowiska operacyjnego umożliwiającego interakcję człowieka i maszyny, a także dzięki wykorzystaniu Big Data do podejmowania decyzji. Ten cyfrowy wątek informacji łączący ludzi, procesy, systemy i maszyny stanowi zasadniczy element wirtualizacji wspierającej realizację standardów Przemysłu 4.0.

Inteligentne zakłady produkcyjne z zautomatyzowanymi i elastycznymi systemami produkcji są sterowane przez programy PLC (programowalnych sterowników logicznych). Jednak w przypadku wprowadzania zmian inżynierowie muszą zatrzymać produkcję na czas poprawiania programów PLC.

Dzięki naszym rozwiązaniom wirtualnego uruchamiania możesz poprawiać kody PLC w środowisku wirtualnym przed zintegrowaniem ich z rzeczywistymi urządzeniami. Wirtualna symulacja i sprawdzanie poprawności urządzeń automatyki umożliwiają potwierdzenie ich optymalizacji oraz znacznie skracają czas uruchamiania systemu.

Inżynieria automatyzacji i uruchamianie