Aerodynamika

Rygorystyczne przepisy dotyczące ograniczenia zużycia paliwa i emisji spalin w coraz większym stopniu podkreślają znaczenie projektów efektywnych pod względem aerodynamicznym. Opracowanie optymalnego projektu na jak najwcześniejszym etapie prac wpłynie nie tylko na jego ogólny wygląd, lecz także na wizerunek marki. Aby zwiększyć efektywność procesu rozwoju zewnętrznych części aerodynamicznych, coraz ważniejsze staje się wykorzystanie analizy mechaniki płynów (CFD) jako narzędzia do oceny i poznania charakterystyki aerodynamicznej produktu.

Firma Siemens PLM Software oferuje najlepsze w swojej klasie funkcje analizy CFD 3D, które pomagają zrozumieć wpływ zmian projektowych na aerodynamikę w miarę realizacji coraz trudniejszych celów dotyczących wydajności.

Rygorystyczne przepisy dotyczące ograniczenia zużycia paliwa i emisji spalin w coraz większym stopniu podkreślają znaczenie projektów efektywnych pod względem aerodynamicznym. Opracowanie optymalnego projektu na jak najwcześniejszym etapie prac wpłynie nie tylko na jego ogólny wygląd, lecz także na wizerunek marki. Aby zwiększyć efektywność procesu rozwoju zewnętrznych części aerodynamicznych, coraz ważniejsze staje się wykorzystanie analizy mechaniki płynów (CFD) jako narzędzia do oceny i poznania charakterystyki aerodynamicznej produktu.

Firma Siemens PLM Software oferuje najlepsze w swojej klasie funkcje analizy CFD 3D, które pomagają zrozumieć wpływ zmian projektowych na aerodynamikę w miarę realizacji coraz trudniejszych celów dotyczących wydajności.

Learn More

Optymalizując właściwości aerodynamiczne pojazdu już na wczesnym etapie procesu projektowania, można zminimalizować ilość paliwa potrzebną do pokonania oporów aerodynamicznych, a także ograniczyć wpływ profilu akustycznego pojazdu na pasażerów i pieszych. Zastosowanie najlepszych w swojej klasie narzędzi do analizy CFD pozwoli na tworzenie większej liczby iteracji projektowych na wczesnym etapie procesu, aby osiągi aerodynamiczne były udoskonalone w zaawansowanym stopniu jeszcze przed przejściem do walidacji w tunelu aerodynamicznym.

Rozwiązania firmy Siemens PLM Software oferują funkcje automatycznej optymalizacji kształtu, które prowadzą użytkownika przez proces podejmowania decyzji projektowych podczas rozważania kompromisów między wymogami dotyczącymi wewnętrznego chłodzenia i oporów zewnętrznych, zaś funkcje analizy wielofizycznej umożliwiają zarządzanie przepływem wody i osadzaniem się zanieczyszczeń w ramach tego samego oprogramowania.

Webinar na żądanie | 52 min.

Optymalizacja aerodynamiki pojazdu w celu redukcji wpływu deszczu na czujniki systemów ADAS

Fraza kluczowa

Gwarancja bezpiecznej i niezawodnej pracy systemów ADAS w trudnych warunkach

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Aero-acoustic Modeling

Flow induced noise is a significant component of the acoustic signature of a vehicle (or other product). Simcenter offers an extensive library of accurate models for predicting aeroacoustics noise sources, including: steady state models, direct models (DES/LES), propagation models and acoustic perturbation equations (APE) solver. 

Simcenter supports hybrid aero-acoustic methods in which at first, a CFD simulation is used for capturing flow turbulences, which are translated into aero-acoustic sources to be plugged into a second acoustic (FEM) simulation model. The latter then predicts the acoustic propagation of these sources, including reflections and absorption in the environment. As such, for instance the cooling noise of electronic equipment of the HVAC noise in a car can be predicted.

Fluid Dynamics Simulation

Przeprowadź symulację niemal każdego problemu inżynieryjnego związanego z przepływem cieczy, gazów (lub ich połączenia), wraz z towarzyszącą im fizyką.

Multiphase Flow

Dokładnie przedstaw fizyczne zachowanie faz ciekłych i stałych i przeanalizuj rzeczywiste działanie produktu.

Particle Flows

Symuluj ruch dużej liczby oddziałujących wzajemnie na siebie obiektów (cząstek), takich jak przepływ drobin kruszyw, cząstek żywności, proszków metali, tabletek i kapsułek oraz nasion zbóż lub traw.

Reacting Flow

Zrozum interakcje między polem przepływu burzliwego i zjawiskami chemicznymi zachodzącymi w przepływach reaktywnych, aby zoptymalizować kompromis między wydajnością i emisjami w różnych warunkach pracy.